Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Modulio „Šukuosenų modeliavimas“ praktiniai užsiėmimai

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0018 „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre“, organizuoja praktinius užsiėmimus Aptarnavimo paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre. Nuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. birželio 18 d. vyksta modulio „Šukuosenų modeliavimas“ (410120012) praktiniai užsiėmimai. Praktinius įgūdžius tobulina dešimt Šiaulių profesinio rengimo centro mokinių, besimokančių pagal kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą (P42101201 / P43101202 / T43101203).

Skaityti daugiau...

Modulio „Šukuosenų modeliavimas“ praktiniai užsiėmimai

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0018 „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre“, organizuoja praktinius užsiėmimus Aptarnavimo paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre. Nuo 2021 m. birželio 7 d. iki 2021 m. birželio 11 d. vyksta modulio „Šukuosenų modeliavimas“ (410120012) praktiniai užsiėmimai. Praktinius įgūdžius tobulina penkiolika Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinių, besimokančių pagal kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą (P42101201 / P43101202 / T43101203).

Skaityti daugiau...

Modulio „Šukuosenų modeliavimas“ praktiniai užsiėmimai

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras, įgyvendindamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0018 „Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre“, organizuoja praktinius užsiėmimus Aptarnavimo paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre. Nuo 2021 m. gegužės 31 d. iki 2021 m. birželio 4 d. vyksta modulio „Šukuosenų modeliavimas“ (410120012) praktiniai užsiėmimai. Praktinius įgūdžius tobulina šeši Panevėžio profesinio rengimo centro mokiniai, besimokantys pagal kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą (P42101201 / P43101202 / T43101203).

Skaityti daugiau...

Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre

 Kvietimo Nr.: 02, Priemonė: Nr. 09.4.1-ESFA-T-736 Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas

 Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0018

„Praktinių įgūdžių įgijimas sektoriniame praktinio mokymo centre“

Projekto veiklos: Projekto įgyvendinimo metu praktinis mokymas vyks Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre esančiame Aptarnavimo paslaugų sektoriniame praktinio mokymo centre.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-11-11 – 2022-05-11

Skaityti daugiau...

APTARNAVIMO PASLAUGŲ SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA

Projekto Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0004.

Pagrindinis tikslas – plėtoti Aptarnavimo paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą, atitinkančią besimokančiųjų asmenų ir paslaugų sektoriaus poreikius, užtikrinančią kokybišką mokymo procesą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. gegužės 21 d. – 2019 m. birželio 30 d.

Projekto vykdytojas – Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 įgyvendinimo priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“. Lėšos projektui įgyvendinti skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Projekto galutinė įgyvendinimo suma – 118 575,65 Eur.

Skaityti daugiau...

Profesijos mokytojų mokymai

Projekto pavadinimas: Profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas "Saugos paslaugos, Socialinės paslaugos, Sveikatos priežiūra" sektoriuje
Projekto vykdytojas: Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Projekto kodas 09.4.2-ESFA-K-714-01-0007
Programa: Plaukų priežiūra
Programos vykdymo periodas: birželio 25 – 29 dienomis
Programos vykdymo vieta: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
Dalyviai: Lietuvos profesinio mokymo centrų kirpėjų profesijos mokytojai

Skaityti daugiau...

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema