Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Šalių tarpusavio bendradarbiavimas meninių profesijų (floristo, dažytojo ir lakuotojo) kontekste

Projekto Nr. LLP-LdV-PRT-2008-LT-0023
Projekto vykdymo laikotarpis: 2008-08-01 — 2010-07-31

Programa: Leonardo da Vinci (partnerysčių projektai).

Projekto tikslas

Kurti vieningus meninių profesijų (floristo, dažytojo, lakuotojo) absolventų įgyjamų kompetencijų kriterijus.
Pagrindinė bendradarbiavimo sritis – inicijuoti šių profesijų kompetencijų vystymo atitikimą šiuolaikiniams darbo rinkos poreikiams.

Projektas orientuojasi į mokymo personalo patirties, mokant per darbo procesą, mainus, į tolimesnį profesinio mokymo organizavimo proceso vystymą, atsižvelgiant į šalių partnerių švietimo sistemų ypatumus.

Projekto biudžetas:

12 000 EUR

Projekto koordinatorius:

Sachsische Bildungsgesellschaft fur Umweltschutz u. Chemieberufe Dresden mbH (Vokietija).

Projekto partneriai:

Sredni odborna skola technika a zahradnicka (Čekija);
Zespol Szkol  J. i. W. Zamoyskich w Rokietnicy (Lenkija);
Sredni skola stavebni Teplice (Čekija);
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras (Lietuva).

Projekto eiga

2008 m. gruodžio 16-18 dienomis trys mūsų Centro administracijos atstovai ir mokytojai  lankėsi Vokietijoje, Drezdene, Sachsische Bildungsgesellschaft fur Umweltschutz u. Chemieberufe Dresden mbH, kur vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas.
Jo metu kiekvienas projekto partneris pristatė savo mokymo instituciją, supažindino su mokymo programomis bei tikslais šiame projekte. Susitikimo metu patikslintas projekto veiklų planas, numatytos būsimų susitikimų temos, datos, vietos.


2009 m. kovo 19 dieną įvyko antrasis partnerių susitikimas Sachsische Bildungsgesellschaft fur Umweltschutz u. Chemieberufe Dresden mbH (Vokietija). Jame dalyvavo 16 projekto dalyvių, tarp jų dvi mūsų Centro profesijos mokytojos.
Susitikimo metu buvo pristatytas projektinis darbas „Miesto meras kviečia delegaciją  iš Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos“. Partneriai iš Drezdeno atliko reprezentacinio pastato interjero dekorą.  Buvo dekoruotas  baroko stiliaus interjeras Palais Grosser Garten. Darbą atliko ir pristatė mokiniai, besimokantys pagal persikvalifikavimo programą. Po pristatymo vyko diskusijos ir darbo aptarimas bei vertinimas.


 

2009 m. gegužės 6 d. Sredni odborna skola technika a zahradnicka (Čekija, Lovosice) įvyko trečiasis partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo 17 dalyvių, tarp jų dvi mūsų Centro profesijos mokytojos. Susitikimo metu Sredni odborna skola technika a zahradnicka atstovai supažindino su savo mokymo institucija, jos aplinka, vykdomomis mokymo programomis.

Susipažinę su mokykla, visi projekto dalyviai vyko pas Lovosice miesto burmistrą, kur  susitiko su miesto burmistru, mokiniai pristatė atliktą projektinį darbą „Burmistro kabineto floristinis dekoras“, visi projekto dalyviai aptarė ir įvertino atliktą darbą. Projekto dalyviai taip pat aplankė Lovosice sodininkystės profesinės mokyklos skyrių, įsikūrusį Litomerice mieste.


2009 m. spalio  12 dieną įvyko projekto partnerių susitikimas Lenkijoje, Rokietnicoje. Jame dalyvavo 9 atstovai iš partnerinių institucijų, tarp jų  dvi mūsų Centro atstovės – profesijos mokytoja N. Kutkienė ir M. Norvaišienė.

Susitikimas vyko  Zespol Szkol im.J.i.W.Zamoyskich w Rokietnicy . Susitikimo dalyviai susipažino  su floristo mokymo programa, mokymo aplinka. Susitikimo šeimininkai  pristatė susitikimo dalyviams mokinių projektinį darbą tema „Interjero floristinis dekoras“. Jie pasirinko savo mokyklos, kuri įsikūrusi klasicistinio stiliaus dvaro pastate, salę ir dekoravo ją. Dalyviai analizavo atliktą darbą, susipažino su naudotais floristinių darbų atlikimo metodais, diskutavo apie kompetencijas, kurias įgijo mokiniai, vykdydami šį projektą.

 


2009 m. lapkričio  12 dieną įvyko projekto partnerių susitikimas Vilniuje, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre. Susitikime dalyvavo septyni svečiai iš partnerinių institucijų ir Centro profesijos mokytojai bei administracijos atstovai.

Susitikimo pradžioje dalyviai susipažino su Centro veikla, mokymo programomis, mokymo aplinka. Po to visi dalyviai vyko į LR Švietimo ir mokslo ministeriją (ŠMM), kur vyko renginys – mokinių projekto „Reprezentacinio pastato interjero floristinis dekoras delegacijų iš Vokietijos, Čekijos ir Lenkijos sutikimui” pristatymas.

Renginyje dalyvavo ŠMM Departamento direktorius Romualdas Pusvaškis bei profesinio ir tęstinio mokymo departamento atstovai.  Renginio dalyviai pamatė mokinių atliktą  darbą – ŠMM Ovaliosios salės floristinį dekorą ir išgirdo mokinių pasisakymus apie tai, kaip jie kūrė šį darbą.
Grįžę į Centrą, susitikimo dalyviai aptarė pristatytą mokinių projektą, daug diskutavo, numatė tolimesnes partnerysčių projekto veiklas.

 

 

2010 m. gegužės 11-12 d. įvyko paskutinis projekto partnerių susitikimas Drezdene, Sachsische Bildungsgesellschaft fur Umweltschutz u. Chemieberufe Dresden mbH (Vokietija). Jame dalyvavo 13 atstovų iš visų partnerinių institucijų, tarp jų keturi mūsų Centro profesijos mokytojai.
Susitikimo metu pristatytas galutinis projekto rezultatas – modulis „Interjero floristinis dekoras“, kurį visi projekto partneriai įtrauks į floristo rengimo programą savo institucijoje. Šiame susitikime vyko projekto veiklų, pasiektų rezultatų aptarimas ir vertinimas bei susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Susitikimo dalyviai lankėsi Drezdeno gėlių bazėse ir dekoratyvinių augalų formavimo centre. 

Susitikimo akimirkos
DREZDENAS20100511_01

DREZDENAS20100511_02

DREZDENAS20100511_03

DREZDENAS20100511_04

DREZDENAS20100511_05

DREZDENAS20100511_06

DREZDENAS20100511_07

DREZDENAS20100511_08

DREZDENAS20100511_09

Parengė projektų vadovė
Rita Damkauskienė

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema