Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra   

Rodyti specialybes pagal:

PRIĖMIMO TERMINAI

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2022  m. sausio  14  d. įsakymu Nr. V- 82

 

2022 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI 

 

Priėmimo etapo pavadinimas

Veiksmai

Data

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Etapas pasibaigęs

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d. 

Testų, jei taikomi, laikymas

2022 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 4 d. 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2022 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 5 d. 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. rugpjūčio 12 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2022 m. rugpjūčio 16 d. – rugpjūčio 18 d. III. Papildomas priėmimas

 Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio   mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas   LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka.   Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.

 Testų, jei taikomi, laikymas

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 22 d.

 Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo   nustatymas

2022 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 23 d.

 Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2022 m. rugpjūčio 26 d.

 Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio   mokymo įstaigose

2022 m. rugpjūčio 29–30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – ir rugpjūčio 31 d.

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuo- jamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

 Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas     pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas 

 2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui). 

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema    

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku