Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Aptarnavimo paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre

Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-005
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. gegužės mėn. – 2014 m. gruodžio mėn.
 

 erpf_logo

2011 m. gegužės 12 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Aptarnavimo paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal  2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Projekto  finansavimui skirtos ES fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją – plėtoti sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą.
Uždavinys – įkurti aptarnavimo paslaugų sektorinį praktinio mokymo centrą (SPMC).

Įgyvendinus projektą Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre bus sukurtas aptarnavimo paslaugų sektorinis praktinio mokymo centras, kuriame bus sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro pastato (Didlaukio g. 84, Vilniuje) ir patalpų rekonstrukcijos bei jų pritaikymo sektorinio praktinio mokymo centro veiklai plėtoti darbai. Tinkamai sektorinio praktinio mokymo centro veiklai užtikrinti bus įsigyta reikiama kompiuterinė technika, baldai, įranga ir transporto priemonė. Projekto įgyvendinimas suteiks galimybę mokiniams įgyti šiandienos reikalavimus atitinkančias kompetencijas, išaugs darbdavių suinteresuotumas priimti kvalifikuotus jaunus specialistus dirbti jų įmonėse. Modernioje bazėje vyks mokymai Vilniaus miesto vidurinių mokyklų technologijų mokytojams. Mokiniams bus rengiami sektoriaus įmonių atstovų vedami informaciniai-mokymo seminarai. Vyks bedarbių perkvalifikavimas. Vilniaus aukštųjų neuniversitetinių mokymo įstaigų studentai centre galės atlikti praktinius darbus.
Projekto biudžetas – 7.429.873,00 Lt.

Centro vizija

 

Projekto eiga

2011 m. rugpjūčio 3 d. paskelbtas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro pastato ir patalpų rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo konkursas.

2011 m. rugpjūčio 5 d.
paskelbtas tikslinės transporto priemonės, mikroautobuso, pirkimo konkursas.

2011 m rugpjūčio 26 d.
pasirašyta transporto priemonės įsigijimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „SILBERAUTO“.

2011 m. spalio 3 d.
pasirašyta techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Projektų rengimo institutas“.

2011 m. spalio 28 d.
Vilniaus paslaugų ir verslo darbuotojų profesinio rengimo centras įsigijo mikroautobusą Mercedes-Benz Sprinter 313CDI. Mikroautobusas įsigytas vykdant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą projektą „Aptarnavimo paslaugų sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre“, Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-005.
Naujas 14-os vietų mikroautobusas padės sėkmingiau vykdyti mokymo programose numatytas veiklas. Besimokantieji galės juo vykti į praktinį mokymą, pas socialinius partnerius bei į įvairius renginius.

20111028_naujas_autobusiukas_01

20111028_naujas_autobusiukas_02

Pirmieji naująjį mikroautobusą išbandė svečiai iš Vokietijos, Čekijos, Slovakijos bei Lenkijos,
dalyvavę LdV programos naujovių perkėlimo projekto ECVET MA-FLO partnerių susitikime,
vykusiame Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre
.

 

2012 m. kovo 30 d. paskelbtas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro rekonstravimo darbų pirkimas >>.

2012 m. rugpjūčio 27 d. pasirašyta statybos darbų rangos sutartis su UAB „Garantas“.

2012 m. rugpjūčio 29 d. pasirašyta techninės priežiūros paslaugų sutartis su UAB „Archiplanas“.

2012 m. rugsėjo 7 d. pradėti Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro pastato rekonstravimo darbai.

20120907 statybos_darbai_01 

2013 m. kovo 19 d. paskelbtas kompiuterinės technikos, skirtos fotografo ir apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programų vykdymui, pirkimas.

2013 m. balandžio 17 d. paskelbtas praktinio mokymo įrangos, skirtos fotografo ir apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programų vykdymui, pirkimas

2013 m. balandžio 25 d. pasirašyta kompiuterinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Alma litera sprendimai“. Pagal sutartį iš UAB „Alma litera sprendimai“ perkami spausdintuvai, kopijavimo aparatai, projektoriai, televizoriai.

2013 m. balandžio 25 d. pasirašyta kompiuterinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „EIT Sprendimai“. Pagal sutartį iš UAB „EIT Sprendimai“ perkami kompiuteriai, programinė įranga bei interaktyvi lenta. 

2013 m. gegužės 2 d. paskelbtas kompiuterinės technikos, skirtos floristo, dailiųjų odos dirbinių gamintojo bei dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko mokymo programų vykdymui, pirkimas.

2013 m. gegužės 7 d. pasirašyta kompiuterinės įrangos pirkimo-pardavimo sutartis su UAB BAIP. Pagal šią sutartį iš UAB BAIP perkami serveriai bei programinė įranga.

2013 m. gegužės 9 d. pasirašytos sutartys su UAB „Alma littera sprendimai“ dėl fotografo ir apeigų ir švenčių organizatoriaus praktinio mokymo įrangos pirkimo.

2013 m. gegužės 14 d. paskelbtas praktinio mokymo įrangos, skirtos floristo, dailiųjų odos dirbinių gamintojo, dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko ir kirpėjo mokymo programų vykdymui, pirkimas.

2013 m. birželio 21 d. pasirašyta sutartis su UAB „EIT Sprendimai“. Pagal sutartį iš UAB „EIT Sprendimai“ perkami spausdintuvai, projektoriai ir kita kompiuterinė technika.

2013 m. liepos 2 d. pasirašyta sutartis su UAB „Siuvimo stilius“ dėl dailiųjų odos dirbinių gamintojo praktinio mokymo įrangos pirkimo.

2013 m. liepos 5 d. pasirašyta sutartis su UAB „Alma litera sprendimai“. Pagal sutartį iš UAB „Alma litera sprendimai“ perkami kompiuteriai, monitoriai bei kita kompiuterinė technika.

2013 m. rugpjūčio 22 d. baigta įgyvendinti projekto veikla - įsigyta SPMC veiklai vykdyti reikiama kompiuterinė technika.

2013 m. rugsėjo 10 d. pasirašyta sutartis su UAB „SCHETELIG LIT“ dėl floristo praktinio mokymo įrangos pirkimo.

2013 m. rugsėjo 27 d. pasirašyta sutartis su UAB „Bolderaja Serviss“ dėl baldų, skirtų sektorinio praktinio mokymo centrui, pirkimo.

2013 m. spalio 2 d. UAB „Siuvimo stilius“ pristatė dailiųjų odos dirbinių gamintojo praktinio mokymo įrangą.

2013 m. spalio 10 d. UAB „SCHETELIG LIT“ pristatė floristo praktinio mokymo įrangą.

2013 m. gruodžio 19 d. UAB „Bolderaja Serviss“ pristatė sektorinio praktinio mokymo centrui skirtus baldus.

2014 m. vasario 10 d. pasirašyta sutartis su UAB „Empos“ dėl dekoratyvinės kosmetikos kosmetikų ir kirpėjų praktinio mokymo įrangos pirkimo.

2014 m. birželio 20 d. UAB „Empos“ pristatė dekoratyvinės kosmetikos kosmetikų ir kirpėjų praktinio mokymo įrangą. Baigta įgyvendinti projekto veikla - įsigyta visa SPMC veiklai vykdyti reikiama įranga.

2014 m. lapkričio 14 d. UAB „Garantas“ baigė rekonstruoti Vilniaus PVDPRC pastatą ir patalpas. Atliktas pastato ir stogo šiltinimas, įrengtas liftas, atlikti inžinerinių sistemų remonto darbai, įrengta augalų auginimo laboratorija. Rekonstruotos ir pritaikytos SPMC veiklai apeigų ir švenčių organizatoriaus, floristo, dailiųjų odos dirbinių gamintojo, fotografo, kirpėjo bei higieninės kosmetikos kosmetiko praktinio mokymo dirbtuvės. Atlikti gerbūvio sutvarkymo darbai.

Atnaujinta 2014-12-19

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema