Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Apeigų ir švenčių organizatorius

Mokymosi trukmė – 2 metai (įgijusiems vidurinį išsilavinimą)
Programos pavadinimas – apeigų ir švenčių organizatorius.
Kodas ir suteikiama kvalifikacija – 440101303 Apeigų ir švenčių organizatorius.

Priėmimo sąlygos – brandos atestatas, ar išklausyto bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos kurso pažyma. 
Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Apeigų ir švenčių organizatorius tai – specialistas, gebantis tinkamai, sumaniai ir profesionaliai organizuoti apeigas ir šventes  (sudaryti scenarijų, parengti šventės ar apeigų planą, suplanuoti vestuves, organizuoti laidotuves ir pan.).

Džiaugsmais ir sielvartu žmonės dalijasi nuo seno, apeigomis pažymi reikšmingiausius gyvenimo įvykius. Žmonių kultūrinis gyvenimas priklauso ne tik nuo regiono ar vietos papročių ir tradicijų, aplinkos, kurioje jie gyvena, bet ir nuo organizatorių, kurie formuoja požiūrį į daugelį vertybių: nuo jų aktyvumo ir supratimo, kaip organizuoti šventes, kokios formos reikalingiausios, priimtiniausios vienai ar kitai temai pateikti.

Tinkamai, profesionaliai organizuoti apeigas bei šventes gali tik gerai pasiruošęs, žinantis apeigų sampratą, tradicijas, jų turinį, žinantis bei suprantantis švenčių eigą, suvokiantis interjero dekoro ypatumus, apeigų, švenčių atributiką, medžiagas, jų pritaikymą specialistas.

Lietuvoje šiuo metu aktuali smulkaus bei šeimyninio verslo plėtra. Dėl paminėtos priežasties apeigų organizatoriui reikalingos smulkaus verslo organizavimo žinios, iniciatyvumas, verslumas, savo ir kitų užimtumo siekimas.

Apeigų organizatoriaus programa apima apeigų, švenčių, tradicijų sampratos analizę, švenčių, apeigų sudėtinių dalių analizę, šventes lydinčios atributikos suvokimą (interjeras, floristika, muzika, choreografija, švenčių įamžinimas ir pan.), taikomųjų menų, jų ryšio su kitomis sritimis sampratą, augalų parinkimo bei jų komponavimo interjere arba eksterjere pagrindus, floristikos ryšio su apeigomis pagrindus bei jos praktinį parinkimą, pritaikymą.

Labai svarbi veiklos sritis – savo ir kitų užimtumo siekimas, todėl didelis dėmesys programoje numatytas verslo vadybai, teisės bei buhalterinės apskaitos sampratai. Svarbus mokinių poreikių tenkinimas, bendrųjų gebėjimų bei bendražmogiškųjų vertybių formavimas, todėl programoje numatytas užsienio kalbos tobulinimas, informacinių technologijų samprata, jų taikymas, etikos, kultūros pagrindų supratimas.

Apeigų organizatorius gebės išanalizuoti būsimos šventės esmę, turinį bei eigą, paruošti šventės scenarijų, režisuoti jį, reikalui esant dekoruoti patalpą, parinkti bei pritaikyti augalus, floristiką, vaišes, šventės įamžinimo būdus ir pan.

Laidojimo paslaugos: koks tai darbas ir kas jį dirba?

Erasmus+ programos projektas Nr. 2015-1-LT01-KA102-013164 (sta...

Erasmus+ programos projektas Nr. 2015-1-LT01-KA102-013164 (stažuotė Makedonijoje)

Nuotraukų galerija:

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema