Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Karšta naujiena

ATVIRŲ DURŲ DIENOS!!!
2019 m. spalio 14-18 dienomis visi norintys kviečiami susipažinti su ruošiamomis profesijomis >>

2019 m. spalio 17 d. 18.00 val. Centro aktų salėje vyks Gimnazijos skyriaus mokinių tėvų susirinkimas. 

DOKUMENTAI

STOJANTIEJI, GAVĘ SIŪLYMUS/KVIETIMUS MOKYTIS IŠ LAMA BPO SISTEMOS, NE VĖLIAU KAIP IKI NUSTATYTO TERMINO (žr. Priemimo terminai >>) PABAIGOS TURI SUDARYTI PROFESINIO MOKYMO SUTARTĮ SU CENTRU. SUTARTIS PASIRAŠOMA CENTRE NUO 9.00 - 15.00 VAL. ATVYKUS PASIRAŠYTI SUTARTĮ REIKIA TURĖTI ŠIUOS DOKUMENTUS (JEI JUMS NĖRA 18 M., REIKALINGAS TĖVŲ RAŠTIŠKAS SUTIKIMAS):

 1. MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIO DOKUMENTO ORIGINALAS IR JO KOPIJA, JEI IŠSILAVINIMAS ĮGYTAS IKI 2009 METŲ.
 2. SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAI:

  2.1. stojantieji po 12 klasių pateikia vieną sveikatos pažymėjimą: 086/a formą;
  2.2. stojantieji po 10 klasių pateikia du sveikatos pažymėjimus: 086/a formą ir 027-1/a formą;
  2.3. specialiųjų poreikių mokiniai (individualizuota programa) pateikia du sveikatos pažymėjimus:
  - iki 18 metų: 086/a formą ir 027-1/a formą;
  - daugiau nei 18 metų: 086/a formą ir 046 formą.
  Pastaba. Atkreipkite dėmesį, kad sveikatos pažymėjime būtų įrašyta data ir numeris.

 3. Jau įgytos specialybės DIPLOMAS IR JO KOPIJA SU PRIEDAIS ARBA KVALIFIKACIJĄ ĮRODANTIS DOKUMENTAS IR JO KOPIJA.
 4. PASAS arba ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ.
 5. 2 NUOTRAUKOS: 3x4 cm juodai baltos arba spalvotos.
 6. Dokumentų kopijos, įrodančios, kad mokinys yra našlaitis arba netekęs tėvų globos (pvz.: mirties liudijimo kopijos, teismo sprendimai dėl tėvų teisių apribojimo/atėmimo).
 7. Asmenys, baigę individualizuotą pagrindinio ugdymo programą, pateikia pedagoginių psichologinių tarnybų išvadas (8 forma). 
 8. Jei mokiniui bus reikalingas bendrabutis, pasirašęs sutartį, jis turės užpildyti prašymą ir pateikti deklaruotos gyvenamosios vietos pažymą, šeimos sudėties pažymą, našlaičio statusą įrodančių dokumentų kopijas, tėvų mirties liudijimo kopijas.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema