Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Auklių kompetencijos kėlimas skatinant vaiko saviraišką

Projekto vykdymas: 2006-2007 mokslo metai.

Nuo 2006-06-01 pradėtas vykdyti Leonardo da Vinčio programos projektas auklėms „Auklių kompetencijos kėlimas skatinant vaiko saviraišką“.
Projekte dalyvauja Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro IV pakopos II kurso, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos bei VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro Tytuvėnų skyriaus III pakopos III kurso auklių specialybės mokinės.

Projekto TIKSLAI:
 • gilinti profesinius gebėjimus, dirbant su ankstyvojo bei ikimokyklinio amžiaus vaikais;
 • tobulinti auklės profesines kompetencijas;
 • ieškoti naujų vaiko saviraiškos skatinimo būdų;
 • gebėti įgytus profesinius įgūdžius pritaikyti praktikoje.

2007 metų kovo 4-26 dienomis laimėjusios konkursą auklių specialybės mokinės: Ilona Jančuro, Božena Žuk, Irena Narvoiš, Alina Žabelovič (Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras), Neringa Virkšaitė, Agnė Mažeikaitė (Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla), Irma Adomaitytė, Auksė Saforkutė (VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras) vyko į stažuotę. Po keturias dalyves vyko į Austrijos Don Bosco mokyklą ir praktinio mokymo įmones ir į Olandijos Alfa kolegiją bei praktinių mokymų įmonę.
Stažuotės metu dalyvės stebėjo, fiksavo, analizavo kaip ir kokiais būdais skatinama vaikų saviraiška. Taip pat turėjo galimybę savo praktinius įgytus įgūdžius ir gebėjimus pritaikyti praktinėje veikloje: pažintinėje- tiriamojoje, meninėje (dailės, muzikos, vaidybos), žaidybinėje, judėjimo, komunikavimo veiklose.
Projekto dalyvės fotografavo, parengė darbų aprašą. Taip pat susipažino su miesto istorija, kultūros paveldu. Stažuotės metu dalyvės ne tik gilino profesinius įgūdžius, bet ir  tobulino užsienio kalbos žinias. 
Stažuotės dalyviai pasidalino įgyta patirtimi su auklių profesijos mokytojais ir mokinėms, auklių agentūra „Mama ir auklė“ bei lopšeliu – darželiu „Lazdynėlis“.
Tikime, kad šis projektas padės palaikyti tamprius partnerystės ryšius tarp Lietuvos ugdymo institucijų, rengiančių auklių profesijos specialistus, bei stiprins partnerystės ryšius su  užsienio šalių institucijomis, rengiančiomis auklių- vaikų priežiūros specialistus.
OLANDIJA
Groningeno muziejuje
Groningeno teatras
Ekskursija po Groningeną
Pas mus svečiuose Joze Kienstra [mentorius]
Pakeliui iš darželio atsiverantis peizažas (kanalas)
Prie Padetje Kindercentre darželio
  Atliekame užduotis
  Darželyje Padetjekindercentre
Atliekame užduotis
Atliekame užduotis
AUSTRIJA, don Bosco Darželis

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema