Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Reklamos gamintojų modulių užbaigimas atnešė pasididžiavimą jaunais specialistais

2021 m. balandžio 14 d. vyko „Paruošimo spausdinti skaitmenine spauda“ bei „Pakuotės techninio projektavimo“ modulių metu atliktų darbų peržiūra.

R-12 ir TR-3 gr. mokiniai pristatydami modulių metų atliktus darbus pademonstravo įgytas kompetencijas. Matydami darbo rezultatus jaunuoliai džiaugėsi pasiekimais ir tuo, jog su kiekvienu moduliu jie vis labiau priartėja prie vizualinės reklamos gamintojo kvalifikacijos. 

Mokiniai itin kūrybiškai, motyvuotai atliko užduotis. Sumanymus įgyvendino pasitelkdami profesionalią specialybės kalbą, gamybai tinkamai parinkdami medžiagas bei gamybos būdą. Modulių turinys neapsiribojo vien medžiagų ir technologijų pažinimu ir įvaldymu, teko susidoroti ir su projektinio darbo iššūkiais, įvertinti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, apskaičiuoti sąmatą ir kt. 

Таi buvo paskutinis projekto „Edukacinis žaidimas“ etapas, atnešęs pasididžiavimą sukurtu produktu. Drąsiai galime teigti, jog šis projektas pavyko puikiai! 

Džiugu matyti kokybiškus, išbaigtus darbus, kurie ir gamybos įmonėse buvo pastebėti: parengimas spaudai/gamybai pagirtas, prilyginant jį profesionaliam darbui.

Šaunuoliai, didžiuojamės jumis!

Parengė profesijos mokytoja ekspertė
Daiva Motiejūnaitė

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema