Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

VYKDOMOS MOKYMO PROGRAMOS

Siūlomos mokymo programos 2021 - 2022 m. m. gali keistis, sekite pakeitimus čia ir LAMA BPO informacinėje sistemoje. 
Paspaudus šią nuorodą rasite pageidaujamos modulinės profesinio mokymo programos aprašymą.

 

PROFESINIO

MOKYMO

PROGRAMOS

2021 m. 

 

 Po 10 kl.
(su profesija įgyjamas
vidurinis išsilavinima)

 

Po 10 kl.
(įgyjama tik profesija)
 

 

Po 12
klasių

 Tęstinis mokymas
(asmenims įgijusiems vidurinį ir turintiems kvalifikaciją / -as)

Tęstinis mokymas
(asmenims su ne mažesniu kaip pagrindiniu išsilavini-mu ir turintiems kvalifikaciją / -as)

Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims, baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą
(įgyjama kvalifikacija kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimu)

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo

 

 

 

 

 

P21081103

60 kreditų
34 mėn.

Siuvėjo-operatoriaus

 

 

 

 

 

P21072302
45 kreditai
34 mėn.

Auklės 

 

 

P43092202
60 kreditų
6 mėn.

T43092202

50 kreditų
10 mėn.

 

 

 

Dirbinių (tekstilės, odos) gamintojo

P42021405
110 kreditų
34 mėn.

 

P43021405
110 kreditų
22 mėn.

T43021407

90 kreditų

10 mėn.

 

 

Floristo

P42021403
90 kreditų
30 mėn.

 

P43021403
90 kreditų
18 mėn.

T43021405
70 kreditų

10 mėn.

 

 

Fotografo

P42021103
110 kreditų
 34 mėn.

 

P43021103
110 kreditų 22 mėn.

T43021104
90 kreditų

10 mėn.

 

 

Grimuotojo

 

 

P43021501

45 kreditai
7 mėn.

T43021501

35 kreditai

6 mėn.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo

 

 

P43092201
45 kreditai
7 mėn.

T43092201
35 kreditai
6 mėn.

 

 

Interjero apipavidalintojo

P42021201
110 kreditų
34 mėn.

 

P43021201
110 kreditų
22 mėn.

T43021202
90 kreditų
10 mėn.

 

 

Kirpėjo

P42101201
90 kreditų

34 mėn.

P32101202 
45 kreditai
7 mėn.

P43101202
90 kreditų

18 mėn.

T43101203
70 kreditų

8 mėn.

T32101202
35 kreditai
6 mėn.

 

Kosmetiko

 

 

P43101201
110 kreditų
22 mėn.

T43101202
90 kreditų
10 mėn.

 

 

Masažuotojo

 

 

P43091501
110 kreditų
22 mėn.

T43091501
90 kreditų
10 mėn.

 

 

Paramediko

 

 

P43091401
110 kreditų
22 mėn.

T43091401
90 kreditų
10 mėn.

 

 

Vizualinės reklamos gamintojo

P42021102
60 kreditų
30 mėn.

 

P43021102
60 kreditų

10 mėn.

T43021103
50 kreditų

6 mėn.

 

 

Renginių ir poilsio paslaugų organizatoriaus

P42101502
60 kreditų

30 mėn.

 

P43101503
60 kreditų

10 mėn.

T43101503
50 kreditų

6 mėn.

 

 

Socialinio darbuotojo padėjėjo

P42092301
90 kreditų

30 mėn.

 

P43092301
90 kreditų

18 mėn.

T43092301
70 kreditų

8 mėn.

 

 

Siuvėjo

P420723303
110 kreditų
34 mėn.

 

P43072303
110 kreditų 22 mėn.

T43072301
90 kreditų

10 mėn.

 

 

Slaugytojo padėjėjo

 

 

M44091301
60 kreditų

10 mėn.

T43091301
50 kreditų

6 mėn.

 

 

Sukirpėjo-konstruktoriaus

 

 

 

*T43072302
50 kreditų

6 mėn.

 

 

Vizažisto

 

P32101201
45 kreditai
7 mėn.

 

 

T32101201
35 kreditai
6 mėn.

 

*Reikia turėti LTKS III-IV lygio siuvėjo ar lygiavertę kvalifikaciją arba neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas.

 

________________________

 2021 - 2022 MOKSLO METAIS VASAROS PRIĖMIMO METU BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIAMS SIŪLOMI MODULIAI
 

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pasirenkamasis modulio pavadinimas

Modulio valstybinis kodas/ Modulio LTKS lygis

Modulio apimtis mokymosi kreditais ir mokymosi trukmė

Asmens pasirengimo mokytis modulyje reikalavimai (jei taikoma) / kaip nurodyta programoje

Modulinės profesinio mokymo programos pavadinimas, valstybinis kodas

Pagrindinis ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas

4072315
IV

10 kreditų;
1 metai

Netaikomi

Siuvėjo
P42072303

Pagrindinis ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Vizualinės reklamos produktų projektavimas

402110001
IV

15 kreditų;
1,5 metų

Netaikomi

Vizualinės reklamos gamintojo
P42021102

Pagrindinis ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

 

Parengiamieji fotografavimo proceso darbai

402110007
IV

20 kreditų;
2 metai

Netaikomi

 

Fotografo
P42021103

Fotografijų spausdinimui parengimas ir spausdinimas

402110010
IV

20 kreditų;
2 metai

Pagrindinis ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms

302140001
III

5 kreditai;
1 metai

Netaikomi

Floristo
P42021403

 

Augalų komponavimas

302140002
III

10 kreditų;
1 metai

Turi būti baigtas modulis „Augalinės medžiagos parengimas kompozicijoms“

Pagrindinis ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Interjero elementų gamyba

402120001
IV

15 kreditų;
1,5 metų

Netaikomi

 

Interjero apipavidalintojo
P42021201

Interjero apipavidalinimo plano rengimas

4021200020 IV

20 kreditų;
2 metai

Eksponavimo zonų dekoravimas

402120004
IV

15 kreditų;
1,5 metų

Pagrindinis

Makiažo atlikimas

310120001
III

20 kreditų;
2 metai

Netaikomi

Vizažisto
P32101201

Pagrindinis

Moterų plaukų kirpimas ir dažymas

310120005
III

15 kreditų;
1,5 metų

Netaikomi

Kirpėjo
P32101202

Pagrindinis ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

Plaukų kirpimas

4101200100 IV

20 kreditų;
2 metai

Netaikomi

 

Kirpėjo
P42101201

Plaukų dažymas

410120011
IV

20 kreditų;
2 metai

Šukuosenų modeliavimas

41012002
IV

20 kreditų;
2 metai

 PASTABA. Registracija į modulius vyksta per LAMA BPO sistemą nustatytais terminais. Mokslas vyks 1 dieną per savaitę pagal suderintą grafiką.

 

Pusės, vienerių, pusantrų, dvejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą. 
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių). Sėkmingai baigusiems Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su profesinio mokymo programa, mokymosi trukmė - treji metai.
Priimami asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 klasių). Sėkmingai baigusiems išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

Trejų mokymosi metų trukmės profesinio mokymo programos specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą.
Priimami specialiųjų ugdymosi poreikių asmenys, kurie mokėsi specialiosiose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose pagal individualizuotas ar adaptuotas ugdymo programas. Sėkmingai baigusiems bus išduodamas profesinio mokymo diplomas.

31 sav./72 kreditų, 39 sav./92 kreditų trukmės tęstinio profesinio mokymo programos asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir turintiems kvalifikaciją.
Priimami asmenys, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą (baigę 12 klasių) ir kvalifikaciją. Sėkmingai baigusiems išduodamas profesinio mokymo diplomas.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema