Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Respublikinis renginys

2019 m. gruodžio 6 dieną centro aktų salėje vyko integruoto Gimnazijos skyriaus, fotografų, apeigų ir švenčių organizatorių projekto, skirto Vietovardžių metams paminėti „Vietų vardais į mus gimtoji žemė kalba“ (K. Būga) pristatymas, kurį organizavo Gimnazijos skyrius kartu su fotografais, apeigų ir švenčių organizatoriais. Projekto globėja Centro direktorė Rita Pečiukaitytė sveikino dalyvius, svečius, prisiminė savo gimtinę Virbalį ir šalia esančius vietovardžius, džiaugėsi gražiomis mūsų bendruomenės narių veiklomis. Projekto koordinatorė Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė apibendrino šio projekto tikslus, veiklas, nuoširdžiai dėkojo visiems jo dalyviams, ypač lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Robertai Trapenskaitei, jos auklėtiniams VF-60 grupės mokiniams. Atsakinga, kūrybiška, geranoriška, bendruomeniška veikla visuomet duoda puikius rezultatus...

Renginio vedėjai Domantė (AP-13 gr.) ir Domas VF-60 gr.) pristatė išrinktą gražiausių vietovardžių dešimtuką. Centro fotografai (VF-55 gr.) kartu su profesijos mokytoja Jovita Ambrazaityte ir svečiais iš Kauno taikomojo meno mokyklos bei Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos surengė puikią aplankytų vietovių parodą. Skambėjo nuostabios dainos, kurias dainavo Magdalena (M-11 gr.), Mantas (SD-11 gr.), auklių merginų ansamblis (dainavimo būrelio vadovė Ramunė Sadaunykienė). Įgyvendintas puikus projektas, paskatinęs domėjimąsi savo gimtuoju kraštu jo istorija, vietovardžių kilmės ir reikšmės tyrinėjimu, kalba, kultūra, gamta, ekologija.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema