Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Komandinio darbo tobulinimas įgyjant naujų kompetencijų užtikrinančių profesinio mokymo kokybę bei prestižą

Projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0122
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008-08-01 — 2009-07-31

Programa

Leonardo da Vinci (mobilumo projektai).

Projekto tikslas

Tobulinti mokytojų komandinio darbo įgūdžius, įgyjant naujų kompetencijų, užtikrinančių profesinio mokymo kokybę bei prestižą.

Projekto biudžetas

15 600 EUR

Dotacijos gavėjas

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
(koordinatorė Daiva Motiejūnaitė).

Projekto partneriai

Tellus Group Ltd. – Work Experience UK (Jungtinė Karalystė);
Kokkola Business Institute (Suomija);
Institut fur Bulding und Beratung Dresden GmbH (Vokietija);
Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva).

Projekto santrauka

Siekiant profesinės veiklos tobulinimo, įgyjant atitinkamas kvalifikacijas, pripažįstamas ES šalyse, tampa svarbi ne tik individuali darbuotojo iniciatyva tobulinti profesinę kompetenciją, bet iškyla poreikis ugdyti darbo grupėje gebėjimus, kurie padėtų sukurti sėkmingos veiklos mechanizmą, lanksčiai prisitaikantį prie nuolat kintančios darbo rinkos, naujų profesinių specialistų poreikių, gebančių dirbti komandoje. Esant tokių gebėjimų specialistams nepatiriama nuostolių dėl nuolatinio specialistų migravimo. Lietuva siekia integruotis į Europą, kurioje kiekvienas jos dalyvis gali visapusiškai ugdyti savo gebėjimus, sėkmingai dirbti komandoje, projektuoti savo karjerą, išlikti konkurencingoje darbo rinkoje. Kuriant naujus mokymo, mokymosi metodus, tobulinant profesinio rengimo ugdymą bei keliant jo patrauklumą formuojamos socialinės adaptacijos darbo rinkoje galimybės bei nuostatos apie darbo veiklos organizavimo, profesinės karjeros projektavimą bei verslumo dvasios ugdymą. Šie tęstiniai procesai, kurie iššaukiami dėl besikeičiančio darbo pobūdžio, mokslo pažangos, naujų profesinių specialistų poreikio, nuolat kintančios darbo rinkos skatina mokymosi visą gyvenimą nuostatos formavimą ir vadovavimąsi ja.
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų komandinio darbo įgūdžius, įgyjant naujų kompetencijų, užtikrinančių profesinio mokymo kokybę bei prestižą.
Projekto rezultatas – „Karjeros klubo“ (KK) įkūrimas. Tam reikalingos kompetencijos, užtikrinančios , efektyvų veiklos organizavimą, padedantį kelti profesinio mokymo kokybę, mokinių gebėjimą mokytis dirbti komandoje.
Tokia veikla negali būti vykdoma pavieniui, todėl, tikimės, šio projekto vykdymo metu profesinio mokymo specialistai įgis naujų kompetencijų, pasinaudos užsienio šalių naudojamomis komandinio darbo organizavimo metodikomis. Įgiję minėtų kompetencijų mokytojai parengs KK veiklos modelį, į kurio veiklą bus įtraukti mokiniai, skatinant jų profesinės karjeros planavimo motyvaciją bei komandinio darbo gebėjimų ugdymą. Užsienio šalių patirtis pagelbės kuriant regiono, respublikinių, tarptautinių ryšių darbo grupę (KK), kuri koordinuos projektinę veiklą, padedančią ugdyti darbinę kompetenciją, tobulinti komunikabilumą, savianalizės bei savęs vertinimo gebėjimus, suteikiančią galimybių prisidėti prie organizacijos struktūros tobulinimo per dalyvavimą tarptautiniuose, nacionaliniuose projektuose, užmezgant naujus, stiprinant esamus ryšius su socialiniais partneriais.
Karjeros klubas bus įtrauktas į Centro metinę veiklos programą. Jo veiklos modelis, geroji patirties sklaida bus pristatoma respublikinėse metodikos komisijose, jų metu bus siūloma KK įtraukti į Lietuvos profesinių mokyklų veiklos planus / papildomo ugdymo programas, siekiant verslumo dvasios ugdymo bei profesinio mokymo kokybės, užtikrinančios jo patrauklumą.

Projekto eiga

2008-08-01 — 2008-08-31 paskelbta stažuočių Suomijoje, Vokietijoje, Anglijoje dalyvių atranka. Žiūrėti >>
Kriterijai >>

2008-09-23 — 2008-09-30 projekto dalyvių dalinis kultūrinis ir kalbinis parengimas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre.

2008-09-30-2008-11-04 kelionių organozavimo klausimų derinimas su darbo grupių nariais – stažuočių  dalyviais bei su priimančiųjų partnerių atstovais - mentoriais.

2008-10-04 — 2008-10-12 projekto dalyvių stažuotė Suomijoje.
Siekiant profesinės veiklos tobulumo, susipažinti su Europos Sąjungos šalių patirtimi ugdant darbo grupėje ir verslumo gebėjimus, įgyti komandinio darbo kompetencijų, buvome išvykę į Suomiją.
Natūraliai kyla abejonių, ar priimtinas mūsų kultūrai ir mentalitetui iš kitų šalių atėjusios idėjos.
Modernioje, XXI amžiaus visuomenėje bendradarbiavimas labai svarbus. Bendrojo išsilavinimo standartuose numatomi tokie pagrindiniai gebėjimai: asmeniniai, socialiniai, komunikaciniai, kritinio mąstymo bei problemų sprendimo, darbiniai ir veiklos. Pagrindinės vertybinės nuostatos: rūpinimasis kitais, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, savigarba bei pagarba kitiems, atsakomybė už save, savo veiksmus, teisingumas, atvirumas kaitai. Žmogus privalo rinktis, spręsti ir atsakyti už savo sprendimus. Be to, sąmoningas Lietuvos pilietis turėtų domėtis ne tik savo krašto, tautos gyvenimu, jis turėtų suprasti savo kaip Europos piliečio tapatumą, būti neabejingas visuotinėms problemoms. Akivaizdu, kad šiuos asmens bruožus įmanoma išugdyti tik „įsileidžiant“ pedagogikos naujoves į klases ir mokyklas.
Mokymosi modeliu gali būti bet kas perduodantis ir suteikiantis informaciją – asmuo, filmas, televizija, piešinys, instrukcija, kelionės ir pan. Kelionės – ne tik aplinkos pažinimo, bet ir artimesnis mokytojų  susipažinimo būdas. Kelionės metu randasi galimybė sutelkti dėmesį ne tik į atskirų kultūrų, bet ir į aktualius nūdienos gyvensenos klausimus.
Suomija yra didelė šalis. Kai kuriose vietose galite kelias dienas keliauti  ir nesutikti nei vieno žmogaus. Kitur, pvz., Helsinkyje, galima ištirpti minioje. Ši stažuotės kelionė būtent ir prasidėjo nuo Helsinkio... Plačiau >>

2008-11-08 — 2008-11-16 projekto dalyvių vizitas Vokietijoje.

2008-11-22 — 2008-11-29 projekto dalyvių stažuotė Anglijoje.
Komandinis darbas – sugebėjimas siekti vienos vizijos, sutelkus daugelio žmonių individualius gebėjimus, žinias, patirtį. Šiuolaikinė moderni mokykla neįsivaizduojama be šio metodo, nes darbas komandose padeda suspėti prisitaikyti prie vis spartėjančio gyvenimo ritmo, padeda garantuoti ugdymo kokybę, palengvina įvairių socialinių – pedagoginių problemų sprendimą ir kt. Viena iš svarbiausių šiuolaikinio mokytojo kompetencijų – gebėjimas dirbti komandoje. Atsižvelgiant į šias gyvenimo realijas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre buvo parengtas ir laimėtas tarptautinis Leonardo da Vinci programos projektas „Komandinio darbo tobulinimas įgyjant naujų kompetencijų, užtikrinančių profesinio mokymo kokybę bei prestižą“.
Keturios šio projekto dalyvės – direktorė Rita Pečiukaitytė, profesijos mokytoja Valentina Pašakinskienė, matematikos mokytoja Laima Veličkienė ir lietuvių kalbos mokytoja Roberta Trapenskaitė – 2008 m. lapkričio 22-29 d. stažavosi Anglijoje, Plymouth mieste. Stažuotės dalyvių apgyvendinimu, kultūrine bei projekto įgyvendinimo programa rūpinosi projekto partneriai- Tellus Group. Partneriai supažindino su Anglijos švietimo sistemos ypatybėmis, komandinio darbo švietimo institucijose patirtimi. Taip pat buvo sudarytos sąlygos aplankyti Plymouth miesto ugdymo institucijas, stebėti ugdymo procesą, pabendrauti su ten dirbančiais kolegomis, studentais, mokiniais... Plačiau >>

2009-04-02 Projektinės veiklos gerosios patirties (sklaidos) seminaras, kuris vykdytas Atvirų durų dienų metu Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre).

2009-04-30 Karjeros klubo atidarymas. Plačiau >>

2009-04-30
Metodinės rekomendacijos (mokymo programa) „Karjeros klubui“. Plačiau >>

2010-04-30 „Karjeros klubo gimtadienis“ – tarpmokyklinis respublikinis šventinis renginys. Plačiau >>

2010-12-03 Projektas pripažintas vienas geriausių Lietuvos projektu ir pristatytas tarptautinėje parodoje „Balt EXPRO 2010“ Rygoje (Latvijoje).

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema