Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Karšta naujiena

Projekto „Vietų vardais į mus gimtoji žemė kalba“ K. Būga, skirto vietovardžių metams paminėti, pristatymas 2019-12-06 13.00 val. centro aktų salėje.

2019 m. gruodžio 9−10 dienomis Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro vidaus auditoriai atliks kokybės vadybos sistemos vidaus auditą >>

Teisės aktai

Šioje informacinėje skiltyje rasite pagrindinius švietimo teisinius dokumentus


1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

3. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai

5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

6. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas

7. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

8. Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymai

9. Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Daugiau informacijos rasite čia smm_logo

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema