Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Jaunimo etninės kultūros vertybių ugdymas popamokinėje veikloje

Institucinio lygio
Kodas EK-4.

Lektoriai
Zina Žvalionienė, profesijos mokytoja metodininkė.
Rūta Varnienė, profesijos mokytoja metodininkė.
Violeta Girdziušienė, profesijos mokytoja metodininkė.

Anotacija
Tautos tradicijų, tautinės savimonės išsaugojimas priklauso ir nuo etninės kultūros ugdymo mokymo institucijose. Nuslūgus tautinio atgimimo bangai, etninės kultūros ugdymo padėtis mokyklose nuolat blogėja. Šeimose  vaikai dažnai nieko nesužino apie tautos dvasines vertybes. Programos temos socialinį aktualumą taip pat liudija visuotinis valstybinis svarbiausių kalendorinių švenčių (Kūčių, Kalėdų, Velykų, Vėlinių, Joninių) šventimas ir įteisinimas, netylančios diskusijos  apie kitų šalių kultūrų įtaką mūsų kraštui. Programa padės mokytojams, meno būrelių vadovams įgyti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, rengiant etnokultūrinius  renginius. Dalyviai susipažins su renginių organizavimo stiliais, tradicijų ir naujovių sintezės metodais bei jų taikymo galimybėmis neformaliajame ugdyme. Tikimasi, kad ši programa: ugdys pedagogo gebėjimą perteikti tradicinės kultūros paveldą ugdytiniams; plėtos pedagogo bendrąją kultūrinę kompetenciją – gebėjimą integruoti etninės kultūros paveldo elementus į šiuolaikinius organizuojamus renginius, gebės  rengti patrauklias šventes, vakarones.

Tikslas
Tobulinti mokytojų bendrakultūrinę kompetenciją, ugdant jaunimo etninės kultūros vertybes popamokinėje veikloje.

Uždaviniai
Supažindinti su etninės kultūros  tradicijomis ir papročiais, taikomais mokyklos   popamokinėje  veikloje.
Pateikti įvairių meninės raiškos  formų, naudojamų rengiant tradicinius renginius.
Išanalizuoti tradicinių švenčių ir papročių organizavimo ypatumus.
Praktiškai išmokyti sudaryti renginio scenarijaus planą.

Dalyviai
Dalykų mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai, meno būrelių vadovai.             

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema