Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Socialinio darbuotojo padėjėjas

Šiuo metu esu Mykolo Romerio universiteto socialinio darbo studijų programos ketvirto kurso studentė. Į Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą įstojau baigusi 12 klasių. Nuo pat pirmų mokymosi dienų supratau, jog tai be galo jauki vieta, visi mokytojai ir darbuotojai labai malonūs ir geranoriški. Pati mokymosi programa asmeniškai man davė pagrindą tolimesnėms studijoms universitete, visiškai pakeitė mano nuomonę apie profesinio rengimo centrus. Centre daug dėmesio skiriama praktikai, besimokydami aplankėme daug įstaigų, susipažinome su darbo specifika bei galimybėmis įsidarbinti baigus mokslus. Labai džiugu, jog įranga praktikuotis yra visiškai atnaujinta. Turėjome daug įvairių užsiėmimų, neatsiejamų nuo socialinio darbo − mokėmės rankdarbių, floristikos, dailiųjų odos gaminių gamybos t. t. Šie užsiėmimai niekuomet neprailgo ir nebuvo nuobodūs. Buvo be galo sunku palikti mokyklą, mokytojus bei savo grupės draugus, su kuriais teko kartu mokytis. Su malonumu dažnai užsuku į šią mokymo įstaigą.

Dovilė Čaikaitė

Baigei
10 klasių

Baigei
12 klasių

Baigei profesinę
ar aukštąją mokyklą

Deja...
rinkis kitą mokymo programą

M44092001
110 kreditų

T43092001
90 kreditų

Susipažink su mokymo programa čia 

Išsamesnė informacija apie valstybės nefinansuojamą vietą čia

Gebėsi pagal socialinio darbuotojo nurodymus prižiūrėti asmenis, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgijo gebėjimų arba juos prarado ir negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Mokėsi bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis bei bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka.
Baigęs mokymo programą galėsi dirbti sveikatos, socialinių paslaugų įstaigose: senyvo amžiaus ar neįgalių asmenų globos namuose, slaugos ligoninėse, senyvo amžiaus ar neįgalių asmenų dienos užimtumo centruose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, taip pat galėsi teikti socialinės priežiūros paslaugas klientų namuose.

 

Prašymą mokytis pateik internetu, apsilankęs dokumentų priėmimo sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt/

 

JŪRATĖ TAMAŠAUSKIENĖ turi pedagoginį bei socialinio darbo universitetinį išsilavinimą, nuo 2016 metų centre dirba su socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos mokiniais. Jūratė taip pat dirba ir socialinį darbą su proto negalią turinčiais suaugusiais asmenimis. Pati dirbdama praktinį socialinį darbą, mokytoja puikiai supranta šalies socialinių paslaugų teikimo aktualijas, savo patirtį pritaiko būsimųjų socialinių darbuotojų padėjėjų mokymo procese. Mokytoja aktyviai veikia socialinių darbuotojų bendruomenėje, nuo 2018 metų ji eina Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentės pareigas. Jūratė dalyvauja Lietuvos Respublikos teisės aktų rengimo procesuose, taip pat ji dalyvavo Socialinių paslaugų sektoriaus profesinio standarto bei Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos rengimo ir atnaujinimo darbo grupių veikloje. 2019 metais Jūratė Tamašauskienė už neįgaliųjų socialinės integracijos puoselėjimą yra apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Mokytojos moto: „ Nenori parkristi – prilaikyk kitą.“

ELIGIJA LIUTVINIENĖ turi socialinės pedagogikos bei socialinio darbo universitetinį išsilavinimą, dirba profesijos mokytoja metodininke, yra Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos narė. Mokytoja didelį dėmesį skiria mokinių praktiniams įgūdžiams, bendradarbiavimui su socialiniais partneriais, nuolat gilinasi į socialinio darbo naujoves ir jas pritaiko būsimųjų socialinių darbuotojų padėjėjų mokymo procese.

Eligija inicijavo socialinio darbuotojo padėjėjo IV lygio profesinio mokymo programos rengimą, vertino kitų profesinių mokyklų pasiruošimą dirbti pagal šią programą. Mokytoja yra respublikinės socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos kompetencijų vertinimo užduočių rengėjų darbo grupės narė.

Mokytojos moto: „Skubėkime daryti gerus darbus.“

GITANA BARANSKIENĖ − edukologijos mokslų magistrė, profesijos mokytoja metodininkė. Gitana dėsto socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos dalykus. Mokytoja nuosekliai gilinasi į visus sveikos gyvensenos aspektus, domisi savęs pažinimu bei asmeniniu augimu, o visas įgytas žinias praktiškai taiko gyvenime. Gitana taip pat domisi aromaterapijos aktualiausiomis naujienomis ir jas pritaiko dėstydama. Ji pritaria A. de Sent Egziuperi minčiai, kad „matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, akimis nematoma.“

Mokytojos moto: „Niekada nenusigręžk nuo to, kuriam reikalinga tavo pagalba.“

GIEDRĖ JASIUKAITĖ − socialinės pedagogikos bakalaurė. Dėsto socialinio darbuotojo padėjėjo ir floristo mokymo programų dalykus. Mokytoja domisi viskuo, kuo domisi šiuolaikinis jaunas žmogus.

Mokytojos moto: „Saulė šviečia liūtams.“

Pavadinimas

Kontaktai

Dienos centras „Šviesa“

www.dcsviesa.lt

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai

www.senoliai.lt

Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai”

www.tremtiniunamai.lt

Nuotraukų galerija:

 

Prašymą mokytis pateik internetu, apsilankęs dokumentų priėmimo sistemoje: http://profesinis.lamabpo.lt/

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema