Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Šiuolaikinio mokytojo įvaizdžio kūrimas

Institucinio lygio
Kodas MĮ-7.

Lektoriai
Loreta Menčinskaitė, profesijos mokytoja metodininkė;
Erika Dūdienė, profesijos mokytoja metodininkė;
Birutė Mažūnienė, vyresnioji profesijos mokytoja .

Anotacija
Programoje pateikiamos žinios ir patarimai apie įvaizdį, jo poveikį auditorijai, bei jų taikymą formuojant naują įvaizdį. Aptariamos šiandieninės dalykinės, laisvalaikio aprangos kodai ir kaip jie susiję su mokytojo pareigomis. Tai komunikacinė ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, tiriamosios veiklos, reflektavimo ir mokymosi mokytis, organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo kompetencijos.
Siūloma programa numato plėtoti turimas ir padėti įgyti naujas kompetencijas. Ji padės atsakyti į klausimą: koks turėtų būti naujo tūkstantmečio mokytojo profesionalus įvaizdis?
Pateiktoje 18 val. Programoje numatytos 8 auditorinės valandos ir 10 praktinio darbo valandos.

Tikslas
Apibendrinti šiuolaikinio mokytojo įvaizdį.                         

Uždaviniai
Aptarti įvaizdžio struktūrą.
Nupiešti įvaizdžio eskizą
Gebėti koreguoti įvaizdį keičiant aksesuarus.
Pristatyti sukurtą šiuolaikinio mokytojo įvaizdį.

Dalyviai
Technologijų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, profesijos mokytojai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema