Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Rodyti specialybes pagal:

MOKYMO PROGRAMOS 2020 METAMS

PRIĖMIMAS

Siūlomos mokymo programos gali keistis, sekite pakeitimus čia ir LAMA BPO informacinėje sistemoje. 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS 2020 m.

 

Po 10 kl. (su profesija įgyjamas vidurinis išsilavinimas)

Po 10 kl.(įgyjama tik profesija)

 

Po 12klasių

Tęstinis mokymas (asmenims įgijusiems vidurinį ir turintiems kvalifikaciją)

Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims (su ne mažesniu kaip pradiniu išsilavinimu)

Auklės

 

 

440092201 
2 m.

 

 

Apeigų ir švenčių organizatoriaus

 

 

440101303 
2 m.

 

 

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo

 

 

 

 

M22021402 
170 kreditų

Floristo

M43021401 
90 kreditų

 

M44021402 
90 kreditų

T43021402 
70 kreditų

M22021401 
170 kreditų

Fotografo

M43021101 
110 kreditų

 

M44021101 
110 kreditų

T43021101 
90 kreditų

 

Interjero apipavidalintojo

M43021201 
110 kreditų

 

M44021201 
110 kreditų

T43021201 
90 kreditų

 

Kirpėjo

M43101201 
110 kreditų

 

M44101201 
110 kreditų

T43101201 
90 kreditų

 

*T32101202 
35 kreditai

 

Kosmetiko

 

 

P43101201 
110 kreditų

T43101202 
90 kreditų

 

Masažuotojo

 

 

P43091501 
110 kreditų

T43091501 
90 kreditų

 

Siuvėjo

M43072301 
110 kreditų

 

M44072301 
110 kreditų

T43072301 
90 kreditų

 

**Sukirpėjo-konstruktoriaus

 

 

 

**T43072302 
50 kreditų

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo

 

 

M44092001 
110 kreditų

T43092001 
90 kreditų

 

Vizualinės reklamos gamintojo

M43041401 
110 kreditų

 

M44041401 
110 kreditų

T43041401 
90 kreditų

 

Slaugytojo padėjėjo

 

 

M44091301 
60 kreditų

T43091301 
50 kreditų

 

Vizažisto

 

P32101201 
45 kreditai

 

*T32101201 
35 kreditai

 

 

*Tęstinė programa, turintiems ne mažesnį kaip pagrindinį išsilavinimą ir kvalifikaciją.

** Reikia turėti II-IV lygio siuvėjo ar lygiavertę kvalifikaciją arba savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas. 
(Programų trukmė: 35 kreditai=3,5 mėn.; 45 kr.=6 mėn.; 50 kr.= 6 mėn.; 60 kr=7 mėn.; 70 kr.=8 mėn.; 90 kr.=10 mėn.; 110 kr.= 2 m.; 170 kr.=3 m.)

________________________

Vienų, pusantrų, dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. 
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių). Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė - treji metai.
Priimami asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 klasių). Sėkmingai baigusiems išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

Trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą.
Priimami specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys, kurie mokėsi specialiosiose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose pagal individualizuotas ar adaptuotas ugdymo programas. Sėkmingai baigusiems bus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

31 sav./72 kreditų, 39 sav./92 kreditų trukmės tęstinio profesinio mokymo programos asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją.
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių) ir kvalifikaciją. Sėkmingai baigusiems išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema