Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Siuvinių gamintojas

Mokymosi trukmė – 3 metai (Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims, turintiems ne mažesnį kaip pradinį išsilavinimą)
Programos pavadinimas – Siuvinių gamintojas
Kodas ir suteikiama kvalifikacija – 217072306 Siuvinių gamintojas II Lygis

Priėmimo sąlygos – priimami moksleiviai, mokęsi pagal specialias programas (turi pedagoginės psichologinės komisijos išvadas). Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Baigusiems mokyklą suteikiama susiuvėjo (susiuvėjo siuvinėtojo specializacija) kvalifikacija ir išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pripažintas kvalifikacinis pažymėjimas (kodas 2103).

 

Įsidarbinimo galimybės
įsidarbinti siuvimo paslaugų sistemoje, siuvimo įmonėse, užsiimti siuvimo verslu (dirbti turint patentą).

Lietuvos Respublikos įstatymai deklaruoja neįgaliųjų asmenų teisę į ugdymą, profesinį rengimą bei įdarbinimą. Vilniuje nėra profesinių mokyklų, kuriose galėtų mokytis jaunimas su specialiais poreikiais. Jaunuoliai, baigę specialiąsias mokyklas, norintys įsigyti specialybę, priversti išvykti mokytis į kitus miestus.
Susiuvėjo siuvinėtojo mokymo programa yra I pakopos, trejų metų apmokymo specialiųjų poreikių mokiniams. Ši programa parengta mokiniams, turintiems lengvą protinę negalią, baigusiems specialiąsias mokyklas.

Mokymo programos pagrindinis tikslas - suteikti neįgaliems jaunuoliams galimybę įgyti profesinę kvalifikaciją, lengviau įsidarbinti ir integruotis į visuomeninį gyvenimą - atitinka „Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos 2003-2012 metamas" tikslus. Įgyvendinant šią mokymo programą, sumažinsime neįgaliųjų socialinę atskirtį, skatindami ekonominę ir socialinę sanglaudą Lietuvoje, pasirengimą narystei ES.

Susiuvėjas gebės dirbti universaliomis, specialiomis siuvimo mašinomis su specialiais prietaisais bei drėgninio šiluminio apdorojimo įrengimais. Mokiniams, turintiems lengvą protinę negalią, siekiantiems susiuvėjo kvalifikacijos, mokymosi laikotarpiu bus ugdomi gebėjimai siūti siuvinių smulkias detales, mazgus, įvairius nesudėtingus gaminius (patalynę, apatinius baltinius, siuvinius buičiai, buitinius bei darbo drabužius, juosmeninius ir petinius drabužius be pamušalo).
Susiuvėjui siuvinėtoji bus ugdomi gebėjimai teisingai pasirinkti medžiagas bei įrankius ir sudaryti piešinį gaminio siuvinėjimui, derinti spalvas, suprasti piešinio raštą bei didinti arba mažinti piešinį, perkeliant jį ant audinio, išpildyti parinktą piešinį įvairia siuvinėjimo technika, siuvinėjant rankomis arba buitine mašina.

Profesinio rengimo procese taikomos lanksčios ugdymo formos ir metodai, atsižvelgiant į neįgaliųjų individualius poreikius ir sugebėjimus. Mokymo procese bus naudojamos informacinės technologijos ir ugdomi bendrieji gebėjimai, kad būtų parengtas susiuvėjas, gebantis dirbti šiuolaikinėje siuvimo įmonėje.

Nuotraukų galerija:

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema