Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Profesinės karjeros planavimas ir projektavimas Europos šalių kultūrų kontekste

Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0039
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2007-2008 m.

Pagal Leonardo da Vinci mobilumo programos projektą „Profesinės karjeros planavimas ir projektavimas Europos šalių kultūrų kontekste“ septyniolika mokytojų lankėsi Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Latvijoje.
Stažuotės metu projekto dalyvės domėjosi profesinės karjeros planavimo, projektavimo galimybėmis, karjeros kompetencijos plėtojimu, – visa tai laiduoja savęs pažinimas, veikimas socialinėje aplinkoje, nuolatinis mokymasis ir veiklos planavimo gebėjimai. Mokytojas, kuris pats moka planuoti ir projektuoti karjerą, gali patarti mokiniui.
Mokytojai stebėjo ugdymo procesą, bendravo su socialiniais partneriais ir  darbdaviais, analizavo profesinės karjeros planavimo užsiėmimus, susipažino su suaugusių profesinės karjeros planavimu ir mokymo programomis, atrinko ir susistemino profesinės karjeros planavimo metodinę medžiagą.
Valerija Griziūnienė, Rita Matulevičienė, Rūta Varnienė, Laima Pangonytė ir Danguolė Baliūnienė 2007 m. rugsėjo 30 – spalio 12 dienomis lankėsi Danijoje, Bornholmo verslo ir technikos profesinio mokymo mokykloje.

Danijoje

Buvome maloniai sutikti mokykloje

Mokykloje vykdomos ir emigrantų adaptacijos programos

Lankėmės socialinių partnerių įmonėse

Susipažinome su šalies kultūra

Suomijos Kokkolos verslo institute Rita Pečiukaitytė, Daiva Motiejūnaitė, Valentina Pašakinskienė ir Roberta Trapenskaitė stažavosi nuo lapkričio 4  iki lapkričio 17 dienos.

Suomijoje

Vokietijos Drezdeno floristikos institute 2007 metų lapkričio 24  –  gruodžio 8 dienomis lankėsi Elena Kazlauskienė, Vilma  Žikulina, Violeta Girdziušienė, Julija Lipinska.

Vokietijoje

 

Keturios mokytojos – Giedrė Butrimavičiūtė, Zita Šaltmirienė, Violeta Korsakienė, Vanda Rutkovskaja, nuo 2008 metų vasario 24 iki kovo 8 dienos stažavosi Latvijoje, Rygos 34-oje profesinėje mokykloje.

Latvijoje
 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema