Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Informacija dėl COVID-19

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 2022−2023 M. M. I PUSMEČIO COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro 2022−2023 m. M. I pusmečio covid-19 ligos prevencijos priemonių planas >>>
Įsakymas dėl Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro 2022−2023 m. M. I pusmečio covid-19 ligos prevencijos priemonių plano patvirtinimo>>>
 Dėl mokymo proceso organizavimo ir kitų centro darbuotojų veiklos nuo 2022 m. balandžio 12 d.

Dėl mokymo proceso organizavimo ir kitų centro darbuotojų veiklos nuo 2022 m. balandžio 12 d. >>>


Aprendimas dėl kaukių dėvėjimo nuo Balandžio 4 d.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją nuo pirmadienio, balandžio 4 d., keičiama kaukių dėvėjimo ir izoliavimo tvarka. Operacijų vadovo sprendimu atsisakoma privalomo reikalavimo dėvėti kaukes uždarose erdvėse, išskyrus sveikatos, slaugos ir globos įstaigas bei viešąjį transportą.

Nors kaukių dėvėjimas nebus privalomas, jis išlieka rekomenduojamas mūsų centre, klasėse, mokymo dirbtuvėse, kitose centro erdvėse, kur nepavyksta išlaikyti saugaus atstumo, bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas.  Sveikatos, slaugos ir globos įstaigose bei viešajame transporte kaukių dėvėjimas ir toliau išlieka privalomas.

Pažymėtina, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) rekomendacijose kaukių dėvėjimas yra minimas kaip viena iš priemonių (kartu su saugaus atstumo išlaikymu, vėdinimu), ribojančių viruso plitimą visuomenėje. Siūlomas kaukių dėvėjimas uždarose viešose vietose (parduotuvėse, stotyse ir pan.) bei naudojantis viešuoju transportu. Papildomai rekomenduojamos kaukės tam tikrose vietose, siekiant apsaugoti pažeidžiamus asmenis (slauga ir globa, sveikatos priežiūros įstaigos).

ECDC pažymi, kad tinkamas kaukių dėvėjimas uždarose erdvėse žymiai sumažina užsikrėtimo koronavirusu riziką, jei kartu taikomos kitos nemedicininės visuomenės sveikatos priemonės – rankų higiena, fizinis atstumas, vengimas liesti veidą, kvėpavimo etiketas, tinkamas vėdinimas patalpose ir kt.

Nuo pirmadienio iki penkių dienų trumpinama COVID-19 liga sergančių asmenų izoliacija – šis pakeitimas daromas atsižvelgiant į vyraujančios koronaviruso atmainos savybes, t. y. trumpesnį inkubacinį laikotarpį. Dėl ilgesnės izoliacijos poreikio spręs gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę.

Nors pamažu grįžtame į priešpandeminį gyvenimą, kviečiame mokinius atsakingai vertinti Sveikatos apsaugos ministerijos teikiamas rekomendacijas, išlaikyti įgytus vertingus įgūdžius, saugant savo ir kitų sveikatą.

Centro vadovai 


Apibendrinta informacija dėl sprendimų pakeitimų įsigaliojusių nuo 2022-02-07:

Informuojame apie OP sprendimų pasikeitimus:

1. Nr. V-3008 „Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ Pakeitimai įsigalioja nuo 2022-02-04.

Pagrindinis pasikeitimas: 
Mokymo teikėjui iš darbuotojo ar užsiėmimuose dalyvavusio asmens gavus informaciją apie nustatytą COVID-19 ligą nebereikia informuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. 

 2. Nr. V-465 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“. Pasikeitimai įsigalioja nuo 2022-02-05.

Pagrindiniai pasikeitimai:
Nelieka asmenų skaičiaus apribojimo uždarose erdvėse. 

 Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd9923a0755811ec993ff5ca6e8ba60c

Trumpai svarbiausi pasikeitimų aspektai: 

 1. Izoliacija netaikoma tik persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR / antigeno testo (mobiliajame punkte, ASPĮ) rezultato praėjo mažiau kaip 90 d. 
 2. Izoliacija po kontakto su sergančiuoju trumpinama iki 7 dienų.

 Ugdymo įstaigos darbuotojai, turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:


UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • mažesniu nei 1 m. atstumu, ilgiau nei 4 val. privalo izoliuotis 7 dienas nuo paskutinės sąlyčio dienos. Izoliacija NEBUS TAIKOMA jei darbuotojas atliks savikontrolę greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT): pagal algoritmą GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.;
 • didesniu nei 1 m. atstumu, trumpiau nei 4 val. izoliacija yra netaikoma, rekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.


SOCIALINĖJE APLINKOJE
 (koncerte, pietaujant draugų kompanijoje ir kt.):

 • izoliacija netaikomarekomenduojama atlikti GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Jei yra galimybė, rekomenduojamas nuotolinis darbas.


SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • privaloma izoliacija 7 dienas (skaičiuojama nuo teigiamo PGR / antigeno testo gavimo datos, atlikto mobiliajame punkte, ASPĮ);
 • izoliacija nebus taikoma, jei darbuotojas atliks savikontrolę GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.


UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma, mokiniai dalyvauja ugdymo procese.


SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS:

 • izoliacija taikoma – 7 dienos.

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pirminio profesinio mokymo programas bei ugdomi pagal neformaliojo ugdymo programą toje pačioje ugdymo įstaigoje ir turėję kontaktą su sergančiuoju COVID-19 liga:


UGDYMO ĮSTAIGOJE:

 • izoliacija netaikoma ir dalyvauja ugdymo procese, jeigu atliekamas GAT pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val.


SU KARTU GYVENANČIAIS ASMENIMIS
:

izoliacija taikoma – 7 dienos.


Dėl Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro koronaviruso prevencijos priemonių plano 2021−2022 m. m. II pusmečiui patvirtinimo

Dėl Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro koronaviruso prevencijos priemonių plano 2021−2022 m. m. II pusmečiui patvirtinimo >>>


 Sąlytį turejusių asmenų izoliavimo algoritmas:


Nuo 2022 sausio 17 – pokyčiai valdant COVID-19 plitimą:

Iki septynių dienų trumpinamas izoliacijos terminas, turėjusiems sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu. Izoliacija bus taikoma tik kartu gyvenantiems bei didžiausios rizikos sąlytį darbe turėjusiems asmenims. Izoliuotis privalės visi asmenys, nepaisant jų imunizacijos statuso, t. y. ir paskiepyti žmonės, išimtis bus taikoma tik ne anksčiau kaip prieš 90 dienų COVID-19 liga persirgusiems asmenims (kuriems liga patvirtinta teigiamu PGR ar greitojo antigeno tyrimo, atliekamo laboratorijoje, rezultatu). Jeigu gyventojas turėjo sąlytį su kartu gyvenančiu asmeniu, izoliacijos laikas bus skaičiuojamas nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atlikimo dienos. 

Turėjusiems sąlytį darbo vietoje ar ugdymo įstaigoje izoliacijos laikas bus skaičiuojamas nuo paskutinio kontakto dienos.

Darbo vietoje sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija bus taikoma tik tuo atveju, jeigu jie su sergančiu asmeniu buvo uždaroje patalpoje ilgiau nei keturias valandas ir kontaktavo mažesniu nei metro atstumu. Šių sąlytį turėjusių asmenų sąrašą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) turės pateikti darbdaviai.

 Izoliuotis nereikės ir socialinėje aplinkoje ar mažesnės trukmės arba per didesnį atstumą kontaktą turėjusiems gyventojams, tačiau jiems bus rekomenduojama pereiti prie nuotolinio darbo ir tris kartus atlikti savikontrolės tyrimą arba greitąjį antigeno testą: iš karto sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48–72 valandų ir dar po 48 valandų. 

7 dienų izoliacijos terminas bus taikomas nuo pirmadienio naujai izoliuojamiems žmonėms, o gyventojai, kuriems anksčiau buvo skirta 10 dienų izoliacija, dėl jos sutrumpinimo turės kreiptis į NVSC.

 Jeigu izoliacijos po kontakto laikotarpiui gyventojui reikalingas nedarbingumo pažymėjimas, nuo pirmadienio dėl jo reikės kreiptis ne į šeimos gydytoją, o į NVSC. Gyventojas turės pateikti prašymą per Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt, registruotu paštu ar atstovui atvykus į NVSC departamentą ar teritorinį jo skyrių. 

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos bendraujant su kitais asmenimis privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius be vožtuvo, tokie asmenys neturi dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, rekomenduojama stebėti sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą.

 Siekiant užtikrinti tinkamą šios ligos valdymą, raginame gyventojus, kuriems patvirtinta COVID-19 liga, pildyti NVSC anketą (https://atvejis.nvsc.lt/) ir joje nurodyti sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis. COVID-19 liga susirgusiems gyventojams izoliaciją skiria ir nutraukia šeimos gydytojas. Pajutę COVID-19 ligai būdingus simptomus gyventojai turėtų registruotis tyrimui internetu www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808 ir izoliuotis iki rezultato gavimo. Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją.

 Ką žinoti sergantiems besimptome COVID-19 liga Žmonės, sirgusiems besimptomės formos COVID-19 liga, izoliacija galės būti nutraukiama po 7 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus antigeno testą buvo aptiktas koronavirusas, paėmimo dienos. Anksčiau šis terminas siekė 10 dienų. Primename, kad COVID-19 gali pasireikšti besimptome, lengva, vidutine, sunkia ir kritiškai sunkia ligos forma. Besimptome COVID-19 forma laikoma, kai nėra jokių COVID-19 infekcijos simptomų – karščiavimo, kosulio, gerklės skausmo, bendro silpnumo, galvos skausmo, raumenų skausmo, pykinimo, vėmimo, viduriavimo, uoslės ir skonio praradimo.

Ką žinoti einant į renginį Visi vyresni nei 6 metų amžiaus žiūrovai ir dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas privalo viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną. Dėvėti respiratorius ar arba medicinines kaukes ministerija rekomenduoja ir tokiu atveju, jei renginys vyksta atvirose erdvėse, tačiau nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).

 Respiratorių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems žmonėms, kurie dėl savo sveikatos būklės respiratorių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

 Ką žinoti renginių organizatoriams Renginio organizatoriai privalo užtikrinti respiratorių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti respiratorių nedėvinčių žmonių. Renginių organizatoriams rekomenduojama renginio vietoje dalinti žiūrovams respiratorius bei iki renginio ir per pertraukas leisti vaizdo ar garso įrašą apie privalomą respiratorių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje. Prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) žiūrovams ar dalyviams apie tai, kad renginio metu privaloma dėvėti respiratorius, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje. 

Renginiuose draudžiama dalyvauti žmonėms, kuriems privaloma izoliacija, izoliavimo laikotarpiu; turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); gavus teigiamą greitojo savikontrolės testo rezultatą (registruotis PGR tyrimo atlikimui). 


Informacija apie teisės aktų pasikeitimus.

 1. Keičiasi: įsakymas Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Įsigalioja 2022-01-10

 Pagrindiniai pasikeitimai:

 1. Asmenims, turėjusiems didelės rizikos sąlyti su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nepriklausomai nuo nustatytos viruso atmainos, izoliacija taikoma įprastine tvarka vadovaujantis įsakymo 9 priedu (pridėta).
 2. Asmeniui patvirtinus Omikron atmainą, su juo turėjusiems didelės rizikos sąlytį asmenims izoliacija taikoma įprastine tvarka tik tuo atveju, jeigu sąlytis įvyko ne anksčiau kaip 2022-01-10. Visiem asmenims iki šios dienos turėjusiems sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta Omikron atmaina, taikoma 10 dienų izoliacija (nepaisant izoliacijos išimčių) be galimybės ją susitrumpinti.
 3. Turėjus sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nepriklausomai nuo nustatytos viruso atmainos, galima susitrumpinti izoliaciją:

*Ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą. 

 Pakeitimo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e9d234d16ff911ecb2fe9975f8a9e52e

 1. Keičiasi: įsakymas Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo. Įsigalioja 2022-01-10

 Pagrindinis pasikeitimas: 

 1. Sustiprinančiąja COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dozės neturintys vakcinuoti asmenys norėdami išvengti periodinio testavimo nebegalės pateikti teigiamo kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymo.
 2. Asmenims, turintiems iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos gautus teigiamus kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymus, kai šis tyrimas buvo atliktas po skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, periodinis testavimas gali būti neatliekamas 60 dienų.

Pakeitimo pakeitimas: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ddeb54d16ff911ecb2fe9975f8a9e52e

Sausio 5 d. pakeitimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aeedf5416e6711ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=8p1p8wx4k


 

Dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų pakeitimo

Sprendimas dėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. Gruodžio 25 d. Sprendimo nr. V-3008 „dėl tęstinio profesinio mokymo, aukštojo mokslo studijų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų“ pakeitimo>>>


Centro darbuotojų ir mokinių žiniai
2021-11-10

           Informuoju, jog nuo 2021 m. lapkričio 9 d. įsigalioja naujas izoliacijos algoritmas, taikomas didelės rizikos sąlytį turėjusiems asmenims Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cd3e38d0463911ec992fe4cdfceb5666).

          Lieka galioti ( https://www.vpvpmc.lt/covid-19.html ) įsakymas „Dėl ugdymo proceso organizavimo, centro darbuotojų veiklų, bendrabučio veiklų organizavimo nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos“. 

         Pagrindinis pasikeitęs aspektas:

         paskiepytiems pilna vakcinacijos schema asmenims, kuriems po paskutinės vakcinos praėjo daugiau kaip 120 dienų, bus taikoma izoliacija. Ji gali būti dvejopa:

 • Asmuo gali izoliuotis 3 dienas ir ne anksčiau kaip 3 izoliacijos dieną atlikti PGR tyrimą. Esant neigiamam PGR atsakymui izoliacija nutraukiama.
 • Arba asmuo gali izoliuotis įprasta tvarka (10 dienų po paskutinio sąlyčio, ne anksčiau kaip 7 dieną atliekamas PGR, gavus neigiamą atsakymą izoliacija nutraukiama). 

Direktorė Rita Pečiukaitytė


Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo, centro darbuotojų veiklų, bendrabučio veiklų organizavimo nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo, centro darbuotojų veiklų, bendrabučio veiklų organizavimo nuo 2021 metų rugsėjo 1-os dienos >>>


Ekstremalios situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo planas 2021 – 2022 m. m. I pusmečiui.

Ekstremalios situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo planas 2021 – 2022 m. m. I pusmečiui . >>>


Įsakymas dėl centro darbuotojų veiklų, bendrabučio veiklų organizavimo nuo 2021 metų liepos 1 d.

Įsakymas dėl centro darbuotojų veiklų, bendrabučio veiklų organizavimo nuo 2021 metų liepos 1 d. >>>


Įsakymas dėl mokymo proceso organizavimo ir kitų centro darbuotojų veiklų nuo 2021 metų gegužės mėn. 31 dienos

Įsakymas dėl mokymo proceso organizavimo ir kitų centro darbuotojų veiklų nuo 2021 metų gegužės mėn. 31 d. >>>


Mieli kandidatai,

 Atvykdami į brandos egzaminą:

 • būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą;
 • privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą ir (ar) ekstremalią situaciją reglamentuojantys teisės aktai;
 • galite dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, net jeigu tokia pareiga teisės aktais nėra nustatyta;
 • vykdytojui nedraudžiama, suabejojus dėl kandidato tapatybės paprašyti, kad jis saugiu, ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu trumpam nusiimtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
 • galite turėti geriamojo vandens – asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.

Į brandos egzaminą negalima vykti, jeigu:

 • pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 • jei paskirta privaloma izoliacija ir nepasibaigęs izoliacijos laikotarpis.

 Jeigu Jums pasireikš ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.): 

 • egzamino metu – reikia nedelsiant iš jo pasišalinti ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų; 
 • po egzamino – būtinai susisiekite su šeimos gydytoju.

 

Primename, kad:

 • privalu išlaikyti ne mažiau kaip dviejų metrų atstumą vienam nuo kito;
 • galite pasinaudoti teise atlikti profilaktinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo arba pasiskiepyti;
 • abiturientams sudarytos sąlygos skiepytis prioriteto tvarka;
 • paisantys nustatytų reikalavimų, pasinaudojusieji teise profilaktiškai išsitirti ar skiepytis sudaro prielaidas

užtikrinti savo, savo draugų ir mokytojų, dalyvaujančių egzamino vykdyme, saugumą

 Atkreipiame dėmesį:

 • jeigu prieš ar po egzamino susirgote COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba buvo nustatyta pareiga izoliuotis, būtinai apie tai informuokite mokyklos, kurioje mokotės, vadovą. Susirgus prieš egzaminą teisės aktų nustatyta tvarka Jums bus sudarytos sąlygos egzaminą laikyti pakartotinėje sesijoje arba nuo egzamino būsite atleisti; 
 • jeigu brandos egzaminų pakartotinės sesijos metu susergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba NVSC paskiria įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti egzamine, pats arba artimieji turite apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami;
 • jeigu pakartotinės sesijos metu Jums paskiriama prievolė izoliuotis, Jūs galite palikti izoliavimo vietą ir laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:

1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas bei gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;
2. prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas;
3. brandos egzamino centre privalu dėvėti respiratorių;
4. prieš patenkant į brandos egzamino centrą būtina dezinfekuoti rankas;
5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas.


DĖL MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO IR KITŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKLŲ NUO 2021 METŲ GEGUŽĖS 3 D. >>>


SVARBI INFORMACIJA VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS >>>


Nemokamos psichologų konsultacijos „Tėvų linijoje“

Dėl pandemijos ir karantino smarkiai prastėja tiek suaugusiųjų, tiek vaikų savijauta, o psichologo ar psichoterapeuto konsultacijos tenka laukti net kelis mėnesius. Tačiau kai būtina skubi pagalba, kai sunku suvaldyti emocijas, reikia rekomendacijos dėl konkrečios situacijos ar žmogaus, kuris galėtų išklausyti, vis aktualesne alternatyva tampa emocinės pagalbos linijos.

„Su psichologu „Tėvų linijoje“ galima pasitarti dėl vaiko ar paauglio elgesio ir jo savijautos, sužinoti, kodėl jis vienaip ar kitaip elgiasi, kaip reaguoti konkrečioje situacijoje. Kviečiame skambinti visais klausimais, susijusiais su vaikų ar šeimos psichologiniais sunkumais, rūpesčiais, tarpusavio santykiais, savijauta ir pan. Tuomet, kai tėvams arba vaikams sukyla stiprios emocijos ir sunku susivaldyti ar tiesiog reikia palaikymo, išsikalbėjimo, pasidalinimo savo rūpesčiais“, – sako „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė.

„Tėvų linija“ – nemokamos anoniminės psichologų konsultacijos telefonu 8 800 900 12, darbo dienomis 9-13 val. ir 17-21 val. Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt


 Registruokis skiepui nuo COVID-19

     

                         Registruokis skiepui nuo COVID-19  >>>                      

 


Informacija apie profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 ligos atskiroms grupėms

Informacija apie profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 ligos atskiroms grupėms >>>

Nuo šiol profilaktiniai tyrimai dėl covid-19 ligos atskiroms grupėms bus privalomi >>>


Įsakymas dėl mokymo proceso organizavimo ir kitų centro darbuotojų veiklų
nuo 2021 metų balandžio mėn. 1 dienos 

Įsakymas dėl mokymo proceso organizavimo ir kitų centro darbuotojų veiklų
nuo 2021 metų balandžio mėn. 1 dienos >>>


Įsakymas dėl mokymo proceso ir darbo organizavimo nuo 2021 m. kovo 1 d.

Įsakymas dėl mokymo proceso ir darbo organizavimo nuo 2021 m. kovo 1 d. >>>


LR Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimu karantinas pratęsiamas iki 2021 m. vasario 28 d.

Centro mokiniams mokymo procesas nesikeičia, naudojamas nuotolinis arba dalinai kontaktinis mokymo būdas, visos veiklos centro mokiniams ir darbuotojams vykdomos pagal direktorės sausio 20 d. įsakymą.  https://vpvpmc.lt/images/dokumentai/corona/isakymai/i20210121.pdf

Teorinio ir praktinio mokymo pamokos mokiniams vyks pagal patvirtintą 2020 - 2021 m. m. II pusmečio užsiėmimų tvarkaraštį nuo 2021 m. vasario 


DĖL MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021 SAUSIO 25 DIENOS

Dėl mokymo proceso organizavimo nuo 2021 sausio 25 dienos >>>


Nuo 2020 metų gruodžio mėnesio 16 dienos iki 2021 metų sausio  mėnesio 31  dienos skelbiamas karantinas.

DĖL DARBO TVARKOS CENTRE KARANTINO METU>>>

 Su COVID-19 susiję ribojimai>>>


Įsakymas dėl Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro darbo organizavimo nuo groudžio 9 d. >>>

Naujausia informacija apie su COVID-19 susijusius ribojimus>>>

Įsakymas dėl Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro darbo organizavimo mokinių rudens atostogų metu

Susipažinti galite čia>>>

Įsakymas dėl Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro bendrabučio veiklos organizavimo

Susipažinti galite čia>>>

Ką daryti, jei susirgote jūs, jūsų vaikas ar įstaigos mokinys ar darbuotojas.

Pamokos centro kieme


Gerbiami mokyklų vadovai, mokytojai, mokiniai, jų tėvai, visi didelės švietimo bendruomenės nariai,

  Nuoširdžiai dėkoju Jums, visai švietimo bendruomenei už mokyklų pasirengimą naujiems mokslo metams, sklandų jų startą, lyderystę, bendruomenės sutelktumą ir operatyvius sprendimus nustačius COVID-19 atvejus. Kiekviena mokykla, kiekvienas mokyklos vadovas, atsižvelgdamas į bendras rekomendacijas, pertvarkė įprastą mokyklos darbą. Mokinių klasėms priskirti kabinetai, atverti atsarginiai išėjimai, kitaip suplanuoti bendri renginiai. Dėl tinkamo srautų valdymo kai kuriose mokyklose ugdymas organizuojamas derinant mokymą mokykloje su nuotoliniu mokymu ar daliai klasių pradedant pamokas vėlesniu nei įprasta metu. Daugiausia pasikeitimų pajuto didelės mokyklos, kur net menkiausi judėjimo apribojimai pareikalauja didesnių administracijos, mokytojų ir mokinių pastangų.

  Labai svarbu, kad bendruomenėse visi suprastų organizacinių pokyčių reikalingumą. Jie atlikti todėl, kad galėtume labiau saugoti vieni kitus: mokinius, mokytojus, visus darbuotojus ir mokyklose susitinkančiųjų šeimas.

  Suprantama, norisi gyventi laisvai ir įprastai, todėl pokyčiai kelia tam tikrų nepatogumų. Bendraudami su mokyklų vadovais, girdime jūsų lūkesčius, pasiūlymus. Atsižvelgus į juos, taip pat į pandeminę situaciją, rekomendacijos gali būti koreguojamos.

  Pasibaigusi vasara į mokyklas sukvietė daugiau kaip 323 tūkst. mokinių. Matome situacijas, kai mokyklose nustatomi COVID-19 atvejai. Dėkoju mokyklų vadovams, mokyklų steigėjams - savivaldybių atstovams, kurie susidūrę su infekcijos atvejais, veikė sutelktai ir operatyviai, kartu priėmė sprendimus, operatyviai įtraukė ir informavo tėvus. Sėkmingas algoritmo taikymas yra puikus pavyzdys, kaip galima užkirsti kelią pandemijai ugdymo įstaigose.

  Esame informavę mokyklas apie svarbiausius pirminius veiksmus nustačius ar įtarus COVID-19 susirgimo atvejį. Juos ir kitus veiksmus su mokyklomis artimiausiu metu taip pat aptars Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai.

  Kaip niekada svarbus mokyklos ir šeimos ryšys – tėvų pagalba ir atsakingas požiūris. Todėl kviečiu visus mokyklų bendruomenių narius laikytis mokyklose įvestų naujų taisyklių ir rekomendacijų. Jei mokykloje sutarta, kad mokiniai bendrose erdvėse dėvi kaukes ar kitas apsaugines veido priemones -– pasirūpinkime, kad vaikai jas turėtų, padrąsinkime jas dėvėti. Jei mokyklos lauko teritorija nėra aptverta ir mokykla negali užtikrinti saugaus mokinių poilsio pertraukų metu lauke, padėkime mokyklai pasirūpinti mūsų vaikų saugumu ir poilsiu mokyklos viduje ir priminkime vaikams, kad jie neturėtų pertraukos metu palikti mokyklos lauko teritorijos, kai tai nėra būtina. Mokykla bus pajėgi sėkmingai tvarkytis su pandemijos iššūkiais tik tada, jei šeimos pritars mokyklos taisyklėms, jų laikysis ir bendradarbiaus su mokyklos administracija ir mokytojais, jei stebės vaikų sveikatą ir nerizikuos leisti į pamokas sergančiųjų.

  Ar apsaugosime vienas kitą, labai priklauso nuo kiekvieno mūsų. Todėl kviečiu mokyklų bendruomenių narius visus sunkumus ir iššūkius įveikti dirbant kartu.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius


 VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO BENDRUOMENEI

DIREKTORĖS ĮPAREIGOJIMAS

Vadovaudamasi LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo

2020m. rugpjūčio 31 d. sprendimu

Įpareigoju:

 1. Centro darbuotojai gali dirbti savo darbo vietoje tik neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių ( pvz. karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)
 2. Kontaktinėse pamokose gali dalyvauti mokiniai neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių ( pvz. karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)

 

Darbuotojai, mokiniai , kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai ( pvz. karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nedelsiant privalo vykti namo. Mokiniai privalo apie tai informuoti grupės auklėtoją, darbuotojai savo tiesioginį vadovą. Jiems rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronoviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai.

Grupės vadovas mėnesio pabaigoje direktorei pristato sąrašą mokinių kuriems rekomenduoja pateisinti praleistas valandas.

Sužinojus apie asmeniui (mūsų centre) nustatytą COVID-19 ligą, arba centro vadovams gavus informaciją apie vienam iš centro mokinių ar darbuotojų nustatytą COVID-19 ligą , direktorė informuos Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Bendradarbiaujant bus nustatyti sąlytį turėję asmenys, jiems bus taikoma 14 dienų izoliacija.

3. Įpareigoju vyresnius nei 6 metų amžiaus centro lankytojus dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ( veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių ( veido kaukių, respiratorių ir kitų priemonių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

Direktorė Rita Pečiukaitytė


 Atkreipiame švietimo įstaigų ir jų steigėjų dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, 14 dienų nuo išvykimo iš šių šalių dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Šalių sąrašas: Kinija, Šiaurės Italija (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.

Prašome švietimo įstaigų leisti darbuotojams bei mokiniams, studentams, jei jie pastaruoju metu grįžo iš minėtų šalių, nesilankyti švietimo įstaigoje, sudaryti sąlygas mokytis nuotoliniu būdu, savarankiškai, o darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu. Sprendimus, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, gali priimti įstaigos vadovas.


Ar mokiniai, neseniai grįžę iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, gali lankyti mokyklą? Ar nekelia pavojaus aplinkiniams?

Vaikai, grįžę iš minėtų šalių arba turėję tiesioginį kontaktą su sergančiu koronavirusu asmeniu, turi 14 dienų likti namuose, jų tėvai – informuoti ugdymo įstaigos administraciją. Jei vaikas turi bent vieną iš ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomų (karščiavimas, kosulys, dusulys, apsunkintas kvėpavimas) jis taip pat turi neiti į mokyklą.

Kas prižiūrės vaikus, kurie nelankys mokyklos arba darželio ir 14 dienų stebės savo sveikatą?

Vaikus, kurie neseniai grįžo iš minėtų šalių ir neina į mokyklą ar darželį, gali prižiūrėti tėvai arba seneliai. Darbdavių prašoma suteikti galimybę dirbti namuose nuotoliniu būdu. Jei nepavyksta susitarti su darbdaviais, galima kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kuris organizuos nedarbingumo išdavimą. Kaip paaiškino šio centro specialistai, jeigu vaikas neserga, tačiau grįžo iš minėtų rizikos šalių, jį prižiūrinčiam asmeniui taip pat išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (tel. 8 5 2124098, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).
 
 
Vaiką prižiūrinčiai mamai ar tėčiui išmoka iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmos vaiko slaugymo dienos ir mokama ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.

Ar mokytojai, atostogavę šalyse, kuriose fiksuotas virusas, gali neimti nedarbingumo, o dirbti nuotoliniu būdu?

Sutarus su darbdaviu, mokykloje nustatyta tvarka. Įstaigos vadovas priima sprendimus dėl mokytojo pavadavimo pamokų metu.

Kokių profilaktikos priemonių turi laikytis ugdymo įstaigos bendruomenė, kad būtų išvengta viruso?

- Skatinti dažnai plauti rankas šiltu vandeniu ir muilu,
- Neliesti neplautomis rankomis akių, nosies ir burnos,
- Kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę,
- Užtikrinti, kad prie praustuvių visada būtų muilo ir vienkartinių rankšluosčių,
- Reguliariai vėdinti ir drėgnuoju būdu valyti klasių, koridorių paviršius,
- Vengti artimo sąlyčio su asmenimis, kurie kosti ar čiaudi,
- Statinti virtuvės darbuotojus laikytis saugaus maisto ruošimo (ypač naudojant termiškai neapdorotą mėsą, kiaušinius).

Ar švietimo įstaigos gali rengti renginius, šventes?

Užtikrinant galimą viruso plitimo prevenciją, rekomenduojame nerengti Šimtadienių ar kitų masinių renginių švietimo įstaigose, jei nėra ypatingos būtinybės

Kaip elgtis dėl sporto renginių?

Rekomenduojame nesilankyti jokiuose dideliuose renginiuose. Ypač žmonėms, kurių imuninė sistema nusilpusi.

Kaip elgtis dėl tarptautinių mainų programų?

Dėl Kinijoje, Italijoje ir kitose šalyse fiksuojamo koronaviruso (viruso COVID-19) protrūkio rekomenduojame Lietuvos švietimo institucijų mokiniams, studentams, besimokantiesiems bei personalui susilaikyti nuo kelionių į šalis, kuriose yra oficialiai patvirtinti COVID-19 atvejai.
 
„Erasmus+“ ir kitose tarptautinėse programose ar projektuose planuojančių dalyvauti institucijų vadovus ir bendruomenes kviečiame bendru sutarimu priimti sprendimus dėl kelionių į viruso paveiktas šalis, taip pat dėl atvykstamojo mobilumo veiklų organizavimo Lietuvos institucijose, apie tai raštu informuojant programas administruojančias įstaigas.
 
 
 

Straipsnio šaltinis>>

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema     

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku