Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Žinau, moku ir gebu - 2012

Projektas „Žinau, moku ir gebu“ skirtas specialiųjų poreikių mokiniams, kurie mokosi: FLP4, S6, FLP3 grupėse pagal specialiąsias ugdymo programas. Projektą inicijavo ir veiklas organizavo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Malinauskienė.

Šis projektas – tęstinis.
2011-2012 mokslo metų pagrindinis projekto tikslas: skatinti  moksleivių su specialiaisiais poreikiais sveikatos svarbos visais gyvenimo etapais suvokimą  ir atsakingos gyvensenos poreikį, savarankiškumą, saviraišką, komunikacijos, bendravimo  ir bendradarbiavimo  įgūdžius, socialinę integraciją.
Projekto veiklas vykdė grupių: VK-87, A-11, SD-3, K-92, VDK-9, F-43, F-39/VO-11, R-6,  AP-6 moksleiviai, kurių darbą koordinavo mokytojai: O. Bochvalovaitė, R. Talačkienė, G. Baranskienė, S. Vavilavičienė, N. Kutkienė, S. Žemaitienė, E. Liutvinienė, Z. Žvalionienė, J. Ambrozaitytė, P. Račiūnas, L. Menčinskaitė ir grupių auklėtojos: G. Zuokienė, V. Rutkovskaja ir N. Kutkienė.
Projektą globojo direktorės pavaduotoja ugdymui Elena Kazlauskienė.
Projekto metu didelis dėmesys  buvo sutelktas į moksleivių kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymą.    Pagrindiniai mokymo  metodai buvo: bendraamžiai – bendraamžiams, grupinis darbas, žaidimai, viktorina. Projekto metu buvo akcentuojama idėja, bei stiprinamas supratimas, kad visa centro bendruomenė esame viena didelė ir darni šeima, kurios nariai pilnaverčiai kūrėjai, pasitikintys ir palaikantys vieni kitus.
Projekto veiklas vainikavo viktorina, kuri vyko kovo 29 dieną. Nugalėtojais tapo ir pereinamąjį prizą  laimėjo  FLP-4 grupės mokiniai, kuriems pasirengti padėjo auklėtoja G. Zuokienė.
Tikimės, kad visi  moksleiviai dalyvaudami projekte patyrė daug gerų emocijų.
Tik bendraujantys, pasitikintys savimi, tolerantiški moksleiviai, tai kartu ir būsima brandi, tolerantiška visa mūsų visuomenė. Norisi, kad pilnavertė proto negalią turinčių asmenų socializacija  taptų  visuotina   siekiamybe.

Parengė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Nijolė Malinauskienė

 20120412 moku_zinau_gebu_02

20120412 moku_zinau_gebu_03

20120412 moku_zinau_gebu_04

20120412 moku_zinau_gebu_05

20120412 moku_zinau_gebu_06

20120412 moku_zinau_gebu_07

20120412 moku_zinau_gebu_08

20120412 moku_zinau_gebu_11

20120412 moku_zinau_gebu_09

20120412 moku_zinau_gebu_10

20120412 moku_zinau_gebu_12

20120412 moku_zinau_gebu_13

20120412 moku_zinau_gebu_14

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema