Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

2% parama įstaigai

Jūsų pervestos 2% pajamų mokesčio lėšos padeda gerinti besimokančiųjų centre mokymo(si) aplinką, skatina jų kultūrinę – pažintinę veiklą, suteikia galimybių stiprinti mokomąją bazę, kas užtikrina mokymo(si) kokybę.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia iki 2% Jūsų pajamų mokesčio pervesti į įstaigos labdaros ir paramos fondą ir finansiškai paremti Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą.
Tai nepareikalaus iš Jūsų jokių papildomų sąnaudų, ta dalis bus pervesta iš jau atskaičiuoto fizinių asmenų pajamų mokesčio.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų centrui,
galite padaryti tai dviem būdais:

I būdas

Reikia užpildyti specialią formą FR 0512, ir ją asmeniškai pristatyti valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI). 
Tie asmenys, kurie privalo pateikti savo metinę mokesčio deklaraciją, šią formą privalo pateikti kartu su deklaracija.

II būdas

FR 0512 formą galima užpildyti elektroniniu būdu ir, prisijungus prie VMI svetainės deklaravimo sistemos: http://deklaravimas.vmi.lt 
įkelti, internetu perduoti, jūsų jau užpildytą formą.

 Atkreipiame dėmesį, kad:
            a) prašymą privalu pildyti didžiosiomis raidėmis;
            b) reikia nurodyti kiek procentų (iki 2%) ketinate pervesti paramai.

Deklaravimas: vartotojo instrukcija >>

 


 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro  rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas)  291829870
Paramos gavėjo pavadinimas  Vilniaus paslaugų verslo 
profesinio mokymo centras
 
Adresas  Didlaukio g. 84, LT-08303 Vilnius.

Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. (8 5) 277 9357.

Primename:

Prašymą valstybinei mokesčių inspekcijai reikia pateikti
iki kiekvienų metų gegužės 1 d. 
Užpildytus prašymus asmeniškai nuneškite į mokesčių inspekciją 
arba pateikite elektroniniu būdu.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema