Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Mokausi tam, kad...

2011 m. kovo 2-4 dienomis Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (VPVDPRC) mokiniai: Rūta Juknevičiūtė, Justina Pavlovskaitė, Austė Gudeliauskaitė, Kornelija  Vasiulytė ir mokinių tarybos koordinatorė Gitana Baranskienė bei profesijos mokytoja metodininkė Daiva Motiejūnaitė dalyvavo VŠĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (KPVDPRC) praktiniame seminare „Mokausi tam, kad...“, kuris vyko Palangoje.

Dalyviai vyko į renginį, kuris suorganoizuotas vykdant  projektą „Netradicinio ugdymo modelis PATIRTIES PANAUDA MOKINIŲ ŽINIOMS IR GEBĖJIMAMS ĮTVIRTINTI“ (nr.Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-014).
Seminarą pradėjo ir vedė KPVDPRC direktorė Laimutė Anužienė, kuri profesinių mokyklų bendruomenei pristatė netradicinio ugdymo modelį, skirtą įtvirtinti mokinių žinias ir gebėjimus. Ji rėmėsi mokinių, mokytojų ir tėvų (rūpintojų, globėjų) patirtimi.
Šis netradicinio ugdymo modelis pagrįstas tradicine ir netradicine ugdymo formų integracija. Taip skatinama mokinių motyvacija, ugdomi bendrieji gebėjimai ir puoselėjamos mokinių vertybinės nuostatos.

Seminaro metu profesinių mokyklų mokiniai bei mokytojai dirbo aštuoniuose grupėse: „Patirtis“, „Profesija“, „Žinios“, „Mokytojas“, „Gebėjimai“, „Vertybė“, „Kultūra“, „Veikla“. Iš pradžių kiekvienas grupės narys prisistatė. Vėliau rašė palinkėjimus, atliko įvairias užduotis: rašė rašinėlį (tema „Mokausi tam, kad...“), kūrė Užgavėnių kaukes ir kt. Seminaro pabaigoje mokiniai ir mokytojai užpildė dalyvio anketas, įsivertino.

Parengė specialioji pedagogė
Gitana Baranskienė

 20110302_mokausitam_01

20110302_mokausitam_02
20110302_mokausitam_03

20110302_mokausitam_04

20110302_mokausitam_09

20110302_mokausitam_05

20110302_mokausitam_06

20110302_mokausitam_10

20110302_mokausitam_11

20110302_mokausitam_12

20110302_mokausitam_08

20110302_mokausitam_15

20110302_mokausitam_14

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema