Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Šiuolaikinė fotografija

Institucinio lygio
Kodas F-10.

Lektoriai
Stasė Butrimienė, profesijos mokytoja metodininkė.

Anotacija
Tobulinant mokymo procesą, svarbu mokėti naudotis šiuolaikiniais skaitmeniniais fotoaparatais, fotografijos įrenginiais ir prietaisais, žinoti jų veikimo principą, mokėti pritaikyti savo žinias darbe.
Programos dalyviai susipažins su  naujausių skaitmeninių fotoaparatų valdymu, žinos pagrindines skaitmeninių fotoaparatų technines charakteristikas, išmoks nustatyti tinkamą šviesos balansą fotografavimo metu, gebės fotografuoti įvairius objektus ir daiktus naudojant natūralų ir dirbtinį apšvietimą. Išmoks dirbti su skenavimo įranga, gebės skenuoti fotografijas, piešinius, dokumentus ir gautus vaizdus įvesti į kompiuterines laikmenas.
Išmoks  naudotis Adobe,  Photoshop programa, redaguoti fotografijas. Įgytas žinias gebės taikyti savo darbe (pvz. Rengiant mokymo planus pasigamins vaizdinę medžiagą, sukurs plakatą, lankstinuką, užfiksuos mokymo proceso etapus). Baigę kvalifikacinę mokymo programą mokytojai gebės vizualiai patraukliau pristatyti savo specialybės žinias. Skaitydami paskaitas įdomiau, kūrybiškiau gebės pateikti vaizdinę medžiagą ir paįvairins informacijos  pateikimo būdus.

Tikslas
Susipažinti su šiuolaikinės fotografijos galimybėmis ir mokėti jas pritaikyti savo darbe.

Uždaviniai
Suprasti skaitmeninių fotoaparatų funkcijas bei sandarą.
Sužinoti naujausių skaitmeninių fotoaparatų technines charakteristikas.
Gebėti valdyti skaitmeninius fotoaparatus.
Mokėti fotografuoti su skaitmeniniais fotoaparatais ir nufotografuotą vaizdą perkelti į kompiuterines  laikmenas bei dirbti su Adobe, Photoshop programa.

Dalyviai
Dalykų mokytojai (estetikos, kalbos kultūros, fizikos), pradinio ugdymo mokytojai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas; vadovai; pedagoginiai darbuotojai, asmenys dirbantys reklamos, dizaino srityse.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema