Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Kabinetų apžiūra - 2010


Vadovaujantis direktorės įsakymu bei patvirtintais nuostatais, Centre kasmet organizuojama teorinio mokymo kabinetų ir praktinio mokymo dirbtuvių apžiūra.

2009-2010 m.m. apžiūra vyko pagal patvirtintą grafiką:
Birželio 1 dieną:
-Teorinio mokymo kabinetų.
Birželio 2 dieną:
- Dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko specialybės praktinio mokymo dirbtuvių;
- Siuvimo specialybių praktinio mokymo dirbtuvių;
- Kirpėjo specialybės praktinio mokymo dirbtuvių.
Birželio 3 dieną:
- Auklės specialybės praktinio mokymo dirbtuvių;
- Floristo specialybės praktinio mokymo dirbtuvių;
- Socialinių paslaugų teikėjo praktinio mokymo dirbtuvių;
- Apeigų ir švenčių organizatoriaus specialybės praktinio mokymo dirbtuvių.
Birželio 4 dieną:
- Fotografo specialybės praktinio mokymo dirbtuvių;
- Interjero apipavidalintojo specialybės praktinio mokymo dirbtuvių;
- Vizualinės reklamos gamintojo specialybės praktinio mokymo dirbtuvių;
- Dailiųjų odos dirbinių gamintojo ir Buitinių paslaugų teikėjo specialybių praktinio mokymo dirbtuvių.

Išanalizavus apžiūros rezultatus galima teigti, kad teorinio mokymo kabinetų ir praktinio mokymo dirbtuvių veikla buvo vykdoma planingai, pagal mokslo metų pradžioje vedėjų parengtus kabinetų ir dirbtuvių turtinimo bei veiklos planus.

Per mokslo metus parengta nauja ir tobulinta ankstesniais metais mokytojų parengta pamokų metodinė medžiaga kompiuterinėse ir kitose laikmenose, organizuotos atviros integruotos pamokos, seminarai, vykdyti įvairūs projektai, įsigyta naujų įrenginių, įrankių bei kitų mokinių mokymui reikiamų priemonių, atnaujinti stendai. Apžiūros metu mokytojai pateikė projektinę ir kitą metodinę veiklą įrodančią medžiagą.
Apžiūros komisija slaptu balsavimu atliko teorinio mokymo kabinetų ir praktinio mokymo dirbtuvių veiklos bei apipavidalinimo estetiniu požiūriu vertinimą.

Susumavus rezultatus geriausiu teorinio mokymo kabinetu pripažintas 303 Matematikos kabinetas – vedėja Laima Veličkienė ir  geriausios praktinio mokymo dirbtuvės Kirpėjų praktinio mokymo dirbtuvės bei informacinis centras – vedėja Erika Dūdienė. Šiems kabinetams mokytojų tarybos posėdyje nutarta įteikti pereinamąsias taures.
Antrąsias vietas pelnė 408 Valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos kabinetas – vedėja Giedrė Trembo, Dailiųjų odos dirbinių gamintojo praktinio mokymo dirbtuvės – vedėja Violeta Sinkevičienė ir Auklių praktinio mokymo dirbtuvės – vedėja Sigita Vavilavičienė (plačiau >>).


Parengė:
Centro teorinio mokymo kabinetų ir praktinio mokymo dirbtuvių apžiūros
komisijos pirmininkė, Centro metodikos tarybos vadovė
Jadvyga Čekanavičienė

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema