Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLAI:

- Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, didinant centro bendruomenės tarptautiškumo kompetencijas ir centro konkurencingumą;

- Gerinti tarptautinių mobilumų kokybę;

- Didinti centro veiklos žinomumą ir populiarinimą.

Uždaviniai:

  1. Užtikrinti ilgalaikį bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir plėsti užsienio partnerių tinklą.
  2. Suteikti mokiniams ir mokytojams/darbuotojams praktinės patirties tarptautinėje erdvėje, tobulinti jų tarpkultūrinį sąmoningumą.
  3. Gerinti profesinio mokymo kokybę ir teikiamų paslaugų plėtrą.
  4. Užtikrinti užsienyje įgytų mokymosi pasiekimų patvirtinimą ir pripažinimą.
  5. Didinti užsienio kalbų mokymo(si) galimybes ir kokybę.
  6. Gerinti projektų įgyvendinimo kokybę.
  7. Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose.
  8. Vykdyti centro bei vykdomų tarptautinių projektų/stažuočių sklaidą.Projekto vadovė – Rita Damkauskienė, el.p. [email protected]pvpmc.lt, mob. +37061111575

EU flag_LLP_LT EU flag-Erasmus+ vect_POS_4 kuriame_ltateiti nordplus_rgb_en

             

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema