Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Konferencija „Keičiamės gerąja patirtimi“

2011 m. birželio 9 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (VPVDPRC) vyko bendrojo lavinimo bei profesijos mokytojų konferencija „Keičiamės gerąja patirtimi“, skirta mokslo metų apibendrinimui.


Pranešėjai:

Rita Pečiukaitytė, VPVDPRC direktorė >>
Valerija Griziūnienė, VPVDPRC Technologijų ir verslo skyriaus vedėja >>
Sigita Kutienė, VPVDPRC Paslaugų skyriaus vedėja >>
Rita Matulevičienė, VPVDPRC Gimnazijos skyriaus vedėja >>
Rūta Varnienė, VPVDPRC metodininkė >>
Laima Veličkienė, VPVDPRC Centro tarybos pirmininkė >>
Rita Damkauskienė, VPVPDPRC projektų vadovė >>

Uždarant renginį buvo įteiktos padėkos aktyviems mokytojams, pasiekusiems puikių rezultatų ugdant mokinius, ruošiant metodinę medžiagą, rengiant projektus:
Rūtai Varnienei, Zinai Žvalionienei, RItai Matulevičienei, Sabinai Pranculienei, Robertai Trapenskaitei, Giedrei Trembo, Valerijai Griziūnienei, Vaivai Ščitienei, Sigitai Vavilavičienei, Laimai Veličkienei, Genovetai Zuokienei, Stasei Butrimienei, Gitanai Baranskienei, Kristinai Uginčienei,Almai Lenkaitienei, Daivai Motiejūnaitei, Sigitai Kutienei.

Centro vadovai taria „AČIŪ“ visiems šiems mokytojams – „švyturiams“!

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema