Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

4.2.3. Mokslo metų trukmė, atostogos, įstaigos darbo laikas.

Ugdymo organizavimas 2019-2020 mokslo metais:

 1. Ugdymo procesas skirstomas  pusmečiais. 

Mokiniams, turintiems pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo:  

KURSAS

I pusmetis

II pusmetis

I

2019-09-02       2020-01-31

2020-02-03        2020-06-20 (185 d.)

II

2019-09-02      2020-01-31

2020-02-03         2020-05-22 (165 d.)

III

2019-09-02       2020-01-31

      2020-02-03         2020-06-21

Mokiniams, turintiems vidurinį išsilavinimą:

KURSAS

I pusmetis

II pusmetis

I

2019-09-02       2020-01-31

        2020-02-03        2020-06-23  

II

2019-09-02       2020-01-31

        2020-02-03        2020-05-31

Tęstinio mokymo programos baigiasi 2020 m. birželio 26 d. (šios grupės dirba be atostogų)

 Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokos trukmė - 45 min.;

2. Mokinių atostogos: 

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Baigiamajame kurse - Pavasario ( Velykų) atostogos  neskiriamos.

3. Baigiamąją praktiką įmonėse:

II kurso grupės (nemodulinės) pradeda 2020-02-03 ir baigia 2020 -05-23
II kurso modulinio mokymo grupės pradeda 2020-04-08 ir baigia 2020 -05-23 
III kurso grupės pradeda  2020-03-01 baigia 2020-06-14 kompetencijų vertinimas nuo birželio 17 d.

  

Kompetencijų vertinimas yra profesinio mokymo sudedamoji dalis ir joms vertinti skiriama viena savaitė iš ugdymo proceso.

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema