Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Švenčių floristika

Institucinio lygio
Kodas FL-8.

Lektoriai
Genoveta Zuokienė, profesijos mokytoja  metodininkė.
Violeta Girdziušienė, profesijos mokytoja   metodininkė.
Rimanta Pušinskienė, vyresnioji profesijos mokytoja.

Anotacija
Programa suteiks dalykinių žinių apie modernų edukacinių technologijų taikymą ugdymo procese, supažindins su  naujomis floristikos mados tendencijomis, naujomis augalų komponavimo technikomis Lietuvoje ir Europoje, įrodys mokymosi visą gyvenimą svarbą ir aktualumą; ugdys pažintinius gebėjimus augalų, gamtinės medžiagos paruošimo  įgūdžius, parinkti medžiagas ir aksesuarus konkrečiai šventei; padės plėtoti praktinius gebėjimus darbui ne tik individualiai, bet ir komandoje, savarankiškai įsigyti ir tikslingai panaudoti įvairias medžiagas. Įgytas teorines žinias gebės panaudoti konkrečioje praktinėje veikloje.
 Programos dalyviai gebės skleisti įgytas žinias konkrečiose bendruomenėse ir plėtoti  motyvacijos, kūrybiškumo ir komunikacinius gebėjimus.                      

Tikslas
Išmokyti komponuoti šventines kompozicijas, supažindinant su šventinės floristikos įvairove ir naujovėmis, taikant šiuolaikines technologijas, puoselėjant tautinę ir religinę toleranciją.

Uždaviniai
Išanalizuoti  švenčių motyvaciją, tradicijas, floristikos  naujoves, jų taikymo galimybes.
Formuoti gebėjimą pasirinkti medžiagas,  priemones, aksesuarus konkrečios šventės kompozicijų kūrimui, interjero dekorui.
Komponuoti  šiuolaikinius floristinius darbus, skirtus  konkrečiai  apeigai, šventei arba temai

Dalyviai
Profesijos mokytojai, technologijų, biologijos, dailės, floristikos mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas vadovai, pedagoginiai darbuotojai.2011m. lapkričio 30 d. vyko respublikinis seminaras „Žiemos švenčių floristika“. Šio seminaro metu bendrojo  lavinimo mokyklų technologijų mokytojai, lopšelių/darželių auklėtojai susipažino su naujausiomis floristinės mados kryptimis ir mokymo metodikomis.
Dalyviams išduoti pažymėjimai patvirtinantys įgytas kompetencijas.
Seminarą vedė profesijos mokytoja metodininkė Genoveta Zuokienė ir vyresnioji profesijos mokytoja Rimanta Pušinskienė.

Parengė technologijų verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė

 20111130_svenciu_floristika_01

20111130_svenciu_floristika_02

20111130_svenciu_floristika_03

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema