Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos „Įvado į socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją“ pristatymas

2017 m. spalio 12 d. SD-9 gr. mokiniai pristatė modulinės programos (programos kodas M44092001) modulį „Įvadas į socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją“.

Modulio pristatyme dalyvavo profesijos mokytojos E. Liutvinienė ir G. Baranskienė, profesinio mokymo technologijų ir verslo skyriaus vedėja V. Griziūnienė, centro metodikos tarybos pirmininkė K. Čemeškaitė.

SD-9 gr. mokiniai pasidalino įspūdžiais, kurių prikaupė rengdami medžiagą apie centro aplinką, vertybes, aptarė socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą bei analizavo būsimos karjeros galimybes.

Besimokydami „Įvado į socialinio darbuotojo padėjėjo profesiją“ mokiniai aplankė įstaigas, kurių veikla susijusi su socialiniu darbu.  Aplankė ir išanalizavo nevyriausybinę praktinio mokymo įstaigą „Vilniaus Viltis-sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija“. Susipažino su socialinio darbuotojo padėjėjo darbo vieta nevyriausybinėje įstaigoje „Lietuvos Samariečių bendrija“ bei su socialinio darbuotojo padėjėjo funkcijomis teikiant socialines paslaugas biudžetinėje įstaigoje „Šviesa“.

Parengė: E. Liutvinienė, G. Baranskienė

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema