Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Septynių Europos šalių profesinio mokymo sistemų išsami tyrimo metodologija

Projekto Nr. 505480-LLP-1-2009-1SI-KA1-KA1SCR
Projekto vykdymo laikotarpis: 2010-01-01 – 2012-12-31

      7logo

Tai Europos Sąjungos Euridikės tinklo programos projektas. Euridikės tinklas (Eurydice network) teikia informaciją bei analizuoja Europos švietimo sistemas ir politiką.
Projektą 7EU-VET sudaro teorinis pagrindimas, netiesioginių tyrimų analizė, nacionalinių ir Europos duomenų analizė bei pirminiai kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai, kurie atliekami septyniose Europos šalyse: Austrijoje, Graikijoje, Jungtinėje karalystėje, Latvijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje, Vokietijoje.

7eu_countries


Partneriai

Koordinatorius: Univerza v Ljubljani, Faculty of Social Sciences, Slovėnija
3S Research Laboratory – Forchungsverein, Austrija
Technische Universitat Darmstadt, Vokietijja
Kauno technologijos universitetas, Lietuva
Insight Social Research limited, Jungtinė Karalystė
Rigas Techniska Universitate, Latvija
Technological Educational Institute of Crete, Graikija

Tyrimo tikslai

Ar švietimo sistemos pakankamai lanksčios ir tenkina kintančius poreikius?
Ar pakankamos ir efektyvios yra patariančios ir informuojančios sistemos? bandoma sukurti sėkmingą modelį.
Ko jaunimas tikisi iš profesinio parengimo sistemos ir kokią jie mato karjeros ateitį.
Kaip IT mokymas yra įgyvendintas profesinio švietimo programose, kokie įrankiai tinka naudoti, kad mokymasis būtų patrauklesnis ir mokiniai geriau pasiruoštų darbui.

Veiklos

Kokybinės analizės pokalbiai ir interviu su ekspertais.
Diskusijos su mokinių grupėmis.
Profesinių mokyklų 17-18 metų amžiaus mokinių apklausos.
Apklausos ir kokybinės analizės pokalbiai su profesinio, vidurinio ir aukštojo mokslo profesionalais.

7EU profesinio mokymo tyrimą remia šios institucijos

Europos Sąjunga
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos profesinių mokyklų asociacija
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Kauno technologijos universitetas
Koordinatorius Ljubljanos universitetas

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (toliau – Centras) bendradarbiauja su Kauno technologijų universitetu (toliau – KTU), – dalyvauja tarptautiniame profesinio mokymo tyrime 7EU organizuodamas 17-18 metų jaunuolių apklausas. Mokinių anketos-apklausos patalpintos saityne, kur prisijungus gautais duomenimis kiekvienas asmuo  individualiai atsako į pateiktus klausimus.
Apklausos vykdomos 2011 m. nuo kovo 15 iki 25 dienos. Apklausose dalyvauja Centro keturios pirmojo kurso mokinių grupės: VK-86, VK-87, VDK-9 ir VF-39/VO-11.

Koordinatorius, atsakingas už apklausų organizavimą Centre, bendradarbiavimą su KTU – profesijos mokytoja metodininkė Daiva Motiejūnaitė.
Apklausų vykdytojai: profesijos mokytojai – Oksana Bochvalovaitė, Eugenija Jovaišaitė.

Tyrimas (apklausa) yra orientuotas į šiuos pagrindinius klausimus

Kaip šeima, lytis, amžius, pažiūros ir vertybės daro įtaką profesinio mokymo plėtrai?
Kokie yra mokymosi būdų bei praktinės veiklos skirtumai bei panašumai skirtongose šalyse ir profesinio mokymo sistemose?
Kokias svarbiausias profesinio mokymo programų charakteristikas įtakoja darbo rinka?
Kokie yra profesinio mokymo mokinių karjeros siekiai?
Kaip mokinių karjeros siekiai yra susiję su švietimo lygiais?
Kaip kinta profesinio mokymo studentų mokymosi rezultatai (kompetencijos)?
Kaip profesinio mokymo studantai vertina informaciniš komunikacinių technologijų (IKT) prieinamumą, kokie yra jų IKT įgūdžiai?
Kas daro įtaką profesinio mokymo mokinio profesiniam pasirinkimui?
Kaip mokinių individualūs tikslai sąveikauja su švietimo tikslais?
Kaip veikia konsultavimo ir karjeros orientavimo sistemos įvairiose šalyse?

Plačiau apie projektą galite pažiūrėti čia (anglų kalba) >

                     

eacea2          llp_lt        KTU_logo      pvdprc_logo

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema