Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Profesinio mokymo individualizavimo ir diferencijavimo patirtis Europos Sąjungos šalyse

Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0345
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010 – 2011 m.

Programa

Leonardo da Vinci (mobilumo projektas)

Projekto partneriai

» Šiaulių profesinio rengimo centras (dotacijos gavėjas)
» Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (siunčiantysis partneris)
» Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla (siunčiantysis partneris)
» Chambre de Commerce et d'Industrie du pays d'Arles (Prancūzija) (priimantysis partneris)
» Interns International (Airija) (priimantysis partneris)
» ESMOVIA (Sistema Practices sl) (Ispanija) (priimantysis partneris)
» WinNova West Coast Education Ltd (Suomija) (priimantysis partneris)

Dotacija

20668 EUR

Santrauka

Projekto tikslai:

» susipažinti su profesinio mokymo individualizavimo ir diferencijavimo patirtimi Airijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Suomijos mokymo įstaigose;
» įvertinti priimančių partnerių profesinio mokymo individualizavimo ir diferencijavimo patirtį ir parengti rekomendacijas Lietuvos profesinio mokymo įstaigoms;
» patobulinti užsienio kalbos žinias ir tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas.

2010-2011 m. į Airijos (Cork), Prancūzijos (Arles), Ispanijos (Valencia) ir Suomijos (Rauma) profesinio mokymo įstaigas, turinčias ilgametę profesinio mokymo individualizavimo ir diferencijavimo patirtį, vyks profesijos mokytojai, atstovaujantys skirtingus Lietuvos regionus. Profesijos mokytojai susipažins su užsienio valstybių mokymo įstaigų, turinčių mokymo proceso individualizavimo ir diferencijavimo patirties, naujais mokymo metodais, profesinio mokymo individualizavimo ir diferencijavimo strategijomis, įgytą patirtį perteiks savo kolegoms. Projekto dalyviai patobulins užsienio kalbos žinias bei tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas.

Projekto eiga 

2010 m. rugsėjo 2-10 d. – projekto dalyvių atranka.
Kvietimas dalyvauti atrankoje >>

2010 m. lapkričio 7-13 d. projekto dalyviai vyko su vizitu į Airiją, Korką (Career Counselling and Training Rubicon Centre). Kartu su dalyviais iš Šiaulių profesinio rengimo centro bei Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos vyko mūsų Centro technologijų ir verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė. Dalyviai susipažino su Airijos profesinio rengimo sistema, lankėsi profesinio mokymo institucijose, domėjosi profesinio ugdymo diferencijavimo ir individualizavimo patirtimi Airijoje.

ldv0345_airija_01

ldv0345_airija_02 

2010 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 4 d. su vizitu į Prancūziją, Arles (Chambre de Commerce et d'Industrie du pays d'Arles), kartu su Šiaulių profesinio rengimo centro bei Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos mokytojais vyko projektų vadovė Rita Damkauskienė. Arles yra Prancūzijos pietuose, Provanso regione. Vizito dalyviai susipažino su Prancūzijos profesinio rengimo sistema, aplankė vienuolika šio regiono profesinio mokymo institucijų, susipažino su jų patirtimi individualizuojant ir diferencijuojant profesinį mokymą. Laisvalaikiu dalyviai aplankė architektūros įžymybes, susipažino su regiono ūkio pasiekimais bei nuostabia gamta.

ldv0345_prancuzija_01

ldv0345_prancuzija_04

ldv0345_prancuzija_02 


2011 m. vasario 6-12 d. profesijos mokytoja metodininkė Daiva Motiejūnaitė lankėsi Ispanijoje (Valensijos mieste). Ji vizito metu diskutavo profesinio mokymo diferencijavimo bei indiviudalizavimo klausimais tiek su priimančiosios organizacijos (Esmovia), tiek ir su aplankytų švietimo įstaigų atstovais: Colegio Publico Jose Mico, Instituto Inter, Educational Centre Juan Comenius, Escuelas San Jose.
Susitikimų metu Daiva bendraudama su profesinio mokymo įstaigų vadovais, mokytojais, detaliai susipažino su Ispanijos švietimo sistema, nacionaline kvalifikacijų sąranga, profesinio mokymo individualizavimo ir diferencijavimo formomis, mokymo metodais, mokytojų patirtimi.
Vizito Ispanijoje (Valensijoje) metu buvo organizuota ir kultūrinė programa: ekskursija po Valencijos miesto senamiestį, kurios metu stažuotės dalyviai buvo supažindinti su miesto istorija; taip pat aplankytas Menų ir Mokslų centras, Okeonagrafijos parkas.

Ispanijos švietimo sistemos struktūra:

ispanijos_svietmo_sistema


2011 m. vasario 21 dieną profesijos mokytoja metodininkė Daiva Motiejūnaitė vadovų tarybos posėdžio metu pasidalijo įgyta stažuotės Ispanijoje metu gerąja patirtimi, pasidalijo įspūdžiais bei siūlė rekomendacijų profesinio mokymo individualizavimui ir diferencijavimui.

ldv0345_sklaida_01

ldv0345_sklaida_02

Stažuotės Ispanijoje pristatymas:

2011 m. balandžio 10-16 d. į Suomiją, Rauma, vyko profesijos mokytoja Vaiva Ščitienė. Vizito dalyviai lankėsi profesinio mokymo institucijoje WinNova, kur susipažino su Suomijos švietimo sistema, diferencijuoto ir individualizuoto mokymo patirtimi, specialiųjų poreikų turinčių mokinių individualizuotu mokymu bei socialinio darbuotojo vaidmeniu jame, diskutavo apie mokinių įgytų žinių vertinimą individualizuotame ir diferencijuotame mokyme.

Specialiųjų poreikių mokinių anglų kalbos pamokoje

201105_suomija_02

Stažuotės dalyviai su vadove Leena Seppanen (pirmoji kairėje)

201105_suomija_03

Prie užšąlusios jūros

201105_suomija_01

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema