Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Sveikos gyvensenos projekto konkursas „Moku - žinau - gebu“

Žinome, kad ugdymo tikslas – parengti žmogų gyventi mūsų visuomenėje, kad jis nebūtų tik pasyvus stebėtojas, bet galėtų realizuoti savo įgimtas galias, prasmingai panaudotų intelektinius, fizinius ir dvasinius savo išteklius. Mūsų centre kovo – gegužės mėn. vyko sveikatos priežiūros specialistės Nijolės Malinauskienės  incijuotas sveikos gyvensenos projektas „Žinau, moku ir gebu“.

Šis projektas buvo skirtas specialiųjų poreikių mokiniams, kurie mokosi: FLP4 gr., (I kursas, 12 mok., aukl. Genoveta Zuokienė), S-6 (13 mok. aukl. Vanda Rutkovskaja), S-5 (II kursas, 11 mok., aukl. Janina Krych), FLP-3 (II kursas, 11 mok., aukl. Nijolė Kutkienė) ir S-4/FlP-2 (III kursas, 19 mok., aukl. A. Lenkaitienė) pagal specialiąsias ugdymo programas.
Projekto metu dirbo ir įvairias veiklas vykdė mokytojai: Oksana Bochvalovaitė, Romena Talačkienė, Svetlana Žemaitienė, Gitana Baranskienė, Sabina Pranculienė, Daiva Motiejūnaitė, Sigita  Vavilavičienė, Eugenija Cirkina, Eligija Liutvinienė, Zina Žvalionienė, Saulius Sauleika, o į projekto veiklą aktyviai įsitraukė šių mokytojų vadovaujamos moksleivių grupės: VK-87, A-10, K-89, SD-2, VDK-6, VF-39 ir AP-5.

Projektą globojo direktorės pavaduotoja ugdymui Elena Kazlauskienė. Viso projekto metu vyko mokymas „Bendraamžiai – bendraamžiams“. Praktinės veiklos metu  plėtėsi moksleivių  pojūčiai, suvokimas, dėmesys, kalba, lavėjo motorika, tobulėjo emocijų sfera, stiprėjo valia.
Tikiu, kad įvykužius visas numatytas veiklas padidėjo moksleivių pasitikėjimas savo jėgomis, rengiantis savarankiškam gyvenimui, būsimai darbinei veiklai, gebėjimas kritiškai mąstyti vertinant gyvybei rizikingas situacijas, sveikatos pokyčius, aplinkos, bei darbo higienos įtaką sveikatai. Įvairių veiklų metu mokiniai patyrė bendravimo, bendradarbiavimo ir mokymo(si) džiaugsmą, padidėjo mokymosi motyvacija.
Projekto metu įgytos žinos, mokėjimai ir gebėjimai užtvirtinti konkurso metu, kuris vyko 2011 m. gegužės 12 dieną Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro aktų salėje.

Renginio akimirkos

20110512_mokuzinaugebu_12

20110512_mokuzinaugebu_03

20110512_mokuzinaugebu_05

20110512_mokuzinaugebu_04

20110512_mokuzinaugebu_06

20110512_mokuzinaugebu_02

20110512_mokuzinaugebu_01

20110512_mokuzinaugebu_07

20110512_mokuzinaugebu_09

20110512_mokuzinaugebu_00

20110512_mokuzinaugebu_10

20110512_mokuzinaugebu_11

Parengė sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Malinauskienė,
fotografavo profesijos mokytojas Saulius Sauleika.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema