Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪRA

Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V

 

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras dalyvauja Švietimo mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomame MTP PLIUS  projekte  „TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS MOKSLŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪRA“.

Nuo 1989 metų Lietuvos mokyklose technologinio ugdymo turinys sparčiai kito, bet mokymo bazės atnaujinimui stigo lėšų. Mokyklose visai nėra arba yra, tik nepakanka, šiuolaikinių technologijų mokymo priemonių, todėl mokiniai, pasižymintys praktiniais gebėjimais, neturi sąlygų realizuoti savo poreikių, galimybių. Mokymo priemonių stoka riboja pasirinkimo įvairovę skirtingose mokyklos pakopose. Mokyklų turimos, tačiau jau pasenusios mokymo priemonės technologijų mokymą paverčia teoriniu, dažniausiai mokoma senųjų technikų. Dar viena problema – nepakankama mokytojų kompetencija dirbti pagal siūlomas technologijų programas, pedagogai neįgudę mokymo metu naudotis programine įranga.
Skurdi mokyklų materialinė bazė lemia ir susidomėjimo gamtos mokslais mažėjimą. Mokiniai neturi sąlygų atlikti praktikos darbus, eksperimentus, stinga įrangos ir medžiagų, reikalingų laboratoriniams darbams bei bandymams demonstruoti. Mokytojams stinga kvalifikacijos taikyti modernius mokymo metodus, gamtos mokslai dėstomi abstrakčiai, todėl mokiniai juos sunkiai įsisavina.

Mokinių domėjimasis menais ir kultūra taip pat mažėja, nes dėl lėšų trūkumo mokytojai dirba pasenusiais metodais, mokinių saviraiškos ir kūrybos laisvė ribojama.
Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ skirtas aprūpinti mokyklas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Šio projekto tikslas – plėsti galimybių ratą mokiniams renkantis mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius bei poreikius.

 Pagrindinis projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas bei profesinio rengimo įstaigas, kurios turi 9–12 klasių mokinius ir technologinių gimnazijų skyrius, atnaujinant gamtos, menų bei technologijų mokymo priemones, stakles ir įrengimus.

 

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema