Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Atvira pamoka „Aš Lietuvą matau...“, skirta vasario 16-ajai paminėti

Vasario 16-oji – ypatinga diena, simbolizuojanti lietuvių tautos bei Lietuvos valstybės laisvę, vienybę, tvirtybę... Minėdami šią dieną, ne vienas susimąstome apie savo protėvius, atkakliai gynusius mūsų brangų kraštą, apie jų neišsenkamą drąsą, meilę Tėvynei...

Vasario 16-osios dienos proga, centre buvo pristatyta atvira pamoka „Aš Lietuvą matau...“, kurios metu visi susirinkusieji galėjo mūsų gimtąjį kraštą „pamatyti“ iš įvairių pozicijų. Mes matėme Lietuvą kaip unikalaus, nepakartojamo gamtovaizdžio kraštą:  „Lietuvos laukai, kaip žydintis vainikas“. Grožėjomės Lietuva, vis dar neužmiršusia senųjų tradicijų: „Sesutės mūsų nuo senobės / Dėvėjo margus rūbelius“. Matėme Lietuvą kaip šalį, kalbančią sena, skambia, turtinga baltų kalba: „Sakau: lietuviška knygelė – / Kaip neregiui lazda“. Taip pat gėrėjomės Ja kaip kraštu, turinčiu ilgą, garbingą, nors ir skausmu paženklintą istoriją: „Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo“.

Į Centrą buvo atvykusi garbi viešnia – Lietuvos Respublikos Seimo narė Vilija Aleknaitė - Abramikienė, kuri pasidalijo mintimis apie Vasario 16-osios šventę, pilietiškumo ir tėvynės meilės sampratą šiuolaikinėje visuomenėje. Paskatino didžiuotis savo gimtuoju kraštu ir  stiprinti Jį kasdieniais savo darbais.

Šiai gražiai šventei ruošėmės keletą dienų. Centro mokiniai bei mokytojai raštu liudijo kaip jie mato savo gimtąjį kraštą. Štai keletas jų minčių: „kaip mažą šalį su didele širdim“, „kraštą, kuriame gyvena nuoširdūs, supratingi, darbštūs žmonės“...

Taigi Vasario 16-oji – nenuginčijamas mūsų tautos tvirtybės bei vienybės liudijimas, tarsi gyvas įsipareigojimas būsimoms kartoms. Todėl būkime atsakingi, brandinkime pilietiškumą, puoselėkime lietuvių kalbą, papročius ir tradicijas, meilę gimtajam kraštui... Kurkime ne tik savo, bet ir visos Lietuvos gerovę!

Organizatoriai:
R. Matulevičienė, R. Trapenskaitė,
K. Rekašius, R. Varnienė,
S. Pranculienė, Z. Žvalionienė, G. Trembo.

Pamokos akimirkos

2011vas16_01

2011vas16_02

2011vas16_03

2011vas16_04

2011vas16_05

2011vas16_06

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema