Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Skatinimas ir nuobaudos

MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SISTEMA

Skatinimo formos

1. Padėkos tėvams už gerą vaiko mokymąsi ir dalyvavimą popamokinėje veikloje (grupių vadovai ir grupių aktyvas).
2. Direktoriaus padėka.
3. Diferencijuota stipendija pagal mokymosi rezultatus.
4. Vienkartinės premijos.
5. Apdovanojimas skiriamaisiais ženklais „Geriausias specialistas“, „Centro garbė“.
6. Centro padėkos raštas.
7. Pažangiausių ir aktyviausių moksleivių skatinimas, įtraukiant juos į tarptautinių projektų vykdymą, išvykas, ekskursijas, įvairius kultūrinius renginius.

Drausminimo priemonės

  1. Žodinė pastaba.
  2. Pastaba raštu.
  3. Įspėjimas.
  4. Direktoriaus įsakymas dėl stipendijos nemokėjimo (grupių vadovų prašymu, mokinių ir Centro tarybos sprendimu).
  5. Papeikimas.
  6. Griežtas papeikimas, mažinant moksleivio elgesį.
  7. Šalinimas iš Centro.

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema