Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms

Projekto Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-013/SUT-257
Projekto vykdymo laikotarpis: 2005-2007 m. 

                   
Siekdami mažinti profesinės kvalifikacijos neturinčių jaunų žmonių skaičių, parengėme projektą „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms“ (ES struktūriniai fondai, 2.4 priemonė).

Įgyvendindami ir valdydami projektą sudarysime mechanizmą, skatinantį pasilikti jauną žmogų švietimo sistemoje, iki jis įgis profesinę kvalifikaciją. Bus sukurta patraukli šiuolaikiška mokymosi aplinka, naudojant modernias profesines ir informacines technologijas. Su partneriais – Vilniaus kolegija sukursime naują kirpėjo modulinio kreditinio kaupiamojo mokymo programą, tuo užtikrinsime patrauklesnį mokymosi tęstinumą aukštesnėje profesinio rengimo pakopoje. Projekto įgyvendinimo metu įdiegsime inovatyvius profesijos mokytojų ir moksleivių rengimo metodus. Sugražindami į profesinio mokymo sistemą „iškritusius“ jaunuolius ir sudarydami jiems modernią mokymosi aplinką bei papildomas socialines mokymosi sąlygas (organizuojant vaikų priežiūrą), skatinsime jaunų socialiai izoliuotų žmonių reintegraciją į profesinio švietimo sistemą. Sukursime iškritimo iš profesinės mokymo sistemos prevencijos modulį: jaunos motinos, įgydamos papildomas socialines paslaugas(vaikų priežiūra), turės galimybę po akademinių atostogų tęsti mokymąsi, nedarydamos didelių pertraukų ir neiškrisdamos iš švietimo sistemos. Projektas vykdomas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre. Projekto Nr: ESF/2004/2.4.0-K01-013/SUT-257


PROJEKTO EIGA 


2008-10-28 vyko iškilmingas viešas projektų pristatymas.
Pristatymo metu dalyvavę sečiai turėjo galimybę susipažinti su įvykdytomis veiklomis, įgyvendintais projekto uždaviniais.

 

Europos Sąjungos parama padėjo sumažinti profesinės kvalifikacijos neturinčių jaunuolių skaičių ir sukurti papildomas socialines paslaugas

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre, pasinaudojus 2005-2007 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, buvo įgyvendintas projektas „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms“.
Įgyvendinant projektą buvo parengta ir akredituota nauja kirpėjo specialybės IV pakopos 2 mokslo metų trukmės mokymo programa, pagal kurią buvo sugrąžinti 25 jaunuoliai, „iškritę“ iš profesinio rengimo sistemos. kartu su Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakulteto dėstytojais parengta Kirpėjo kreditinio kaupiamojo modulio programa. Sukurta kreditinio modulio mokymo sistema turės teigiamą poveikį jaunuoliams, pasirenkant tęstines studijas aukštojoje neuniversitetinėje institucijoje.
Kirpėjų profesijos mokytojai patobulino kvalifikaciją ir įgijo naujų kompetencijų bei parengė Kirpėjo specialybės 13 mokomosios metodinės medžiagos komplektų. naujai sukurta kirpėjo mokymo programa ir mokymo metodinės medžiagos komplektai, kurie parengti ir spaudinių, ir elektroninių dokumentų pavidalu, sudarys sąlygas mokiniams įgyti konkurencingą, aukštą profesinę kvalifikaciją.
Projekto metu sukurtas mechanizmas skatins jauną žmogų pasilikti švietimo sistemoje ir įgyti profesinę kvalifikaciją bei turės tendenciją toliau sėkmingai funkcionuoti ir plėtotis visose Lietuvos profesinio rengimo institucijose. Informacinių, komunikacinių technologijų ir informacijos prieinamumas lavina jaunų žmonių informacinius gebėjimus, padeda orientuotis šiuolaikinėje žinių visuomenėje. Visa tai skatina jaunuolius nuolat ir veikti bei įsitvirtinti sparčiai kintančioje, konkurencingoje darbo rinkoje. 

 


2007-12-22 Pasirašytas papildomas susitarimas su Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo.

Projektas baigiasi ir drąsiai galime teigti, kad jo nauda didžiulė: sugrąžinti į profesinio rengimo sistemą „iškritę“ jaunuoliai  ir sudaryta moderni mokymosi aplinka, užtikrina kirpėjų profesinio rengimo specialistų  kvalifikacijos atitikimą ekonomikos ir verslo poreikiams. Sukurta mokymo programa ir naudojamos mokymo metodikos įgalins Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre kasmet sudaryti sąlygas 25 mokiniams, „iškritusiems“ iš profesinio rengimo sistemos, įgyti kirpėjo profesijos kvalifikaciją ir įsilieti į darbo rinką. Projekto rezultatais ir įgyta patirtimi bus dalijamasi su kitais Lietuvos profesinio rengimo centrais.


2007-11-28 Už sutaupytas projekto biudžeto lėšas buvo papildomai nupirktos mokymo priemonės tikslinei projekto grupei. Šių priemonių įsigijimas pagerins ir užtikrins kokybišką kirpėjų kvalifikacijos įgijimą, bus modernizuota, šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus atitinkanti, mokymo aplinka.


2007 m. spalio 12 d. įvyko projekto valdymo grupės posėdis. Jame buvo svarstytas biudžeto pakeitimo klausimas. Posėdžio metu nutarta pritarti biudžeto pakeitimui ir pateikti prašymą ESFA dėl pritarimo biudžeto pakeitimui.


2007-07-25 Pasikeitė projekto vadovas. Išėjus iš darbo projekto vadovei Alinai Morkūnienei, nuo 2007 m. liepos 18 d. naujuoju projekto vadovu paskirtas Centro pavaduotojas administracijai ir ūkio daliai Algirdas Matulevičius. 


2007-05-22 Projekto tikslinės grupės mokinių mokymui įsigyti visi reikalingi įrankiai ir priemonės. Tai suteikė galimybę sukurti modernią mokymosi aplinką ir pagerinti kirpėjų profesinio rengimo paslaugų kokybę.


2007-03-12 Šių metų kovo 3 dieną LITEXPO "Pelenės" parodos metu vyko VI-asis atviras Baltijos šalių kirpėjų čempionatas. Konkurse dalyvavo kirpėjai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Peterburgo, Kaliningrado. Juos vertino komisijos nariai iš Lietuvos, Prancūzijos, Danijos.
Mokinių čempionato rungtyje „Konkursinė ilgų plaukų šukuosena“ dalyvavo devyniolika studentų iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos. Šioje rungtyje dalyvavo projekto tikslinės K-74 grupės mokinė, Rasa Siniauskaitė. Rasa užėmė trečiąją vietą. Mokinę konkursui ruošė profesijos mokytoja Sigita Kutinė.
Užsieniečiai teisėjai buvo labai nustebinti konkursiniais mokinių darbais, ir sakė: „ mūsų mokiniai tokių puikių darbų nekuria“; „ jūsų jaunimo darbai labai aukšto lygio“. Tai buvo didžiausias komplimentas mokiniams ir jų mokytojams.
 Mokinių čempionato nugalėtojai. Rasa Siniauskaitė pirma iš kairės
     
Rasos kūrybinis procesas

2007-02-20 Projekto tikslinės K-74 grupės mokinė, Rasa Siniauskaitė, ruošiasi dalyvauti, 2007 m. kovo mėn. 3-4 dienomis, VI Tarptautiniame Baltijos šalių kirpėjų čempionate, moksleivių ture „Konkursinė ilgų plaukų šukuosena“.

2007-02-12 Projekto tikslinė K-74 grupė sėkmingai baigė I-ąjį mokslo metų pusmetį. Per I-ąjį pusmetį mokiniai įgijo šiuo darbo įgūdžius: kirpyklų sanitarinės priežiūros, darbo įrankių valdymo, paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų atlikimo, aptarnaujant klientus. Taip dalyvavo projekte „Šiuolaikinis grožio salonas“. Projekto esmė – susipažinimas su grožio salonais, kirpyklomis ir juose atliekamų paslaugų asortimentu.
 
Akimirkos iš praktinio mokymo užsiėmimų

2007-01-26 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko projekto „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms „Valdymo grupės posėdis“.
Darbotvarkėje:
1. Dėl projekto įgyvendinimo tarpinės ataskaitos už 2005-2006 metus svarstymo.
2. Einamieji klausimai.
Posėdyje buvo vienbalsiai pritarta tarpinei projekto įgyvendinimo ataskaitai.

2006-12-19 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras įgyvendina  projektą pagal BPD 2.4 priemonę, paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-013/SUT-257 „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms“.
Eiga:
2006 m. gruodžio 05 d. Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologių katedroje vyko tarptautinis seminaras „Kirpėjų specialybės rengimas Lietuvoje“.
Pranešėjai:
• E. Žutautienė – Vilniaus kolegijos dėstytoja;
• R. Ramanauskienė -  VPVDPRCentro skyriaus vedėja.
Seminare dalyvavo Europos šalių mokymo įstaigų ir profesinių mokyklų dėstytojai, Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų katedros dėstytojai ir studentai bei Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 2.4. projekto K-74 grupės trys mokiniai.
  Skyriaus vedėja R. Ramanauskienė supažindino su Centre vykdomo ES SF 2.4 priemonės finansuojamo projekto veikla. K-74 grupės mokiniai susipažino su profesinės karjeros galimybėmis Vilniaus kolegijoje ir užsienyje.
Seminaro akimirkos:

2006-10-27 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras įgyvendina  projektą pagal BPD 2.4 priemonę, paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-013/SUT-257 „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms“.

2006-10-24 sudaryta komisija pilotinės mokinių grupės, priimtos 2006-09-01d., kaupiamajam kreditiniam moduliui įvertinti.
Pirmininkė – Rita Pečiukaitytė, pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
1. Ramutė Ramanauskienė, kirpėjų skyriaus vedėja.
2. Jadvyga Čekanavičienė, profesijos mokytoja ekspertė, Centro metodinės tarybos vadovė.
3. Loreta Menčinskaitė, paslaugų metodinės grupės vadovė.
4. Sigita Kutinė, K/74 pilotinės grupės vadovė, profesijos mokytoja.
 2006-09-12 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras įgyvendina  projektą pagal BPD 2.4 priemonę, paramos sutarties Nr. ESF/2004/2.4.0-K01-013/SUT-257 „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms“.
Eiga:
Nuo šių metų rugsėjo 1 d. Centre jau pradėjo mokytis kirpėjo specialybės 25 mokiniai, kurie dėl įvairių priežasčių buvo išstoję ar nebaigę profesinių mokyklų ir neįgiję kvalifikacijos. Jiems suteiktas antras šansas įsigyti profesiją.
2006-09-07 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko projekto „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms „ valdymo grupės posėdis.
Darbotvarkėje :
1. Dėl projekto finansininko pakeitimo.
2. Dėl moksleivių sutarties projekto patvirtinimo.

 2006-04-19 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko projekto „„Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms „ valdymo grupės posėdis. Darbotvarkėje : 1. Dėl projekto koordinatoriaus pakeitimo. 2. Kirpėjo specialybės mokomosios medžiagos (13 komplektu) pristatymas valdymo grupei.

2006-03-28 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko Buitinių paslaugų metodikos grupės posėdis, kurio metu aprobuota 13 kirpėjo specialybės mokomosios medžiagos komplektų. Aprobavime dalyvavo projekto partneriai – Vilniaus kolegijos dėstytojai.

Nuo 2006 m. sausio 1 d. yra formuojama pilotinė grupė kirpėjo specialybei įsigyti pagal ES SF projektą „Iškritusių iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms“ Priimami jaunuoliai su viduriniu išsilavinimu įstoję mokytis į Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą ir dėl įvairių priežasčių čia neįgiję kvalifikacijos. Mokslas prasidės nuo 2006 metų rugsėjo 1 d. ir truks 2 metus. Tai bus vienintelė tokia grupė Lietuvoje. Specialybės įsigijimui bus sudaryta moderni mokymosi aplinka. Mokymo procesas bus aprūpintas moderniomis profesinėmis ir informacinėmis technologijomis. Iš projekto lėšų moksleiviai bus aprūpinti profesionaliais kirpėjo įrankiais, skirtais mokymuisi, kurie atiteks būsimiems kirpėjams gavus baigimo diplomą. Įgijus kirpėjo specialybę pagal pageidavimą tarpininkausime įsidarbinant. Sėkmingai baigus šią kirpėjo mokymo programą, jaunuoliai turės galimybę tęsti studijas Vilniaus kolegijoje. Jeigu Jus sudomino šis pasiūlymas, prašome nedelsiant išsiųsti mums užpildytą prašymą ir atvykti į priėmimo komisiją 2006 m. liepos 3 dieną šiuo adresu: Didlaukio g. 84, LT – 03303, Vilnius el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Priėmimo komisijai privalėsite pateikti šiuos dokumentus: Vidurinio mokslo baigimo dokumentą, Sveikatos pažymėjimą, Nuotraukas (3 4), 4 vnt. Paso 2 kopijas

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro darbo grupė kartu su Vilniaus kolegija parengė „Kirpėjo“ 4 pakopos profesinio mokymo programą 2005 m. gruodžio mėn. 20 d. pateikė Profesinio mokymo metodikos centrui vertinimui organizuoti. Programa įvertinta teigiamai ir 2006 m. sausio mėn. 31 d. Nr. V7-84 Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio ir tęstinio mokymo departamentui pateiktas siūlymas dėl jos įteisinimo. Kirpėjo mokymo trukmė 2 metai. Su partneriais – Vilniaus kolegija mokymo programoje sukurta kaupiamojo kredito modulio „Kirpyklų įranga ir darbo įrankiai“ programa, kuri užtikrins patrauklesnį mokymosi tęstinumą aukštojoje neuniversitetinėje institucijoje, bei tolesnę profesinės karjeros plėtrą. Modulio programa suderinta su Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų katedros dėstytojais. 2005 m. lapkričio mėn. 11 d. sudaryta darbo grupė, kuri įpareigota iki 2006 m. kovo mėn. 28 d. parengti mokomąją medžiagą kirpėjo profesinio mokymo programos sėkmingam realizavimui.
Darbo grupė
Dalykas
Ramutė Kazė Ramanauskienė „Kirpyklų įranga ir darbo įrankiai“
Jadvyga Čekanavičienė „Šukuosenų techninis modeliavimas“
Sigita Kutienė „Kirpėjo paslaugų technologijos“
Loreta Menčinskaitė „Plaukų struktūros keitimo technikos“
Eugenija Jovaišaitė „Plaukų dažymo technikos“
Eugenija Cirkina „Specialusis piešimas“
Rasa Morkūnienė „Plaukų priežiūra“
Lelija Narkienė „Gamybinė praktika“
Diana Adomaitienė „Kosmetika ir žaliavos“
Erika Dūdienė „Kirpimų techninis modeliavimas“
Kristina Čemeškaitė „Įvaizdžio kūrimo pagrindai“
Giedrė Ivašauskienė „Sanitarija ir higiena“
Svetlana Žemaitienė „Profesinė etika ir aptarnavimo kultūra“

2006-01-26 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Kirpėjų informaciniame centre vyko projekto "Iškritusių iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms" valdymo grupės posėdis. Darbotvarkėje: Metinės projekto ataskaitos svarstymas.

2005 m. lapkričio mėn. – 2006 m. birželio mėn. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyks kirpėjų profesijos mokytojų gerosios patirties, įgytos kvalifikacijos kursų kėlimo metu, sklaida. Užsiėmimai vyks kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį, nuo 12.30val. Tikslas – Siekti visiems profesijos mokytojams profesinių žinių ir praktinių gebėjimų. Trukmė – 1 akademinė valanda. Pamokėlės – nemokamos.
Užsiėmimų tvarkaraštis
Eil. nr.
Pamokėlės tema
Data
Atsakingas
1.
Plaukų kirpimai
2005 11 09
E.Cirkina
2.
Plaukų šukavimo būdai
2005 12 07
S.Kutienė
3.
Plaukų dažymo būdai
2006 01 04
E.Jovaišaitė
4.
Plaukų pynimo metodika
2006 02 08
E.Dūdienė
5.
Plaukų priauginimo metodika
2006 03 08
L.Menčinskaitė
6.
Darbas su nauja aparatūra ir darbo įrankiais
2006 04 05
L.Narkienė
7.
Plaukų testavimas ir diagnostika
2006 05 03
K.Čemeškaitė
8.
Madingo įvaizdžio kūrimas
2006 06 07
J.Čekanavičienė

2005 m. spalio 13 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko pirmasis projekto Nr. ESF 2004/2.4.0-K01-013/SUT-257 „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms valdymo grupės posėdis. Jame svarstytas valdymo grupės reglamentas, projekto eiga ir vykdomos veiklos, finansiniai klausimai, įvertinti autoriniai kūriniai-modulių programos, mokymo-metodinė medžiaga ir teminiai planai.

2005 m. spalio 4 d. buvo skelbti konkursai taikant įprastą komercinę praktiką apklausos raštu būdu:
• kirpėjo įrankiams ir priemonėms įsigyti;
• pasakų knygoms ir enciklopedijoms įsigyti;
• priemonėms vaikų kalbos ir pažintinių gebėjimų ugdymui įsigyti.
Konkursus laimėjo:
 • UAB „Gražvalga“
 • Knygynas „Pegasas“
• UAB „Senukų mažmena“

2005 m. liepos – spalio mėn.Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre iš ES SF projekto Nr. ESF/ 2004/2.4.0-K01-013/SUT-257 „Iškritusių“ iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms lėšų buvo organizuoti kirpėjo profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi kursai. Aštuoni kirpėjų profesijos mokytojai išklausė 160 val. kursą, kurį sudarė teoriniai ir praktiniai užsiėmimai.
Mokymus sudarė 4 moduliai:
1. Plaukų priauginimo metodika (40 val. modulis)
2. Plaukų tyrimo metodika (40 val. modulis)
3. Naujausi plaukų kirpimai ir dažymai (40 val. modulis)
4. Šukuosenų modeliavimo metodika (40 val. modulis).
Mokytojams išduoti kvalifikacijos kėlimo kursų pažymėjimai. atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema