Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

PRIĖMIMO TERMINAI

 

 

PATVIRTINTA                                       

 Lietuvos Respublikos švietimo,   mokslo ir sporto ministro
2020 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-96 (LR Švietimo, mokslo
ir  sporto ministro
2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. V-672 redakcija)

                   

 

2020 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

 

Priėmimo etapo pavadinimas

Veiksmai

Data

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Etapas pasibaigęs

2020 m. sausio 27 d. –

vasario 11 d.

 

 

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d.,

vidurinį išsilavinimą turintys asmenys – rugpjūčio 12 d.

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas (nustato LAMA BPO)

2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 7 d., o vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 12 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (pateikia LAMA BPO)

2020 m. rugpjūčio 10 d., vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – rugpjūčio 14 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020 m. rugpjūčio 12 d. – rugpjūčio 17 d.

PASTABA. Sutarčių pasirašymas vyks 2020 m. rugpjūčio 12, 13, 14, 17 dienomis: nuo 8.30 iki 16.00 val. Pasirašyti sutartis turite atvykti su reikalaujamais dokumentais, žr. Dokumentai. 

 

 

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms

 

2020 m. rugpjūčio 15 d. – rugpjūčio 26 d.

 

 

Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas (nustato LAMA BPO)

2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 26 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (pateikia LAMA BPO)

2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose

2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 1 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – rugsėjo 2 d. PASTABA. Sutarčių pasirašymas vyks 2020 m. rugpjūčio 31, rugsėjo 1 d.: nuo 8.30 iki 15.30 val. Pasirašyti sutartis turite atvykti su reikalaujamais dokumentais, žr. Dokumentai. 

IV. Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d. Mokymo sutartys pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos

 

 

 

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema