Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Renginys, skirtas Vasario 16-ajai paminėti

2013m. vasario 15d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre buvo minima Vasario 16-oji. Šiai svarbiai dienai centro bendruomenė ruošėsi visą savaitę...

Ta proga tiek mokiniai, tiek mokytojai rašė sveikinimo laiškus Lietuvai: „Šios gražios šventės proga visiems linkiu daugiau šypsotis, būti kantresniems, tolerantiškesniems ir visada mylėti Tėvynę, kad ir kur nukeliautumėte“, „Aš didžiuojuosi tavimi, Lietuva, bet kartais ir nusiviliu. Jei mane girdi, suteik daugiau galimybių jaunimui, nes mes norime mokytis ir dirbti Tau ir dėl Tavęs“, „Linkime Tau, kad visiems lietuviams mylėti Tėvynę reikštų tą patį, ką ir kvėpuoti, gyventi, mąstyti. Linkime, kad Lietuvos vaikai savo delnuose visada laikytų, šildytų ir sergėtų Tavo gyvybę“.

Renginio metu mokiniai skaitė tremtinių bei šiuolaikinio jaunuolio rašytus laiškus, kuriuose atsispindėjo kaip suvokiama Tėvynė, laivė, gimtųjų namų reikšmė praeityje ir dabar: „Svetima žemė pilka, svetima saulė nešildo, nuo svetimos kalbos širdis ledu pasidengia“, „Aš irgi noriu išvažiuoti... Tėvynė mano bus ten, kur kąsnis sotesnis ir guolis minkštesnis“.

Vasario 16-osios proga į centrą atvyko Mykolo Romerio universiteto dėstytojas, „Misija Sibiras'11” dalyvis Juozas Valčiukas, kuris pasidalino savo įspūdžiais ir prisiminimais apie vykusią ekspediciją. Ekspedicijos dalyviai lankėsi Rusijos Federacijos Tomsko srityje, kur turėjo galimybę ne tik atrasti ir sutvarkyti tremtinių kapines, pastatyti kryžius, bet ir pabendrauti su Sibire gyvenančiais lietuviais. J. Valčiuko teigimu, projektas „Misija Sibiras“ yra labai svarbus perduodant jaunajai kartai, koks gyvenimas buvo sovietų okupacijos metais, ką išgyveno žmonės, kurie buvo išvežti į amžino įšalo žemę.

Baigdamas „Misija Sibiras'11” pristatymą, garbus svečias pacitavo Justino Marcinkevičiaus eiles: „Ir meilė duonoj, ir gėlė balse/Kiek duodi, tiek tavęs ir lieka...“ Šios eilėraščio eilutės kiekvieną skatina susimąstyti apie tai, jog derėtų gyventi prasmingai ir atsakingai...

Organizatoriai R. Matulevičienė, R. Trapenskaitė, K. Rekašius, R. Varnienė, S. Pranculienė, G. Baranskienė, G. Trembo

IMGP6385

IMGP6389

IMGP6409

IMGP6418

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema