Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Kirpėjų profesinių kompetencijų ugdymas siekiant sėkmingos integracijos tęstinėms studijoms

Projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2007-LT-0049
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2007-2008 m.

Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Kirpėjų profesinių kompetencijų ugdymas, siekiant sėkmingos integracijos tęstinėms studijoms“, kurio tikslas – užtikrtinti profesinės karjeros planavimą.

Profesinė karjera ir profesinių kompetencijų ugdymas formuojant mokymosi visą gyvenimo nuostatą tampa vis aktualesnis Lietuvos profesinio rengimo sistemos pertvarkos kontekste.

Siekiant profesinės veiklos tobulinimo, profesinių kompetencijų ugdymo, įgyjant atitinkamas kvalifikacijas, pripažįstamas Europos Sąjungos šalyse, iškyla poreikis tobulinti esamas ir įgyti naujų profesinių kompetencijų. Kompetencijų tobulinimo reikalauja nuolat kintanti darbo rinka. Nūdienos darbo rinkoje naujos besikuriančios specialybės iššaukia naujų profesinių specialistų poreikį, kuris atsiranda ir dėl stiprios šiuolaikinių technologijų integracijos į visas visuomenės veiklos sritis.

Savo profesine karjera besirūpinančiam žmogui sudarant sąlygas įgyti profesinę kvalifikaciją ypač aktualus tampa nuostatos, kad profesinių kompetencijų ugdymas – tai tęstinis, trunkantis visą gyvenimą procesas, formavimas. Vadovavimasis šia nuostata užtikrina šiuolaikinio, informacinėje visuomenėje gyvenančio ir veikiančio žmogaus verslumo dvasios ugdymą.

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (VPVDPRC) siekdamas mažinti profesinės kvalifikacijos neturinčių jaunų žmonių skaičių, vykdo Leonardo da Vinči programos mobilumo projektą „Kirpėjų profesinių kompetencijų ugdymas siekiant sėkmingos integracijos tęstinėms studijoms“ (Nr. LLP-LdV-IVT-2007-LT-0049).

Projekto uždaviniai:

 • gilinti profesinius gebėjimus atliekant gamybinę praktiką užsienio šalių grožio salonuose, gauti Europass pažymėjimą;
 • tobulinti kirpėjo profesines kompetencijas, naudojant pažangiausias technologijas, įrangą, darbo įrankius ir priemones;
 • skatinti mokinių motyvaciją studijų tęstinumui;
 • kreditiniam kaupiamajam moduliui „Kirpyklų įranga ir darbo įrankiai“ parengti aplanką „Kirpyklų įranga ir darbo įrankiai“ su stažuotės nuotraukomis ir filmuota medžiaga Vokietijoje, Lenkijoje, Nyderlanduose ir Latvijoje“.

Šiame projekte dalyvavo VPVDPRC kirpėjų specialybės 22 mokiniai. Būsimieji kirpėjai vyko stažuotei į keturias Europos Sąjungos šalis: Vokietiją, Nyderlandus, Lenkiją ir Latviją. Vizitų metu mokiniai tobulino užsienio kalbą, susipažino su šalies kultūra, švietimo sistema, kirpėjų mokymo programa, mokymo institucijomis, ir jų bendruomene, vykdė kultūrinę programą. Trys savaitės praktinės stažuotės moderniausiuose grožio salonuose prabėgo labai greitai...

Stažuotė vyko 2008 m. kovo mėn. keturiose ES šalyse: Vokietijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Nyderlanduose.
Projekto dalyviai susipažino su užsienio šalių ugdymo institucijomis, jų bendruomenėmis, kirpėjo mokymo programos ypatumais, šalių etnokultūra, pagilino užsienio kalbos žinias. Mokiniai turėjo galimybę atlikti praktinį mokymą geriausiuose grožio salonuose, dirbo naujausia kirpyklų įranga ir įrankiais bei taikė pažangiausias technologijas. 

Stažuotės metu mokiniai pagilino teorines žinias ir praktinius įgūdžius, sukaupė daug naudingos medžiagos kreditiniam moduliui, parengė aplanką su nuotraukomis ir filmuota medžiaga. Projekto dalyvių atliktos užduotys įvertintos užsienio ir Lietuvos partnerių, o tai turi(-ės) įtakos tęstinėms studijoms. Šiuo metu vykdoma projekto sklaida.

Įgyvendinant stažuotės tikslus, kiekviena diena buvo praleista prasmingai:

 • dalyviai susipažino su kirpėjo profesijos naujovėmis, grožio salonų įranga ir įrengimais;
 • įgijo patirties valdyti naujausius įrankius, naujausias technikas ir technologijas;
 • tobulino žinias ir lavino praktinius įgūdžius;
 • domėjosi  šalies kirpėjų profesionalų pasiekimais;
 • taikė informacines technologijas profesijoje;
 • stažuotės metu domėjosi kirpėjo profesine karjera;
 • sukaupė daug naudingos metodinės medžiagos ir parengė aprašus mokymo moduliui „Kirpyklų įranga ir darbo įrankiai“;
 • pilnai parengtą ir patvirtintą modulio medžiagą  integruos kirpėjų mokymo programoje, stažuotėje gyta patirtis padės mokiniams planuojant profesinę karjerą – baigus mokyklą  tęsti studijas Vilniaus kolegijoje;
 • kiekvienas dalyvis įvykdė numatytą projekto programą , tai paliudys įteiktas Europass mobilumo dokumentas, kuris suteiks galimybę toliau kilti karjeros laiptais įsidarbinant bet kurioje Europos šalyje.

Mokiniams įsitvirtinti padėjo atsakingos mokytojos: Kristina Čemeškaitė, Daiva Motiejūnaitė, Erika Dūdienė ir Sigita Kutienė. Jos palaikė glaudžius ryšius su priimančių šalių partneriais, atsakingais už projekto įgyvendinimą. Mokinai, pasibaigus stažuotei pademonstravo savo praktinius gebėjimus, žinias ir pristatė atliktas užduotis. Priimančios organizacijos atsakingi projekto vykdytojai įvertino jų darbus, – įvertinimą ir pripažinimą paliudija išduoti stažuotės pažymėjimai. 

 

 Latvijos grožio salonuose įspūdį padarė speciali salone įrengta dažų paruošimo vieta. 

Darbo akimirkos Vokietijos grožio salone: „...pasirodo, kad ta pati taisyklė galioja ir svetur: „Kai kirpykloje bus gera klientui, – bus gera ir Jums.“

Visuose Lenkijos grožio salonuose buvo sutikti labai maloniai.

 

Nyderlanduose stažuotės dalyvėms buvo suteikta galimybė pademonstruoti savo profesines kompetencijas vertinant mokinių darbus
(grožio salonų savininkams rengto seminaro metu Alfa Kolegijoje).Grožio salonuose tiek darbuotojai, tiek savininkai geranoriškai dalijosi profesine patirtimi (Nyderlandai).
 
2009 m. lapkričio 12 dieną Šiauliuose, Šiaulių arenoje, vyko Švietimo mainų paramos fondo organizuotas tarptautinis renginys „Baltic Expro+“. Renginio metu vyko iškilminga 2009 m. Kokybės konkurso apdovanojimo ceremonija, kurios metu apdovanotas minėtas Centro projektas, pažymint jį geriausiu Leonardo da Vinci programos mobilumo projektu – skirta pirmoji vieta.


Profesijos mokytoja metodininkė Daiva Motiejūnaitė,
kirpėjų skyriaus vedėja Ramutė Ramanauskienė.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema