Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Rodyti specialybes pagal:

PRIĖMIMO TERMINAI

 

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V- 296
(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-824 redakcija)

 

2019 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

I. Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. birželio 1 d. – liepos 29 d.

 

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. liepos 30 d. – rugpjūčio 1 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.

 

II. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. rugpjūčio 8 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 29 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 2 d.

 

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11 d. 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2019 m. lapkričio 11 d. – gruodžio 11 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

2019 m. gruodžio 16 d. – gruodžio 17 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2019 m. gruodžio 18 d. – gruodžio 20 d.

PASTABA. Sutarčių pasirašymas vyks
2019 m. gruodžio 18, 19, 20 dienomis:

- gruodžio 18, 19 d. nuo 9.00 iki 15.00 val.
- gruodžio 20 d. nuo 9.00 iki 13.00 val.

Pasirašyti sutartis turite atvykti su reikalaujamais dokumentais, žr. Dokumentai. 

______________

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema