Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Rodyti specialybes pagal:

PRIĖMIMO TERMINAI

 

 

PATVIRTINTA                                       
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro 2020 m. sausio 27 d.  
įsakymu Nr. V- 96                                  

 

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

Priėmimo etapo pavadinimas

Veiksmai

Data

I. Pirmasis papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020 m. sausio 27 d. – vasario 11 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2020 m. vasario 12 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020 m. vasario 13–14 d.

PASTABA. Sutarčių pasirašymas vyks
2020 m. vasario 13, 14 dienomis: nuo 9.00 iki 14.00 val.
Pasirašyti sutartis turite atvykti su reikalaujamais dokumentais, žr. Dokumentai. 

II. Pagrindinis priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

  

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.

 

Testų, jei taikomi, laikymas

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 4 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2020 m. rugpjūčio 10 d. – rugpjūčio 11 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 14 d.

III. Antrasis papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020 m. rugpjūčio 15 d. – rugpjūčio 26 d.

 

 

Testų, jei taikomi, laikymas

2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 24 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d.

 

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema