Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Miestų gynybinė siena – kultūrinio paveldo palikimas

Projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0155
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2008-09-01 — 2009-06-30
 

Programa

Leonardo da Vinci (mobilumo projektai).

Projekto tikslas

Su meno istorijos, architektūros tyrinėtojais ir fotografais užfiksuoti svarbų kultūros, istorijos ir architektūros paveldą – Vilniaus miesto gynybinę sieną. Taip pat surasti ir užfiksuoti Europos miestų gynybines sienas, siekiant išanalizuoti jų regioninius skirtumus.
Bendradarbiavimas su menotyrininkais padėtų išsiaiškinti jų istorinę, stilistinę vertę.
Dalyvaudami šiame projekte mokiniai turės galimybę įgyti profesinių įgūdžių, susipažinti su naujausia skaitmenine technika ir fotografijoje naudojamomis kompiuterinėmis programomis.

Projekto biudžetas

17 400 EUR

Dotacijos gavėjas

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.
(projekto koordinatorė Stasė Butrimienė).

Projekto partneriai

Tellus Group Ltd. – Work Experience UK (Jungtinė Karalystė).
Kokkola Business Institute (Suomija).
Lietuvos dailės istorikų draugija.

Projekto eiga

2008 m. rugsėjo 12d. baigėsi projekto dalyvių atranka.
Taikomojo meno metodikos grupės posėdyje pritarta dalyvių kandidatūroms, kurias pateikė atrankos komisija. Į Suomiją vyks keturi, į Angliją dešimt fotografo specialybės F36 ir F37 grupių mokinių.

2008 m. spalio 05-26 d. įvyko projekto dalyvių stažuotės.
Keturi fotografijos specialybės mokiniai lankėsi Suomijoje, dešimt – Jungtinėje Karalystėje. Pagal stažuotės programą dalyviai fotografavo Plymute ir Kokkoloje  išlikusias gynybines sienas, lankėsi vietos fotografų parodose, surengė fotoparodas „Vilniaus miesto gynybinė siena“, tobulino anglų kalbos ir bendravimo įgūdžius.

2008 m. lapkričio 5 d. kavinėje „Eva“ (adresas: Jogailos 11/2, Vilnius) atidaryta fotografijos paroda „Vilniaus miesto gynybinė siena“, kurią parengė projekto dalyviai.
Parodos atidaryme dalyvavo stažuotes Suomijoje ir Anglijoje atlikę projekto dalyviai, Centro bendruomenė, projekto partnerio – Lietuvos dailės istorikų draugijos – atstovai. Autoriai pristatė savo darbus, Lietuvos dailės istorikų draugijos atstovai supažindino su istoriniu, kultūriniu paveldu – miesto gynybine siena. Parodos atidarymo metu projekto dalyviams įteikti Europass mobilumo dokumentai, kuriuose pateikta informacija apie įgytą tarptautinę profesinę patirtį.

Kavinejė EVA

2009 m. kovo 30 d. Centro foje atidaryta fotografijų paroda, kurioje galima susipažinti su projekto dalyvių darbais – gynybinių sienų Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje nuotraukomis. Su paroda susipažins Centro bendruomenė bei Atvirų durų dienų lankytojai – Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokiniai ir mokytojai.

2009 m. balandžio 6 d. Centre svečiavosi 14 mokinių ir 3 mokytojai iš Suomijos, Kokkolos Business Institute.  Jie susipažino su Centru, Centro projektine veikla, gynybinių sienų fotografijų paroda. Svečiai atidarė savo fotografijų parodą –RGB (Red, Green, Blue). Įvyko seminaras, kuriame buvo pristatytos abi fotografijų parodos, vyko darbų aptarimas, diskusijos apie kultūrinį paveldą ir jo išsaugojimo svarbą.

2009 m. balandžio 9 d. Vilniaus miesto rotušėje atidaryta fotografijos paroda “Vilniaus miesto gynybinė siena”, kurioje eksponuojami Centro mokinių – projekto dalyvių ir VDA studentų darbai. Parodos rengėjų tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į Vilniaus miesto gynybinės sienos, svarbiausio Vilniaus paveldo objekto, likimą.

  

2009 m. birželio 20 – 21 d. Vilniuje organizuotame unikaliame „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ renginyje - kultūrinėje naktyje Tebūnie naktis!“ buvo pristatyta fotografijų paroda, kurioje eksponuoti Centro fotografų specialybės mokinių darbai, fiksuojantys Lietuvos, Suomijos ir Jungtinės Karalystės kultūrinį paveldą  – išlikusias miestų gynybines sienas.
Plačiau skaitykite čia: >>

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema