Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Pagalba mokiniui atliekant gamybinę praktiką ir įsidarbinant

Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0793
Projekto vykdymo laikotarpis 2012-2013 m.m.

Projekto partneriai

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (dotacijos gavėjas)
Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
Marijampolės profesinio rengimo centras
SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN (Belgija)

Santrauka

Projekto tikslas – įgyti naujų kompetencijų ir patobulinti esamas siekiant padėti moksleiviui susirasti tinkamą vietą gamybinei praktikai atlikti, įsidarbinti baigus profesinę mokyklą. Projekto dalyviai – 6 profesijos mokytojai/skyriaus vedėjai, organizuojantys moksleivių gamybinę praktiką.
Planuojamo vienos savaitės vizito turinys: apskriti stalai, trišaliai susitikimai ir diskusijos su priimančiosios organizacijos atstovais, vietos valdžios institucijomis, darbdavių organizacijomis, moksleiviais dėl moksleivių gamybinės praktikos organizavimo.
Planuojami rezultatai: tvarkos aprašas/rekomendacijos moksleivių gamybinei praktikai ir įsidarbinimui organizuoti; siūlymai LR ŠMM Profesinio mokymo skyriui dėl moksleivių gamybinės praktikos ir absolventų įsidarbinimo organizavimo visose Lietuvos profesinėse mokyklose.

Dotacija 6.690,00 eurų

Projekto vykdymo eiga

2012 m. birželio 4-24 d. skelbiama projektų dalyvių atranka >> 

2012 m. spalio 21-27 d. šešių mokytojų grupė iš Lietuvos profesinių mokyklų vyko į vizitą Belgijoje pagal projektą "Pagalba mokiniui atliekant gamybinę praktiką ir įsidarbinant". Tai: Vaiva Ščitienė ir Llima Veličkienė iš Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, Vida Genienė ir Žaneta Rebrovaitė iš Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos bei Rita Žindžiūtė ir Gražvydas Šliauteris iš Marijampolėls profesinio rengimo centro. Mokytojai lankėsi profesinio rengimo centre "SYNTRA Midden-Vlaanderen" bei smulkius ir vidutinio verslo atstovus vienijančioje organizacijoje UNIZO (savarankiškai dirbančius žmones vienijanti organizacija - toks būtų pavadinimo vertimas). Vizito metu dalyviai buvo supažindnti su šių organizacijų bendradarbiavimo specifika ir įtaka viena kitai, profesinio rengimo subtilybėmis (kokia pagalaba yra teikiama mokytojams ir mokiniams), taip pat buvo paaiškinta visų SYNTRA penkių filialų valdymo principai,  finansavimas, reklamos organizavimas ir pan., buvo parodytos dirbtuvės ir profesinio rengimo erdvės (vynuogynas, sodas, žirgynas) ir tuo pačiu buvo galima pabendrauti su mokytojais bei mokiniais. Po darbo dienos vizito dalyviai apžiūrėjo Ghento Senamiestį, lankėsi UNESCO saugomame viduramžių mieste Brugge, o taip pat ir sostinėje Briuselyje. 

2012 m. spalio 29 d. centro vadovų tarybos posėdyje mokytoja Vaiva Ščitienė apibendrino vizitą į Belgiją, pasidalino įgyta patirtimi.
Pristatymą apie vizitą galite pažiūrėti čia >>

 20121129 vizitas_belgija_pristatymas_05
Vaiva Ščitienė perpasakoja skaitytų pranešimų turinius

20121129 vizitas_belgija_pristatymas_09
Vaiva Ščitienė pasakoja, ką vizito metu pavyko susitarti

20121129 vizitas_belgija_pristatymas_11
Perpasakojami vykusių diskusijų turiniai.

20121129 vizitas_belgija_pristatymas_03
Dalinami belgiški suvenyrai ir saldainiai

Vizito dalyviai parengė gamybinės praktikos Belgijoje organizavimo tvarkos aprašą ir rekomendacijas gamybinės praktikos organizavimui Lietuvoje. Šis dokumentas bus aptariamas konferencijoje, kuri organizuojama balandžio 24 d. VPVDPRC aktų salėje (Didlaukio g. 84, Vilniuje). Su šiuo dokumentu galite susipažinti čia >>

Gerbiamieji, kviečiame profesinio mokymo specialistus (mokyklų direktorius, pavaduotojus, skyrių vedėjus, profesijos mokytojus ar grupių vadovus) dalyvauti anoniminėje apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti moksleivių gamybinės praktikos atlikimo kokybę bei numatyti gaires jai gerinti. Pateiktą anketą sudaro 19 klausimų. Anketą rasite čia >>

2013 m. balandžio 24 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro aktų salėje vyko konferencija "Pagalba mokiniui atliekant gamybinę praktiką ir įsidarbinant". Su Konferencijos programa galite susipažinti čia. Į Konferenciją buvo pakviesti Lietuvos profesinių įstaigų profesinio mokymo specialistai, atsakingi už moksleivių gamybinės praktikos organizavimą bei sėkmingą jos baigtį, ir jų socialiniai partneriai: įmonių savininkai bei verslininkų darbdavių organizacijų atstovai, o taip pat LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos darbo biržos atstovai. Deja, jaunų specialistų rengimas ir jaunimo nedarbo problemos sprendimo galimybės nesudomino nei vienos verslininkų darbdavių organizacijos, nors atstovai buvo kviečiami iš LVDK, VVDK ir LPK. Džiugu, kad į kvietimą atsiliepė bent VPVDPRC socialiniai partneriai - verslininkai darbdaviai.

DSC03958Projekto dalyvė Laima Veličkienė pristato atlikto tyrimo "Gamybinės praktikos atlikimo kokybė Lietuvos profesinėse įstaigose" rezultatus. 

DSC03964

LR Švietimo ir mokslo ministerijos vyresnioji specialistė Stanislava Sabaliauskienė skaito pranešimą "Lietuvos profesinio mokymo dabartis ir ateitis". 

DSC03960

Vilniaus teritorinės darbo biržos Darbo išteklių skyriaus Paslaugų darbdaviams poskyrio vedėja Rima Brazienė skaito pranešimą "Darbo biržos teikiamos paslaugos remiant asmenų, pradedančių darbinę veiklą, įsidarbinimą". 

Projekto dalyvė Žaneta Rebrovaitė skaitė pranešimą "Praktinis mokymas ir gamybinė praktika SYNTRA Midden-Vlaanderen"  

Projekto koordinatorė Vaiva Ščitienė skaitė pranešimą "UNIZO vaidmuo ruošiant specialistus SVV įmonėms Belgijoje". 

DSC03980

Projekto dalyviams buvo įteikti EUROPASS dokumentai.

Konferencijos dalyviai diskutavo apie socialinių partnerių - profesinių straigų, verslo įmonių bei valdžios institucijų - produktyvesnio bendradarbiavimo galimybes organizuojant moksleivių gamybinę praktiką bei padedant jiems įsidarbinti. Atsižvelgus į konferencijos dalyvių pastabas, buvo pakoreguota "Tvarkos aprašas ir rekomendacijos gamybinei praktikai organizuoti Lietuvoje" ir išsiųsta LR ŠMM Profesinio mokymo ir orientavimo skyriaus vedėjui Dr. Mečislavui Griškevičiui.

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema