Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Šiuolaikinės mokyklos mokinių savivaldos veiklos organizavimo formos

Institucinio lygio
Kodas MS-6.

Lektoriai
Daiva Motiejūnaitė, profesijos mokytoja metodininkė.
Gitana Baranskienė, profesijos mokytoja. 
Sigita Vavilavičienė, vyresnioji profesijos mokytoja.

Anotacija
Mokinių savivaldos veikla susijusi su gebėjimu plėtoti mokinių kūrybines galias, žadinti aktyvumą, savarankiškumą, atskleisti įvairius gebėjimus, mokyti bendrauti. Pedagoginio vadovavimo esmė – sudaryti sąlygas, kurios teiktų mokiniams pasisekimo jausmą bei motyvuotų juos tolesnei veiklai. Siekiant užtikrinti efektyvią mokinių savivaldos veiklą, būtina išmanyti bendravimo ir bendradarbiavimo formas, mokėti organizuoti mokinių savivaldos darbą, gebėti aktyviai veikti bendruomeninėje aplinkoje.
Programos realizavimas suteiks mokytojams galimybę tobulinti darbo mokinių savivaldoje organizacinius įgūdžius. Tikėtina, jog įgyta patirtis leis perteikti žinias ir praktinius gebėjimus mokiniams, padės įsisavinti efektyvaus organizavimo metodus ir jų taikymą mokinių savivaldos veikloje.
Mokinių savivaldos organizavimo srityje turi būti kompe¬tentingi mokyklų koordinatoriai, kurie gebėtų pritaikyti organizavimo metodus praktinėje veikloje. Anot atliktų apklausų, rekomenduota rengti (vadybos žinių praktinio taikymo, savivaldos esmės ir principų) mokymus mokinių savivaldų  koordinatoriams. Forumo metu atliktos apklausos rezultatai pagrindžia šios programos vykdymo būtinybę.
Ši programa apima auditorines,praktinio savarankiško darbo valandas. Šia programa numatyta klausytojams perteikti teorinius pagrindus bei skirti praktines užduotis beui namų darbų praktinę užduotį – suorganizuoti renginį kartu su mokinių savivalda (3 savaičių laikotarpiu).

Tikslas
Tobulinti mokytojų darbo mokinių savivaldoje organizacinius įgūdžius.

Uždaviniai
Pristatyti bendravimo ir bendradarbiavimo modelio teigiamas ir problemines sritis.
Supažindinti su grupinio ir komandinio darbo modeliais.
Dalintis tarpusavio bendravimo patirtimi, idėjomis bei informacija.

Dalyviai
Mokytojai, profesijos mokytojai; Direktorių pavaduotojai ugdymui, mo¬kinių savivaldos koordinatoriai.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema