Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Civilinės saugos stalo pratybos

2018 m. balandžio 16 d. centre vyko Civilinės saugos stalo pratybos tema „Centro darbuotojų veiksmai gresiant cheminiam vietovės užterštumui“. Pratybų metu pagal pateiktas sąlygas dalyviai analizavo ir vertino pateiktas situacijas, vyko diskusijos darbo grupėse. Centro darbuotojams buvo pateikta papildoma informacija evakavimo organizavimo, ekstremalių situacijų skelbimo ir atšaukimo klausimais. Atlikdami užduotis, pratybų dalyviai analizavo atsakingų asmenų veiksmus ir pasitikrino žinias civilinės saugos srityje.

CIVILINĖS SAUGOS STALO PRATYBOS

CENTRO DARBUOTOJŲ VEIKSMAI GRESIANT CHEMINIAM VIETOVĖS UŽTERŠTUMUI

 

STALO PRATYBŲ TIKSLAS.

Pasiekti susitarimų ir suderinti būsimus reagavimo veiksmus institucijos viduje ir su kitomis institucijomis.

STALO PRATYBŲ UŽDAVINIAI:

 1. Numatyti darbuotoją, kuris gavęs informaciją apie vietovės cheminį užterštumą, būtų įpareigotas sukviesti centro administracijos darbuotojus.
 2. Paskirti darbuotojus, kurie perduotų informaciją visiems centro darbuotojams, mokiniams ir lankytojams apie vietovės cheminį užterštumą ir būtų atsakingi už evakavimo organizavimą ir koordinavimą.
 3. Numatyti teorinio ir praktinio korpusų evakavimo vietas.
 4. Numatyti ryšio priemones, kuriomis bus perduodama informacija, kontaktiniai duomenys, informuoti centro direktorę apie surinkimo vietą ir žmonių skaičių.
 5. Informuoti kitas institucijas apie esamą padėtį centre.

Už stalo pratybas atsakingas asmuo – darbų ir civilinės saugos inžinierė Inga Grimovičienė.

Stalo pratybose dalyvavo:

 1. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorė Rita Pečiukaitytė.
 2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Kutienė.
 3. Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai Algirdas Matulevičius.
 4. Bendrojo ugdymo (gimnazijos) skyriaus vedėja Rita Matulevičienė.
 5. Profesinio mokymo paslaugų skyriaus vedėja Erika Dūdienė.
 6. Profesinio mokymo technologijų ir verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė.
 7. Praktinio mokymo ir „Profesijų gido“ vadovė Rūta Varnienė.
 8. Specialioji pedagogė Gitana Baranskienė.
 9. Valgyklos vedėja Nijolė Umbrasienė.
 10. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Malinauskienė.
 11. Civilinės saugos mokytojas Kostas Rekašius.
 12. Profesijos mokytoja Valentina Pašakinskienė.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema