Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Mokinių tarybos sektoriai

Centro mokinių taryba – savarankiška mokinių organizacija, veikianti centro mokinių iniciatyvos pagrindu.

TIKSLAS

 

Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, padėti centro vadovybei, pedagogų kolektyvui, kad kiekvienas mokinys tvirtai
įsisavintų žinių pagrindus, organizuotų tarpusavio pagalbą, ugdant(is) sąmoningos drausmės ir elgesio kultūrą,
įgyjant visuomeninės veiklos įgūdžius.

UŽDAVINIAI

 

 1. Dalyvauti centro veikloje įgyvendinant iškeltus prioritetus, tikslus ir uždavinius.
 2. Spręsti konfliktus.
 3. Spręsti demokratinių santykių ir centro mikroklimato problemas.
 4. Deramai atstovauti mokinių interesams Centro taryboje.
 5. Teikti pasiūlymus centro vadovybei dėl mokinių saviraiškos organizavimo.
 6. Ugdyti atsakingą požiūrį į mokslą, elgesį, lankomumą.
 7. Skatinti jaunimo saviraišką ir įsitraukimą į visuomeninę veiklą.

VEIKLOS METODAI

 

 1. Dalyvauti centro veikloje įgyvendinant iškeltus prioritetus, tikslus ir uždavinius.
 2. Spręsti konfliktus.
 3. Spręsti demokratinių santykių ir centro mikroklimato problemas.
 4. Deramai atstovauti mokinių interesams Centro taryboje.
 5. Teikti pasiūlymus centro vadovybei dėl mokinių saviraiškos organizavimo.
 6. Ugdyti atsakingą požiūrį į mokslą, elgesį, lankomumą.
 7. Skatinti jaunimo saviraišką ir įsitraukimą į visuomeninę veiklą.

LANKOMUMO IR PAŽANGUMO SEKTORIUS

Kuratoriai: Sigita Kutienė, Eligija Liutvinienė
Nariai:
Vaškevič Agata, VHK-23 gr.
Matiukaitė Laura, VF-55 gr.

KULTŪROS IR BENDRADARBIAVIMO SEKTORIUS

Kuratorė – Eugenija Cirkina
Nariai:
Gutareva Žana, VF-55 gr.
Byčius Elidijus, M-8 gr.

 CENTRO MOKINIŲ TARYBOS SEKTORIŲ VEIKLA

 Lankomumo ir pažangumo sektorius

Veiklos sritys:

 1. Lankomumo žymėjimo „Lankomumo registracijos knygoje“ kontrolė;
 2. Lankomumo kontrolės reidų organizavimas;
 3. Mokymosi laiko kontrolė;  lankomumo ir vėlavimo suvestinių rengimas.

Kultūros ir bendradarbiavimo sektorius

Veiklos sritys:

 1. Netradicinių centro renginių bei įvairių akcijų organizavimas.
 2. Bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokinių savivaldos organizacijomis.
 3. Moksleivių supažindinimas su centro reikalavimais, mokinių teisėms, pareigomis ir elgesio taisyklėmis.

Mes dirbame Jums ir kartu su Jumis!

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema