Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

„Erasmus+“ projekto mokytojų vizitas Portugalijoje

2018 m. spalio 8-12 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro trys profesijos mokytojos, dirbančios Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo ir Kirpėjo mokymo programose, vykdant „Erasmus+“ projektą „Profesinis tobulėjimas su „Erasmus+“ (Nr. 2018-1-LT01-KA116-046769), vyko į Portugaliją. Dalyves priėmė ir vizito programą organizavo EPD – European Projects Development Unipessoal Lda, esanti Montijo mieste.

Dalyvių įspūdžiai:

„Esame nuoširdžiai dėkingi visiems už šiltą ir malonų priėmimą, turiningą ir naudingą vizito programą, nuolatinį rūpestį. Vizito metu įgytą patirtį pagal galimybę pritaikysime ugdymo procese.

  1. Seminaro „Vocational training system in Portugal“ metu susipažinome su Portugalijos profesinio mokymo sistema, kuri skiriasi nuo Lietuvos švietimo sistemos tuo, kad specialiųjų poreikių mokiniai mokosi bendrojo lavinimo mokyklose integruojant į bendras klases.  
  2. Dalyvavome susitikime su General Direction of Education. Susitikime buvo kalbėta apie švietimo sistemą Portugalijoje, jos ypatumus, vizijas ir siekiamybes.
  3. Apsilankę vidurinėje mokykloje pastebėjome, kad mokiniai su negalia integruojami į bendras klases, tačiau jei mokiniui sunkiai sekasi atskiri mokomieji dalykai, mokinys turi galimybę tuo metu dirbti individualiai su mokytojo pagalbininku atskiroje klasėje.
  4. Vidurinio lavinimo centre, kuris jungia šešias atskirų regionų mokyklas, siekiama vieningo kokybiško ugdymo, bendrų tikslų ir mokymosi rezultatų.
  5. Apsilankius neįgaliųjų reabilitacijos centre Fundação Liga susipažinome su centro veikla, darbo organizavimu, lankėmės užimtumo dirbtuvėse, stebėjome centro lankytojų darbą. Centre vykdoma individualizuota užimtumo veikla. Lankytojai, atlikdami vieną bendrą užduotį, atlieka darbus pagal savo bendruosius gebėjimus.
  6. Privačiame profesinio mokymo centre CEPAB – Centro de Ensino dos Profissionais de Arte e Beleza susipažinome su ugdymo programomis, dokumentacija, metodine, padalomąja medžiaga, vertinimo sistema, egzamino testais ir užduotimis. Stebėjome moterų plaukų kirpimus, priežiūros ir klientų aptarnavimo kultūros užsiėmimą. Sužavėjo nuoširdus ir glaudus klientų aptarnavimas: šiltas kliento sutikimas, pagarbus ir mandagus klientų aptarnavimas, kokybiškas paslaugų atlikimas ir bendravimo kultūra. Taip pat turėjome galimybę stebėti atvirą vyrų plaukų kirpimo pamoką. Pamokos metu dėmesys skiriamas ne tik kirpimo technologijai ir technikoms, bet ir kirpėjo fizinei būsenai. Mokytojas akcentavo kūno padėties svarbą atliekant kirpimą, kad kirpėjas jaustųsi laisvai, nejaustų įtampos kirpimo metu ir tausotų savo sveikatą. Sužavėjo mokytojo profesinė patirtis, gebėjimas perteikti žinias, atsakyti į pateiktus klausimus, mokytojo bei mokinio tarpusavio santykiai.

Mados ir tekstilės mokymo centre Modatex lankėmės konstruktorių ir siuvėjų dirbtuvėse, stebėjome pamokas, nagrinėjome baigiamųjų darbų aprašus ir darbus. Mokymo centras gerai aprūpintas kompiuterine įranga ir įvairiomis drabužių dizaino, tekstilės kūrimo, konstravimo ir modeliavimo programomis, spausdinimo įranga. Pirminiam mokymui drabužių detalių sukirpimas vykdomas programinės įrangos pagalba. Siuvimo dirbtuvės aprūpintos šiuolaikine siuvimo ir lyginimo įranga. Siuvimo procese taip pat naudojamos specialios mašinos.“

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema