Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Rodyti specialybes pagal:

PRIĖMIMO TERMINAI

 

 

PATVIRTINTA                                       

 Lietuvos Respublikos švietimo,   mokslo ir sporto ministro
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-96 (LR Švietimo, mokslo
ir  sporto ministro 
2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-1373 redakcija)

                   

 

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

Priėmimo etapo pavadinimas

Veiksmai

Data

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Etapas pasibaigęs

2020 m. sausio 27 d. –

vasario 11 d.

 II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Etapas pasibaigęs

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 14 d.

III. Papildomas priėmimas

Etapas pasibaigęs

 2020 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.

 

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

STOJANČIŲJŲ REGISTRACIJA Į LAISVAS VIETAS VYKSTA LAMA BPO (profesinis mokymas) SISTEMOJE. MOKYMO PROGRAMŲ PASIRINKIMĄ MATYSITE REGISTRUOJANTIS LAMA BPO SISTEMOJE arba mūsų svetainėje prie Mokymo programų.                      

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d. (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę - prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį. Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.                              PASTABA. Pasirašyti sutartis turite atvykti su reikalaujamais dokumentais, žr. Dokumentai. 

 

 

 

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema