Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Poilsio paslaugų agentas

Mokymosi trukmė – 2 metai (įgijusiems vidurinį išsilavinimą)
Programos pavadinimas – Poilsio paslaugų agentas
Kodas ir suteikiama kvalifikacija – 440101504 poilsio paslaugų agentas

Priėmimo sąlygos – priimami moksleiviai baigę vidurinio ugdymo programą.

Pažangiems mokiniams mokama stipendija.

Įsidarbinimo galimybės – poilsio paslaugas teikiančios individualios įmonės bei uždaros akcinės bendrovės, galimybė individualiai teikti poilsio organizavimo paslaugas.

Tęstinės studijos – kolegijos.

ASMENINĖS SAVYBĖS
Sąžiningumas, asmeninė atsakomybė, atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, kūrybiškumas, savarankiškumas, paslaugumas, komunikabi­lumas, gebėjimas priimti sprendimus, dėmesingumas ir siekis tobulėti.

DARBO APRAŠYMAS
Žinos poilsio paslaugų poreikio nustatymo metodus bei poilsio paslaugų klasifikavimą, norminius dokumentus, reglamentuojančius poilsio paslaugas, poilsio paslaugos planavimo metodus, etapus ir poilsio paslaugos pardavimo ypatumus.
Gebės rinkti informaciją apie poilsiautojų poreikius; įvertinti poilsio organizavimo galimybes;
sudaryti kartu su poilsio paslaugų teikėjais veiksmų planą, paskirstyti darbus;
parengti poilsiui skirtų paslaugų paketą; bendradarbiauti su poilsio paslaugų teikėjais bei užsakovais; rengti poilsio paslaugų/produktų rinkodaros priemones; tvarkyti poilsio paslaugų/produktų pardavimo dokumentus; konsultuoti užsakovus ir paslaugų teikėjus apie naujas poilsio paslaugas ir jų veiksmingumą.

Būsimi poilsio paslaugų agentai bus mokomi
bendrųjų dalykų – civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų, estetikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, kūno kultūros.
specialybės dalykų – poilsio paslaugų ir jų organizavimo; rekreacijos išteklių, poilsio paslaugų rinkodaros pagrindų; turizmo infrastruktūros; turizmo paslaugų ir jų organizavimo, svetingumo infrastruktūros; poilsio paslaugų geografijos; poilsio paslaugų rinkodaros pagrindų; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų organizavimo; kultūros ir papročių; bendravimo psichologijos ir profesinės etikos pagrindų; specialybės užsienio kalbos; darbuotojų saugos ir sveikatos; verslo praktinio mokymo; profesijos informacinių technologijų; buhalterinės apskaitos; teisės pagrindų.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema