Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Pirmasis platus IKT naudojimo Europos mokyklose tyrimas - ESSIE

Pirmą kartą visos Europos mokyklų vadovai, mokytojai ir mokiniai dalyvauja tyrime apie technologijų naudojimą mokymuisi ir požiūrį į jas: Vilniaus paslaugų verslo arbuotojų profesinio rengimo centras išrinktas dalyvauti šiame tyrime.

European_Schoolnet __infso ____uniliege_pvdprc_logo

 

Technologijosmokyklose naudojamos vis daugiau, jos tapo neatsiejama jaunų žmonių gyvenimo dalimi, nacionalinėse ir Europos veiklų kryptyse pabrėžiama technologijų svarba siekiant ugdymo, socialinių ir ekonominių tikslų. Todėl informacija apie Europos mokyklų aprūpinimo technologijomis ir jų naudojimo apimtis yra labai reikalinga. Europos mokyklų tyrimas apie IKT naudojimą (toliau - ESSIE) pirmą kartą tinkle publikuojamų anketų pagalba surinks informaciją apie direktorių, mokytojų ir mokinių požiūrį.

ESSIE siekia atsakyti į šiuos klausimus:

Kuo skiriasi jaunų žmonių IKT naudojimo mokykloje patirtis nuo IKT naudojimo už jos ribų patirties?
Ar jos yra skirtingos įvairiose šalyse?

Kiek kabinetų iš tikrųjų yra prijungti prie tinklo, aprūpinti interaktyviomis lentomis ir nešiojamais kompiuteriais?
Kiek mokytojų gali laisvai jais naudotis?
Kaip jie dirba, ir kaip tai įtakoja mokinius?

Kaip įvairūs IKT naudojimo modeliai priklauso nuo mokyklos ir mokytojų įtakos?
Ar galima nustatyti aiškinamuosius modelius, kurie galėtų inspiruoti strategines rekomendacijas, skatinančias 21-jo amžiaus mokymo ir mokymosi metodų ir mokymo planų gerinimą?

ESSIE tyrimo tikslas – įvertinti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo švietimui pažangą 31 Europos šalyje (27 Europos Sąjungos šalyse, o taip pat Kroatijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Turkijoje).

Kiekvienoje šalyje buvo atrinkta apie 1200 mokyklų, – jų mokyklų direktoriai rugsėjo mėnesį gavo elektroninio pašto žinutes  apie šią apklausą. Kiekvienoje šalyje švietimo ir mokslo ministerijos paskirtas nacionalinis koordinatorius dirba ESSIE projektui. Tyrimo metu gauti duomenys bus analizuojami ir publikuojami 2012 m. tarptautinėje lyginamojoje ataskaitoje ir 31-je šalių ataskaitoje.

Tyrimas pateiks išvadas, kurios padės suprasti ir patobulinti IKT naudojimą mokymui ir mokymuisi.
„IKT leidžia mokymą individualizuoti, jis tampa produktyvesnis, veiksmingesnis ir patrauklesnis. Technologijos, kurios yra šio laikmečio būtinybė, gali minimalių išteklių pagalba užtikrinti geresnę švietimo kokybę. Šis tyrimas pateiks informaciją apie sąryšį tarp visų šių grandžių,“ mano Nyderlandų profesinio švietimo paramos organizacijos Kennisnet direktorius Toine Maes.

Kitose šalyse ESSIE yra teigiamai vertinamas, nes jis prisideda prie duomenimis pagrįstos politikos raidos.

ESSIE finansuoja Europos Komisijos Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas, iniciatyvą remia švietimo ministerijos.
Tyrimą organizuoja „European Schoolnet“ ir Liège universitetas.
Daugiau informacijos galima rasti http://essie.eun.org/
Detalesnę informaciją Lietuvoje teikia Natalija Ignatova (ITC)

Projekto - tyrimo vykdymas

2011 m. rugsėjo mėn. gautas pranešimas-kvietimas dalyvauti tyrime.

2011 m. spalio mėn. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro registracija-patvirtinimas dalyvauti projekte-tyrime.
Paskirtas mokyklos koordinatorius – profesijos mokytoja metodininkė Daiva Motiejūnaitė; atrinkti tyrime dalyvausiantys mokiniai ir mokytojai: iš visų gimnazijos skyriaus grupių atsitktine tvarka atrinkta VF-41 grupė, jos vadovė Kristina Uginčienė bei dar 2 mokytojai (Sabina Pranculienė, Giedrė Trembo) dirbantys su šia grupe.

2011 m. lakričio mėn. atrinktiems apklausos dalyviams, – VPVDPRC vadovui, 3 mokytojams ir 15 mokinių išsiųsti identifikaciniai numeriai bei slaptažodžiai, leidžiantys prisijungti prie sistemos ir užpildyti apklausos anketą.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema