Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Mokytojų kvalifikacija

Eil. Nr. Pavardė, Vardas Išsilavinimas Mokomieji dalykai Pedagoginė
kvalifikacija
Pareigos
1 Pečiukaitytė
Rita
aukštasis Profesijos mokytoja
metodininkė
direktorė
2 Matulevičius
Algirdas
aukštasis direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
3 Kutienė 
Sigita 
aukštasis  kirpėjo mokymo programos dalykai, darbų sauga ir sveikata  Profesijos mokytoja metodininkė  direktorės pavaduotoja ugdymui, profesijos mokytoja
4 Matulevičienė
Rita
aukštasis chemija, auklės mokymo programos dalykai Mokytoja metodininkė bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja
5 Griziūnienė
Valerija
aukštasis praktinis verslo mokymas, profesinės karjeros planavimas Profesijos mokytoja ekspertė profesinio mokymo technologijų ir verslo skyriaus vedėja
6

Dūdienė 
Erika

aukštasis

kirpėjo mokymo 
programos dalykai

Profesijos mokytoja metodininkė profesinio mokymo paslaugų skyriaus vedėja
7 Stavarienė
Dovilė
Vidurinis Higieninės kosmetikos
kosmetiko mokymo programos dalykai

Profesijos mokytoja
Profesijos mokytoja
8 Pranculienė
Sabina
aukštasis geografija, biologija Mokytoja metodininkė mokytoja
9 Rekašius
Kostas
aukštasis istorija, civilinė sauga Vyresnysis dėstytojas mokytojas
10 Talačkienė
Romena
aukštasis kūno kultūra Vyresnioji
mokytoja
mokytoja
11 Trembo
Giedrė
aukštasis lietuvių kalba ir literatūra, kalbos kultūra Vyresnioji
mokytoja
mokytoja
12 Trapenskaitė
Roberta
aukštasis lietuvių kalba ir literatūra, kalbos kultūra Mokytoja metodininkė mokytoja
13 Varnienė
Rūta
aukštasis valstybinės kalbos kultūra Mokytoja metodininkė praktinio mokymo vadovė, mokytoja
14 Žvalionienė
Zina
aukštasis mados teatro būrelis, dramos būrelis, pristatymų rengimas Mokytoja metodininkė būrelio vadovė, profesijos 
mokytoja
15 Ambrazaitytė
Jovita
aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai

Vyresnioji profesijos mokytoja

profesijos 
mokytoja
16 Baranskienė
Gitana
aukštasis fiziologija ir slauga,
higienos pagrindai
Profesijos mokytoja metodininkė vyresnioji specialioji pedagogė, profesijos
mokytoja
17 Pisarevskaya
Anastasia
aukštasis higieninės kosmetikos kosmetiko  mokymo programos dalykai Vyresnioji profesijos mokytoja vyresnioji profesijos mokytoja
18 Butrimienė
Stasė
aukštesnysis fotografo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
19 Butrimaitė
Jogailė
aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
20 Jasiukaitė
Giedrė
aukštasis floristo mokymo
programos dalykai
Vyresnioji profesijos mokytoja profesijos mokytoja
21 Cirkina
Eugenija
aukštasis kirpėjo mokymo programos dalykai, specialusis piešimas Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
22 Čemeškaitė
Kristina
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
23

Pociūtė
Dovilė

aukštasis Interjero apipavidalintojo mokymo programos  dalykai Profesijos mokytoja metodininkė profesijos  mokytoja
24 Damkauskienė
Rita
aukštasis ekonomikos ir verslo pagrindai Vyresnioji profesijos mokytoja projektų vadovė,
profesijos 
mokytoja
25 Jovaišaitė
Eugenija
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja metodininkė
26 Kareckienė
Stanislava
aukštesnysis floristo mokymo
programos dalykai
Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
27 Krych
Janina
aukštasis siuvėjo mokymo programos dalykai Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
28 Kubertavičienė
Regina
aukštasis specialusis piešimas Profesijos mokytoja ekspertė profesijos mokytoja
29 Kurnevič
Ilona
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai

Profesijos mokytoja metodininkė

profesijos mokytoja
30 Kutkienė
Nijolė
aukštasis floristo mokymo
programos dalykai
Vyresnioji profesijos mokytoja vyresnioji profesijos mokytoja
31 Lenkaitienė
Alma
aukštasis siuvėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
32 Menčinskaitė
Loreta
aukštasis kirpėjo mokymo programos dalykai, psichologija Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
33

Tumienė
Solveiga

aukštesnysis Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos dalykai Vyresnioji profesijos mokytoja profesijos mokytoja
34 Narkienė
Lelija
aukštasis kirpėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
35 Novikevičienė
Rugilė
aukštasis dailė, dizainas Profesijos vyresnioji mokytoja profesijos mokytoja
36 Pangonytė
Laima
aukštesnysis praktinis verslo mokymas, darbuotojų sauga ir sveikata Profesijos vyresnioji mokytoja personalo vedėja, profesijos 
mokytoja
37 Pašakinskienė
Valentina
aukštasis siuvėjo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
38 Račiūnas
Paulius
aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytojas profesijos mokytojas
39 Sauleika
Saulius
aukštasis fotografo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytojas profesijos mokytojas
40 Sinkevičienė
Violeta
aukštasis etika, meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo
programos dalykai
Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
41 Starinskienė
Gražina
aukštasis higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
42

Ščitienė
Vaiva

aukštasis ekonomikos ir verslo pagrindai

Profesijos mokytoja metodininkė

profesijos 
mokytoja
43 Uginčienė
Kristina
aukštasis dailiųjų odos dirbinių gamintojo mokymo programos dalykai profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
44 Vavilavičienė
Sigita
aukštasis auklės mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė profesijos mokytoja
45 Liutvinienė
Eligija
aukštasis socialinio darbuotojo padejėjo profesijos mokymas

Profesijos mokytoja metodininkė

socialinė pedagogė
46 Borisenko
Jelena
aukštasis informacijos technologijos profesijoje

profesijos mokytoja metodininkė

profesijos 
mokytoja
47 Algimantas
Valiauskas
aukštasis Kūno kultūros mokytojas Mokytojas metodininkas Kūno kultūros mokytojas
48 Renata
Dovgialo
aukštasis Higieninės kosmetikos mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
49 Marina
Smelevič
aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja metodininkė Profesijos mokytoja
50 Jūratė
Tamašauskienė
aukštasis Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
51 Daiva
Motiejūnaitė
aukštasis Vizualinės reklamos gamintojo mokymo programos dalykai IT profesijos mokytoja ekspertė Profesijos mokytoja
52 Auksė
Bakanienė
aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
53 Ieva
Stanišauskienė
aukštasis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
54 Daiva
Pečiulienė
aukštasis Dailiųjų tekstilės gaminių gamintojo mok. programa Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
55 Vladislavas
Stankevičius
aukštasis neuniversitetinis Masažuotojo mokymo programos dalykai Profesijos mokytojas  Profesijos mokytojas
56 

Laima Veličkienė 

 aukštasis Matematikos mokytoja  Vyresnioji matematikos mokytoja Mokytoja 
57 

Liucija Jarmolkovič

aukštasis   Rusų kalba ir literatūra Vyresnioji mokytoja  Mokytoja 
58   Indrė Voicechovičienė aukštasis   Fotografo programos profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja 
59   Vaiva Jucytė  aukštasis  Floristo programos profesijos mokytoja Profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja 
60 Paulius Kliučininkas
aukštasis
Reklamos gamintojo profesinio mokymo programa
Profesijos mokytojas
Profesijos mokytojas
61 Regina Žemgulienė aukštasis Interjero apipavidalintojo profesinio mokymo programa Profesijos mokytoja metodininkė Profesijos mokytoja
62 Ramunė Sadaunykienė aukštasis Auklių profesinio mokymo programa Muzikos pedagogės metodininkės kvalifikacija Profesijos mokytoja
63 Sonata Švabauskienė aukštasis Auklių profesinio mokymo programa Psichologijos mokytojo kvalifikacija Profesijos mokytoja
64 Ana Dimienė aukštasis Kirpėjo profesinio mokymo programa Kirpėjo vyr.profesijos mokytojo kvalifikacija Profesijos mokytoja
65 Viktorija Amelina aukštasis Kirpėjo profesinio mokymo programa Kirpėjo profesijos mokytojo kvalifikacija Profesijos mokytoja
66 Deividas Janavicus Specialus vidurinis Apeigų ir švenčių organizavimo profesinio mokymo programa Profesijos mokytojas Profesijos mokytoja
67  Vilma Gudienė  aukštasis  Užsienio (anglų)  kalba   Vyresnioji mokytoja  Mokytoja 
68   Jelena Kucharskaja  aukštasis  Užsienio (anglų)  kalba  Vyresnioji mokytoja  Mokytoja
69  Aida Grabauskaitė    aukštasis Masažuotojo programos profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja
70  Augustė Kanevičiūtė   vidurinis  Kirpėjo programos profesijos mokytoja Profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja
71   Giedrė Paunksnienė aukštasis  Masažuotojo programos profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja  Profesijos mokytoja
72  Edita Dombrovickienė Specialusis vidurinis Higieninės kosmetikos kosmetiko profesijos mokymas Profesijos mokytoja Profesijos mokytoja
73 Tim Kliukoit Aukštasis Fotografo profesijos mokymas Profesijos mokytojas Profesijos mokytojas

  

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema