Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Centro istorijos faktai

 

1961 metai
Žvėryno mikrorajone įkurta Vilniaus 10-oji profesinė technikos mokykla, kurioje buvo ruošiami avalynės siuvėjai, kiek vėliau — rūbų ir kailių siuvėjai.

1983 metai
Mokykla perkeliama į naujas patalpas Baltupiuose ir tampa Vilniaus 10-ąja vidurine profesine mokykla.

1995 metai
Vykstant mokyklų tinklo optimizavimui, Vilniaus lengvosios pramonės ir Vilniaus buitininkų mokyklos sujungia-mos ir tampa Vilniaus lengvosios pramonės ir buitinių paslaugų mokykla. Išauga mokinių skaičius, padidėja ruošiamų specialybių spektras.

Nuo 1999 metų
Prasidėjus dideliems švietimo sistemos pokyčiams, mokykla taip pat keičiasi: atnaujinamas mokymo turinys, ugdymo procesas tampa lankstesnis ir modernesnis, aktyviai taikomi nauji mokymo metodai, tobulinama mokytojų kvalifikacija, pradedama dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

2003 metai
Priimamos mokytis pirmosios paslaugų ir verslo pakraipų technologinės gimnazijos klasės .

2004 metai
Mokykla tampa Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru.
Tai aktyvūs, kūrybiški ir prasmingi metai.

2008 metai
Akredituojama viduriniojo ugdymo programa — įsteigiamas gimnazijos skyrius.

Aktyvus dalyvavimas Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų projektuose bei dinamiško šiuolaikinio gyvenimo iššūkiai ir švietimo reforma įpareigoja Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro bendruomenę nuolat keistis, tobulėti, ieškoti naujų darbo formų ir gyventi vadovaujantis principu: Non progredi et regredi (lot.) — Neiti priekin —lygu žengti atgal.

2009 metai
Baigtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas, modernizuota mokymo bazė, įsteigtas vaikų socializacijos kambarys.

2009-2010 metai
Sektorinio praktinio mokymo centro projekto kūrimas.

Nuo 2011 metų
Valstybinio projekto įgyvendinimas.

2015 metai 

Įkurtas sektorinis praktinio mokymo centras >>

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema